Виберіть сторінку

У Стусівському університеті відбулася Конференція трудового колективу

У Стусівському університеті відбулася Конференція трудового колективу

В актовій залі головного корпусу Стусівського університету відбулася Конференція трудового колективу ДонНУ імені Василя Стуса. 

На Конференцію завітали 97 членів КТК, обраних конференціями трудових колективів факультетів, об’єднаними зборами трудових колективів та шляхом прямих таємних виборів студентів у відповідності до пункту 8.5. Статуту Університету. 

Відкрив Конференцію Володимир Русаков, привітавши усіх присутніх, запропонував затвердити порядок денний і обрати членів президії та членів лічильної комісії. Члени КТК одноголосно проголосували за обрання членом президії в. о голови Студентської ради Олега Гука-Сатайкіна та представників лічильної комісії – Сергія Радіо та Ірину Зубову 

Першим питанням порядку денного стала презентація звіту ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса про роботу колективу Університету за 2019 рік та перспективні завдання розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса. Роман Федорович наголосив, звіт ректора про роботу колективу Університету – це оцінка тенденцій розвитку Стусівського університету, вчасне виявлення загроз та формування перспективних завдань на наступний рік. Він подякував колективу Університету за плідну та натхненну роботу, підкресливши, що спільною працею Університетська родина випереджає і задає тренди освітньої та інноваційної діяльності, тож закономірно, що 2019 рік став роком якості вищої освіти, пройшовши під гаслом «Якість як пріоритет і результат діяльності кожного учасника освітнього процесу». Роман Федорович зазначив, що звіт традиційно структуровано відповідно до трьох пріоритетів Стратегії розвитку ДонНУ імені Василя Стуса 2017 – 2025 років. Окреслюючи результати прагматизації освітньої діяльності Університету, він виокремив такі факти: 

У поточному навчальному році загальна чисельність здобувачів вищої освіти становить 4 583 особи, з яких 45 % – здобувачі, які навчаються за кошти державного бюджету, 55 %  – за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

У 2019 р. до Донецького національного університету імені Василя Стуса за всіма рівнями та формам навчання зараховано 1 418 студентів (844 -бакалаври, 574 – магістри).  

За результатами вступної кампанії 2019 р. Університет став лідером за кількістю вступників з інших областейрозширивши географію вступу до 17 областей.  

Найвищий прохідний бал на бюджетну форму навчання серед ЗВО м. Вінниці – 159.  

Ректор наголосив, що у подальшому колективу Університету варто спрямувати свої зусилля на реалізацію маркетингової стратегії, постійний моніторинг та перегляд структури конкурсних пропозицій, які надаються факультетами. Роман Федорович окремо зупинився на цілеспрямованій роботі з підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів та позитивних  тенденціях, а саме: зростанні ефективності аспірантури зі спеціальностей «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», «Філологія», «Політологія», «Історія» та проведенні в межах експерименту з присудження ступеня доктора філософії  одного з перших в Україні захистів дисертації на здобуття ступеня доктора наук зі спеціальності 052 «Політологія». У рамках міжнародної співпраці як невід’ємної частини інтеграції Університету до європейського та світового освітнього простору, за словами ректора, ДонНУ імені Василя Стуса якісно розширив співпрацю з європейськими університетами завдяки програмі академічної мобільності Erasmus+ KA1Розповідаючи про розвиток науки в Університеті, ректор зауважив, що ДонНУ імені Василя Стуса утримав позиції у  рейтингу «QS University RankingsEastern Europe and Central Asia» та  посів 10–15 місце серед 18 ЗВО України, представлених у рейтингу і потрапив до категорії 201–250 загалом у регіоні Східної Європи та Центральної Азії. Роман Федорович, аналізуючи третій напрям розвитку Університету, створення університетського світоглядного простору, акцентував увагу на тенденції щодо до зростання інформаційної присутності Університету у медіапросторі регіону, країни, світу як результату системної інформаційної політики Університету, яка сприяла розширенню пулу спікерів, покращенню іміджу Університету в цілому та просуванню його як освітнього лідера Центральної України, успішного кейсу серед переміщених вишів, надійного і перспективного партнера, експертного та фахового простору. Завершуючи свою доповідь, Роман Федорович наголосив, що 2020 рік стане роком нових випробувань, пов’язаних з оптимізацією закладів вищої освіти, запровадженням формульного фінансування та нестабільності впровадження освітніх реформ і реформ правого поля. Ректор подякував кожному за щоденну працю, за вірність Університету та енергію, завдяки яким наша Alma Mater стала центром якісної освіти, успіху та інновацій. 

В обговоренні звіту взяли участь декан філологічного факультету Анатолій Загнітко, доцент кафедри інформаційних технологій Тетяна Нескородєва, в. о. голови Студентської ради Олег Гук-Сатайкін, завідувач науково-дослідної частини Сергій Радіо та завідувач кафедри фінансів та банківської справи Олександра Лактіонова. Анатолій Панасович акцентував увагу на прагматизації освітньої діяльності та нових викликах, які постали перед освітніми програмами та спеціальностями. Тетяна Василівна проаналізувала зовнішні і внутрішні виклики факультету інформаційних і прикладних технологій. Олег Ігорович окреслив позитивні тенденції щодо посилення співпраці Студентської ради з керівництвом Університету, розширення можливостей реалізації прав студентів на академічну свободу, формування своєї власної траєкторії навчання. Сергій Вікторович акцентував увагу на реформуванні освітньо-наукової сфери, підвищенні рейтингу наукових видань Стусівського університету та оптимізації науково-дослідної частини. Олександра Анатоліївна проаналізувала результати фінансової діяльності Університету та зробила акцент на подальших перспективах розвитку. 

Члени КТК визнали роботу ректора задовільною. 

Наступним питанням порядку денного стало обговорення та затвердження Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов повідомив про запропоновані зміни та нововведення до Кодексу. 

Також учасники КТК дообрали нових членів Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ними стали: Антоніна Григорівна Бобкова, Людмила Михайлівна Коваль, Ольга Миколаївна Анісімова, Олена Михайлівна Чальцева, Володимир Юрійович  Попов, Лілія Асхатівна Мартинець, Юлія Віталіївна Пачос, Ірина Василівна Фриз та Клавдія Анатоліївна Тахтарова 

На завершення Конференції члени КТК розглянули та затвердили постанову та протокол Конференції. 

 Олена Топчій 

 

Архіви

Приєднуйтеся до нас