Виберіть сторінку

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося друге у цьому навчальному році засідання Вченої ради Університету

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося друге у цьому навчальному році засідання Вченої ради Університету

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося друге у цьому навчальному році засідання Вченої ради Університету.

Воно розпочалося із урочистостей. Ректор Роман Гринюк від імені колективу Стусівського університету привітав іменників та ювілярів, зокрема Голову Вченої ради Університету Анатолія Загнітка, в о. декана юридичного факультету Антоніну Бобкову, завідувача навчального відділу Оксану Євтухову, декана факультету іноземних мов Мар’яну Оленяк, завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту Євгена Іоніна. Також Роман Федорович вручив проректорам, викладачам та співробітникам Стусівського університету почесні нагороди та відзнаки.

Нагрудним знаком «Відмінник освіти» нагороджено завідувача кафедри всесвітньої історії Романа Литвиненка, професора кафедри інформаційних систем управління Галину Лукаш, першого проректора Тетяну Нагорняк, проректора з наукової роботи Іллю Хаджинова, завідувача кафедри фінансів і банківської справи Олександру Лактіонову.

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджено доцента кафедри господарського права Юлію Павлюченко,  доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Тетяну Міхайліну, завідувача кафедри журналістики Олену Тараненко, завідувача кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Ольгу Турченко, доцента кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Вікторію Біркентале, завідувача навчального відділу Оксану Євтухову, завідувача кафедри цивільного права і процесу Ірину Коваль, доцента кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Наталю Леонову.

Подяки Міністерства освіти і науки України удостоєно доцента кафедри цивільного права і процесу Лілію Амелічеву, доцента кафедри політології та державного управління Сергія Бондаренко,  помічника ректора з організаційно-правових питань Владислава Бурдигу, головного бухгалтера Людмилу Горбачову, професора кафедри політології та державного управління Миколу Польового, професора кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Ігоря Шпанька, завідувача кафедри інформаційних систем управління Ольгу Анісімову,  завідувача кафедри радіофізики та кібербезпеки, в о. декана фізико-технічного факультету Олексія Барибіна, доцента кафедри германської філології Олену Білецьку, доцента кафедри менеджменту і поведінкової економіки Олександра Клочковського, проректора з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного забезпечення Андрія Онищенка, начальника загального відділу Яну Павлінову, завідувача кафедри підприємництва, корпоративної і просторової економіки Олександра Трегубова, начальника юридичного відділу Євгена Турченка, завідувача кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою Лілію Мартинець, завідувача кафедри політології та державного управління Олену Чальцеву, директора Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку Юлію Пачос, доцента кафедри української філології і культури Олену Антонюк.

Нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» нагороджено проректора з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародної співпраці Тетяну Орєхову, завідувача кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Антоніну Сидорову, декана історичного факультету Юрія Темірова.

Ректор привітав нагороджених та побажав їм подальших творчих  та наукових здобутків.

Першим питанням порядку денного стало обговорення стану відповідності провадження освітньої діяльності у Стусівському університеті технологічним вимогам ліцензійних умов. Проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародної співпраці  Тетяна Орєхова окреслила технологічні вимоги,  визначені ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності,  відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2019 року, а саме: площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу має становити не менше 2, 4 кв. м. на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 3 змін навчання; заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів та іншої інфраструктури. Тетяна Вікторівна наголосила, що  ДонНУ імені Василя Стуса впроваджує освітню діяльність у 4 навчальних корпусах, користування навчальними приміщеннями здійснюється на підставі договорів оренди. Для доступності навчання для осіб з особливими потребами здійснено комплекс заходів із благоустрою прилеглої території  та навчальних приміщень корпусів відповідно  до вимог законодавства, зокрема: біля навчальних корпусів на тротуарі нанесено розмітку для осіб з інвалідністю, які пересуваються на інвалідному візку; облаштовано спеціальні місця для паркування транспортних засобів; вхід до навчальних корпусів облаштовано пандусом з поручнями та кнопкою виклику персоналу.  Доповідач окреслила стан забезпечення навчального процесу комп’ютерною та мультимедійною технікою, забезпечення студентів гуртожитками тощо.

Роман Гринюк розповів про планове проведення реконструкції першого поверху головного корпусу Університету, наголосивши, що на 4 місяці буде заморожено функціонування  коворкінгу «Університет – наш дім». Також окремо він зупинився на питанні створення спорткомітету і делегування повноважень щодо проведення спортивних змагань.

Члени Вченої ради Університету підтримали подання щодо   присвоєння вченого звання «доцента»  кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансів та банківської справи Тетяні Карповій і кандидату технічних наук, доценту кафедри радіофізики та кібербезпеки Любові Загоруйко.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення підсумків вступної кампанії-2019 та перспективних напрямів роботи Приймальної комісії у 2019-2020 н.р. Відповідальний секретар Приймальної комісії Юля Окуньовська детально  проаналізувала організацію та проведення вступної кампанії у 2019 році, результати проведення фахових іспитів та кількість зарахованих осіб. Серед ключових показників ефективного проведення вступної кампанії у Стусівському університеті Юлія Вікторівна виокремила такі позиції:

  • У цьому році до Університету було подано більше 6600 заяв.
  • Загальна кількість зарахованих осіб становить 1418.
  • Загальна кількість осіб, що вступили на бюджет  – 660.
  • Найбільшу кількість студентів було зараховано на економічний, юридичний, історичний, фізико-технічний факультети.
  • На денну форму навчання для здобуття СО «Магістр» зараховано  405 осіб.
  • На заочну форму навчання для здобуття СО «Магістр» зараховано 169 осіб.
  • Зарахування на основі ОКР «Молодший спеціаліст» відбувалося на факультеті математики та інформаційних технологій, економічному, фізико-технічному, біологічному та юридичному факультетах. Загалом зараховано 87 осіб.
  • У цьому році Університет збільшив географію зарахувань до 17 областей.
  • Найпопулярнішими спеціальностями у Стусівському університеті стали: право, англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно), розробка програмного забезпечення та комп’ютерна графіка, міжнародні відносини, маркетинг.

Перший проректор Тетяна Нагорняк подякувала деканам і представникам факультетів за серйозну і злагоджену роботу під час проведення вступної кампанії. Окремі слова подяки Тетяна Леонтіївна приділила відповідальному секретарю Приймальної комісії Юлі Окуньовській та її команді.

Перший проректор подала на розгляд Вченої ради клопотання Ради з якості вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса про затвердження Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників  ДонНУ імені Василя Стуса у новій редакції. Вона наголосила, що процес підвищення кваліфікації може тривати протягом 5 років, для науково-педагогічних працівників він складає 180 годин, відповідно 6 кредитів, які можна набирати протягом 5 років. Тетяна Леонтіївна акцентувала увагу на обов’язковому підвищенні кваліфікації викладачів, які не обіймають адміністративні посади, у двох напрямах: дослідницький вектор з певним продуктом і підвищення викладацької майстерності. Ще однією вимогою є наявність кредитів та результатів навчання у всіх документах.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов  висунув на розгляд Вченої ради Університету нову редакцію Положення про науково-технічну раду Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Ще одним актуальним питанням стало затвердження змін у складі редакційної колегії фахового видання «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки», що видається на базі кафедри політології та державного управління.

Ілля Васильович доповів про атестацію аспірантів першого року навчання, затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам та докторантам першого року навчання.

Голова Вченої ради Університету Анатолій Загнітко проінформував щодо рекомендацій до друку фахових наукових часописів, збірників наукових праць та навчальних посібників.

                                                                                                     Олена Топчій

 

 

 

 

Архіви

Приєднуйтеся до нас