Виберіть сторінку

Чергове засідання Вченої ради Стусівського університету

Чергове засідання Вченої ради Стусівського університету

У Стусівському університеті відбулося чергове засідання Вченої ради. Відкрив засідання та оголосив питання насиченого порядку денного ректор ДонНУ імені Василя Стуса Роман Гринюк. Він урочисто вручив подяки Міністерства освіти і науки України викладачам та співробітникам Стусівського університету, зокрема: Олегу Станіславовичу Вєтрову, Наталі Сергіївні Гореловій, Вірі Ігорівні Калініченко, Еллі Олександрівні Кравченко, Інні Іванівні Мартинчук, Марині Анатоліївні Наумовій, Олені Вікторівні Отземко, Олексію Володимировичу Прігунову, Ганні Василівні Ситар та Вірі Сергіївні Ткаченко. За традицією від імені колективу Вченої ради Університету Роман Федорович привітав іменників: Олександру Анатоліївну Лактіонову, Лілію Асхатівну Мартинець, Вадима Володимировича Христіановського та Іллю Васильовича Хаджинова.

Про результати впровадження другого пріоритету Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017-2025 доповіли проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов та голова комісії з підготовки питання Ольга Дороніна.

Ольга Анатоліївна наголосила, що наукова діяльність відіграє виключно важливу роль щодо забезпечення розвитку сучасного менеджменту Університету та зміцнення позицій ДонНУ імені Василя Стуса у національному та міжнародному освітньо-науковому середовищі. Співдоповідач зазначила, що показник результативності наукової діяльності з грудня минулого року на національному рівні визначений одним з фондоутворюючих щодо розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між ЗВО. Ольга Анатоліївна окреслила основні виклики, які стоять перед Стусівським університетом у запровадженні науково-новаційної діяльності. Голова комісії з підготовки питання детально проаналізувала 4 стратегічні завдання за 2-им пріоритетом Стратегії розвиту Університету, підкресливши, що успішна реалізація 2 пріоритету Стратегії можлива лише за умови ефективної комунікації суб’єктів наукової діяльності і плідній співпраці.

Ілля Васильович презентував матрицю ключових показників ефективності, нове бачення пріоритету 2 «Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу» та запропонував комплекс пропозицій з удосконалення взаємодії підрозділів й оновлення їхньої роботи. Проректор з наукової роботи окреслив результати SWOT-аналізу наукової діяльності Стусівського університету, акцентувавши увагу на загрозах і слабких сторонах, можливостях та сильних сторонах наукової діяльності Університету. Серед можливостей доповідач виділив такі: покращення «якості» вступників Університету (підвищення балів та коефіцієнтів сертифікатів ЗНО); формування міжнародних наукових мереж; унікальність ОП на освітньо-науковому рівні в регіоні; співпраця з органами місцевого самоврядування та Вінницькою обласною державною адміністрацією. Ілля Васильович наголосив на сильних сторонах, зокрема: наявності наукових традицій (наукових шкіл); стабільній кількості ПВС, які мають не менше 5 публікацій у наукометричних базах; виконанні ініціативної та науково-дослідної тематики на замовлення; стабільно високих позиціях у міжнародних та національних рейтингах.

Декан факультету історії та міжнародних відносин Юрій Теміров взяв участь в обговоренні питання та подякував членам комісії за ґрунтовну доповідь з акцентами на реалії сьогодення і наголосив на необхідності пошуку балансу між показниками наукової ефективності. Роман Федорович запропонував провести методичний семінар з цієї тематики, закликав активно працювати зі студентами задля підвищення наукової активності.

Члени Вченої ради розглянули питання щодо присвоєння вченого звання доцента кандидату економічних наук, доценту кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Дар’ї Вікторівні Біленко. Шляхом таємного голосування члени засідання пропозицію не підтримали.

В.о. директора навчально-практичного центру культурно-естетичного розвитку та роботи зі студентами Клавдія Тахтарова проінформувала про розвиток творчих об’єднань в Університеті як спосіб формування soft skills у студентському середовищі. Вона наголосила, що м’які навички soft skills – це навички, які дозволяють людині бути успішною незалежно від специфіки та виду професійної діяльності. Клавдія Анатоліївна підкреслила, що в умовах формування нової економіки, заснованої на новітніх провідних факторах виробництва, знаннях інформаційних технологій та інновацій, значно підвищуються вимоги до якісних характеристик персоналу: на зміну знаннєвій парадигмі приходить компетентнісна, спрямована на формування у майбутніх студентів не тільки професійних знань та вмінь, а й особистісних та ділових якостей, які сприятимуть успішності майбутнього фахівця у професійній діяльності. Доповідач зазначила, що в Університеті наразі існує 2 загальноуніверситетських творчих об’єднання: вокально-інструментальний ансамбль «Оберіг» та театральна студія «Човен»; на рівні факультетів функціонують творчі об’єднання, які діють у рамках освітніх програм, громадської та волонтерської діяльності та культурно-масового напряму.

Про звіт ректора ДонНУ імені Василя Стуса на Конференції трудового колективу доповів ректор Роман Гринюк. Він подякував усім проректорам за допомогу у підготовці фундаментального та аналітичного звіту та наголосив, що 2019 рік пройшов під гаслом «Якість вищої освіти як пріоритет діяльності кожного учасника освітнього процесу». Роман Федорович підкреслив, що якість вищої освіти є наскрізним пріоритетом реалізації Стратегії розвитку Університету до 2025 року, саме тому звіт ректора структурований відповідно до трьох стратегічних пріоритетів Стратегії розвитку Університету і має три основні розділи: Прагматизація освітньої діяльності; Трансформація у дослідницький університет інноваційного типу, Створення університетського світоглядного простору. Також ректор анонсував проведення Конференції трудового колективу, яка відбудеться 21 лютого.

В. о. директора навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання Вікторія Копельчук проінформувала усіх присутніх про клопотання щодо зарахування 30 годин (1 кредиту) як підвищення кваліфікації доктора політичних наук, професора, професора кафедри політології та державного управління Тетяни Нагорняк (участь у проєкті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і Стратегії розвитку університету», що реалізовується у співпраці із Міністерством освіти і науки України, Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща та під почесним патронатом Фундації польських ректорів; з 04 по 29 листопада 2019 року) та кандидата економічних наук, доцента, завідувача кафедри маркетингу Олени Боєнко (участь у «Тренінгу з викладацької майстерності для викладачів переміщених та східних ЗВО», який був організований Саксонським центром дидактики вищої школи (Німеччина), з 3 по 6 грудня 2019 року).

Роман Федорович проінформував про виділення коштів органам Студентського самоврядування за запропонував затвердити обсяг – 180 тис. грн.

Про рекомендацію до висунення кандидатури Сергія Володимировича Козловського, доктора економічних наук, професора, професора кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки на отримання державної стипендії видатним діячам науки проінформував Ілля Хаджинов. Він також розповів про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів.

Члени Вченої ради розглянули подання щодо рекомендацій до друку монографій, навчально-методичного посібника та фахового журналу.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас