Виберіть сторінку

Конференції трудових колективів факультетів

Конференції трудових колективів факультетів

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса впродовж грудня відбулися Конференції трудового колективу факультетів.

На факультеті інформаційних і прикладних технологій розглядалися питання щодо затвердження Річного звіту про діяльність факультету. В.о. декана факультету Артем Баєв представив звіт колективу. Він детально зупинився на результатах вступної кампанії 2019 року, контингенті студентів та професорсько-викладацькому складі. Артем Вікторович також розповів наукові здобутки студентів та викладачів. Окреслив подальші плани щодо діяльності факультету. До дискусії долучилися представники студентського самоврядування факультету та перший проректор Університету Тетяна Нагорняк. За результатами засідання Конференції було затверджено звіт про діяльність факультету інформаційних і прикладних технологій, а також визнано задовільною роботу в.о. декана факультету.

На розгляд засідання КТК філологічного факультету було винесено такі питання: 1) звіт в. о. декана філологічного факультету за 2018–2019 навчальний рік; 2) призначення декана філологічного факультету; 3) рекомендація конференції трудового колективу Донецького національного університету імені Василя Стуса члена Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса до обрання від філологічного факультету. На засіданні Конференції трудового колективу був присутній ректор Університету Роман Гринюк, який повідомив, що відповідно до частини 1 статті 43 Закону України «Про вищу освіту» ректор за згодою більшості від повного складу Конференції трудового колективу факультету призначає декана факультету на строк до п’яти років та укладає з ним контракт. Роман Федорович висунув подання щодо призначення Анатолія Загнітка, доктора філологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, який виконував обов’язки декана філологічного факультету протягом 2018–2019 року, на посаду декана філологічного факультету. Учасники засідання одноголосно підтримали кандидатуру Анатолія Панасовича.

На КТК факультету історії та міжнародних відносин розглядалося затвердження річного звіту про діяльність факультету історії та міжнародних відносин за період листопад 2018 – листопад 2019 року. Декан факультету Юрій Теміров супроводив свою доповідь презентацією, що наочно відобразила сутність звіту. В його обговоренні взяли участь викладачі та співробітники факультету, представники студентського самоврядування, проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов. У ході обговорення, робота факультету історії та міжнародних відносин була визнана задовільною.

На юридичному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса 11 грудня 2019 року відбулася чергова конференція трудового колективу. У роботі конференції взяв участь ректор Донецького національного університету Роман Гринюк. Після обрання робочих органів конференції та затвердження порядку денного делегати конференції заслухали звіт в.о. декана юридичного факультету д.ю.н., професора Антоніни Бобкової про результати роботи юридичного факультету у 2019 році. У своєму виступі Антоніна

Григоріївна детально провела аналіз результатів із різних напрямів діяльності юридичного факультету та підкреслила, що сьогодні перед юридичним факультетом стоять потужні виклики сучасного освітянського простору щодо необхідності підвищення рівня якості освітніх послуг та впровадження інноваційних методик викладання у навчальному процесі. Серед перспективних завдань доповідач виокремила необхідність розробки навчальних курсів іноземною мовою, залучення до навчального процесу практичних працівників, активізацію спільної наукової діяльності студентів з викладачами з перспективою реального впровадження результатів інноваційних розробок у різних сферах практичної та правозастосовної діяльності. Антоніна Григоріївна наголосила, що сьогодні суттєво змінюються підходи до оцінки результатів роботи викладача, важливим показником стає перспектива працевлаштування студентів-юристів, здатність випускників юридичного факультету до вирішення реальних професійних завдань. Доповідь декана була обговорена у виступах делегатів конференції, які запропонували затвердити звіт за 2019 рік. Така пропозиція була підтримана одноголосно всіма присутніми делегатами. Наступним питанням порядку денного стала доповідь ректора Романа Гринюка щодо призначення декана юридичного факультету. У своїй доповіді Роман Федорович акцентував увагу на змінах, які відбулися у законодавстві щодо правового регулювання порядку призначення декана факультету як структурного підрозділу закладу вищої освіти. Підкреслюючи важливу роль декана у результатах діяльності юридичного факультету та високого оцінивши здобутки на цій посаді впродовж декількох років д.ю.н., професора, заслуженого юриста України А.Г. Бобкової, Роман Федорович запропонував делегатам конференції висловити своє бачення можливих кандидатур на посаду декана юридичного факультету, оскільки на думку ректора позиція трудового колективу факультету у вирішенні цього питання має важливе значення.

Після висловлення різних позицій та обговорення цього питання делегати конференції одноголосно проголосували про надання згоди на призначення деканом юридичного факультету завідувача кафедри цивільного права і процесу д.ю.н., доцента Ірину Коваль. У відповідь Ірина Федорівна запевнила берегти традиції факультету, докласти всіх зусиль для забезпечення нових успіхів та висловила вдячність трудовому колективу за надану довіру. Про необхідність дообрання членів Вченої ради факультету проінформувала у своїй доповіді Вчений секретар Е.А. Писарєва. Делегати конференції одноголосно проголосували за обрання членом Вченої ради юридичного факультету Лілію Петрівну Амелічеву, доцента кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н., доцента.

На Конференції фізико-технічного факультету розглядалися питання, серед яких: затвердження складу Вченої ради та звіт щодо діяльності факультету за 2015-2019 роки. В.о. декана факультету Олексій Барибін у своїй доповіді послуговувався інформативною презентацією, яка ілюструвала основні здобутки факультету за звітний період. За результатами плідної дискусії, у якій взяли участь співробітники факультету та представники

студентського самоврядування, а також присутній проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов, робота фізико-технічного факультету була визнана задовільною.

На Конференції трудового колективу економічного факультету деканом факультету Ларисою Шаульською були представлені результати роботи факультету за 2019 рік та визначено пріоритети на 2020 р. Усі члени Конференції одноголосно визнали результати роботи позитивними та висловили підтримку у реалізації Стратегії економічного факультету.

Прес-центр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас