Виберіть сторінку

Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання — Х»

Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання — Х»

16-17 квітня 2019 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, кафедра славістики Белградського університету, Познанський університет імені Адама Міцкевича, Університет Палацького в Оломоуці спільно проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Граматичні читання — Х».

Проведення граматичної конференції на філологічному факультеті нашого університету вже стало доброю традицією. Перші Граматичні читання відбулися в 2000 році, вони були присвячені 65-річчю визначного вченого-граматиста професора Івана Романовича Вихованця. Треті Граматичні читання у 2005 році набули статусу Міжнародної конференції.

До програми цьогорічної ювілейної конференції включено біля 70 доповідей, які підготували вчені з Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та викладачі провідних університетів України, Польщі, Сербії, Росії та Парагваю.

16 травня на філологічному факультеті зібралися 30 учасників конференції. Це представники всіх регіонів і центрів граматичної думки України — Київ, Харків, Полтава, Вінниця, Хмельницький.

На пленарному засіданні з вітальним словом виступив організатор та ідейний натхненник конференції Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, в.о. декана філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Справжню наукову дискусію викликали ґрунтовні доповіді на пленарному засіданні. Виступили: Елла Кравченко, доктор філологічних наук, в.о. завідувача кафедри української філології і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса з доповіддю «Феноменальна сутність заголовок — текст»; Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, в.о. декана філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса з доповіддю «Системно-нормативні і комунікативно-прагматичні реалізації вокатива»; Максим Надутенко, кандидат технічних наук, завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України з доповіддю «Використання національних лінгвістичних ресурсів Українського мовно-інформаційного фонду НАН України в навчальному процесі»; Ганна Ситар, доктор філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса з доповіддю «Синтаксична індексація Корпусу українських текстів: проблеми і перспективи» та Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса з доповіддю «Моделювання пунктуаційного рівня лінгвоперсони методом машинного навчання».

Далі роботу секції продовжено на засіданнях секцій:

  1. Проблеми філософії та феноменології мови, теорії та історії мови.
  2. Теоретичні питання морфології, синтаксису та семантики.
  3. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу.
  4. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження.

Велике зацікавлення аудиторії викликали актуальні доповіді «Морфологічна реалізація об’єктної синтаксеми в синтаксичних конструкціях із предикатами ставлення суб’єкта — компонентах ізофункційних синтаксичних парадигм» Руслани Шрамко, кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; «Про синтаксичний статус односкладного речення із предикативним заперечним словом нема (немає) в структурі головного компонента» Людмили Коваль, доктора філологічних наук, в.о. завідувача кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса; «Регулятивні стратегії й тактики в сучасній українській художній прозі» Світлани Галаур, кандидата філологічних наук, доцент, доцента кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; «Особливості мовленнєвих ситуацій ділового дискурсу» Ірини Міщинської, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри перекладу Хмельницької Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та ін.

Найпотужнішою цього року виявилась секція прикладної лінгвістики. Для нас вагомим є синтез досвіду наукових пошуків представників Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем, лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і викладачів кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології у створенні комп’ютерних лінгвістичних продуктів.

Тривале обговорення викликали ґрунтовні виступи «Лексикон польської та української активної фразеології: створення онлайн словника із друкованої книги» Альони Дорожинської, молодшого наукового співробітника Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; «Лінгвістична база даних „Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок“ як засіб формальної репрезентації структури концепту» Ірини Гарбери, кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса; «Бази даних електронної версії словника «Активні ресурси сучасної української номінації» Оксани Зубань, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Аліни Гарбіч, Дар’ї Новікової, Богдани Романюк, Анастасії Єсипенко, студентів спеціальності 035 «Філологія» освітньо-професійної програми «Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; «Моніторинг новинних YouTube-каналів за допомогою системи розпізнавання мовлення» Валентини Робейко, наукового співробітника Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем, Микола Сажка, кандидата технічних наук, завідувача відділу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем, Руслана Селюха, Дмитра Федорина, Олександра Юхименка, наукових співробітників Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем; «Створення комп’ютерного інструментарію для дослідження структури статті тлумачного словника: на прикладі Словника іспанської мови» Микити Яблочкови, молодшого наукового співробітника Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; «Українська термінографія: проблеми й перспективи розвитку (від витоків до сучасності)» Тетяни Петрової, кандидата філологічних наук, доцента кафедри мовних дисциплін Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.

Матеріали Граматичних читань опубліковано до початку роботи конференції у збірнику «Граматичні читання-Х».

Після завершення роботи секційних засідань для учасників конференції провели екскурсію центром міста та на Вінницький світломузичний фонтан ROSHEN.

Архіви

Приєднуйтеся до нас