Виберіть сторінку

ТРИМАЄМО РУКУ НА ПУЛЬСІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ТРИМАЄМО РУКУ НА ПУЛЬСІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

«Якість не є винаходом останнього десятиліття, забезпечення якості освіти першопочатково притаманно академічній спільноті, і навчальні заклади завжди приділяли їй увагу»

А. Вроєйнстійн, європейський експерт з питань освітньої якості

Питання якості освіти останнім часом стали наріжнем каменем на всіх її рівнях. Тому Донецький національний університет імені Василя Стуса долучається до всіх проєктів, що висвітлюють питання організації та оцінювання системи забезпечення якості української освіти. Особливо цікавими для нас є теми, пов’язані із проблемами якісної вищої освіти, так і питання якості загальної середньої освіти та підготовки експертів із її оцінювання. Зокрема, для функціонування нової системи акредитації важливими є Галузеві експертні ради. За оприлюдненими Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Національне агентство) результатами конкурсного відбору членів галузевих експертних рад (ГЕР) від Донецького національного університету імені Василя Стуса в галузі 01 «Освіта/Педагогіка» було обрано доктора педагогічних наук, доцента Лілію Асхатівну Мартинець, в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки», доктора економічних наук, професора Ларису Володимирівну Шаульську. Тож 21 жовтня завідувач кафедри педагогіки, фізичної культури та у правління освітою Лілія Асхатівна Мартинець і декан економічного факультету Лариса Володимирівна Шаульська взяли участь у тренінгу для членів Галузевих експертних рад, який проводило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у Львові. Національне агентство готує команду, з якою, за словами голови Секретаріату Михайла Винницького, «можна буде розпочинати запроваджувати нову парадигму якості». Членів ГЕР познайомили із новою парадигмою акредитації освітніх програм. Відбулося групове обговорення таблиці відповідності оцінювання та відомостей про самоаналіз освітніх програм. Експерти Галузевих рад працювали в групах щодо корелювання звіту експертів із відомостями про самооцінювання. Дискусію викликало питання щодо можливої похибки у звіті експертної комісії. Члени ГЕР, виконуючи тренінгові ситуації, вправлялися у вміннях проводити експертну оцінку звітів експертів з акредитації освітніх програм про проведення акредитації. У формі настільної гри тренери провели процес оцінювання в ГЕР. Учасники тренінгу підготували презентації висновків ГЕР. Через розгляд кейсів у різних групах розглянуто етичні питання роботи ГЕР. Закінчили навчання експертів реклаксуючими вправами. Тренінг довів, що Національне агентство провадить філософію якості та акредитації у співпраці з університетами.

Разом із тим, Л. А. Мартинець долучилася до проєкту, який проводить Вінницький міський Департамент освіти «Модернізація управлінської діяльності в умовах освітніх змін». Нею підготовлена доповідь «Оцінювання управлінських процесів закладу освіти». На основі наукового підходу керівникам закладів загальної середньої освіти м. Вінниці було запропоновано розроблену Л. А. Мартинець методику оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти за визначеними МОН України напрямами, вимогами, критеріями та індикаторами. Для обговорення учасникам семінару було представлено приклади опитувальних аркушів для керівників закладу освіти та питання для інтерв’ю за визначеними напрямами оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти. До співпраці долучилася й доцент кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, кандидат педагогічних наук, доцент Інна Миколаївна Зарішняк, яка надала основні рекомендації на семінарі-практикумі, що проходив на базі комунального закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 34 Вінницької міської ради».

Як бачимо, розпочався активний розвиток внутрішньої системи забезпечення освіти на всіх її рівнях, і ДонНУ імені Василя Стуса «тримає руку на пульсі».

Матеріал підготувала кафедра педагогіки, фізичної культури та управління
освітою факультету хімії, біології і біотехнологій

Архіви

Приєднуйтеся до нас