Виберіть сторінку

Бути конкурентоспроможним – проблема чи перспектива?

Бути конкурентоспроможним – проблема чи перспектива?

Як готувати фахівців для розв’язання актуальних проблем економіки та управління? Як самим не зупинятись в удосконаленні та забезпечувати конкурентоспроможність? Як за короткий термін зробити свій внесок в економічний розвиток Вінниччини, Донеччини, Хмельниччини? Для нас відповідь очевидна – «Навчаючись – навчаємо!»

У 2017 році експертами Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), які розпочинали активну роботу із місцевою владою, з проміж всіх закладів освіти м. Вінниці для подальшої підготовки тренерів з місцевого економічного розвитку було обрано групу викладачів економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса на чолі з деканом факультету Ларисою Шаульською.

Програма підготовки ТОТ («Тренінг для тренерів»), яка охопила представників 5 областей України, була реалізована за координації та підтримки експертів проєкту «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади та за безпосередньої участі викладачів з Національної академії державного управління при президентові України. Метою програми навчання була підготовка тренерів для подальшого просування ідей децентралізації на основі демократичного врядування та економічного розвитку регіонів України. Така мета цілком відповідає стратегічним пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року – підвищення конкурентоспроможності кожного регіону та підвищення ефективності управління регіональним розвитком.

Доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Лариса Шаульська, кандидат економічних наук, доцент, заступник декана Вікторія Біркентале, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Олександр Трегубов успішно опанували програму навчання, яке проводилося у Києві протягом вересня-грудня 2017 року, і отримали відповідні сертифікати. Це дало можливість нашим викладачам вже у якості тренерів, за підтримки проєкту ПРОМІС, у 2018 році провести два курси навчання за програмою з місцевого економічного розвитку – для працівників Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради і для представників регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування Вінницької області.

Нещодавно, з 11 по 27 вересня 2019 року, на Вінниччині – вперше серед всіх регіонів України, у рамках Проєкту ПРОМІС та за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації проведено 9-денне навчання за Професійною програмою підвищення кваліфікації з питань місцевого економічного розвитку, яку затвердила Нацдержслужба України, – для представників регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування Вінницької області. Викладачі і керівники економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса Лариса Шаульська, Вікторія Біркентале, Олександр Трегубов, а також доктор економічних наук, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Олександра Лактіонова виступили у якості основних місцевих тренерів програми. Навчання проводилося на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області із врученням слухачам свідоцтв державного зразка.

Протягом трьох послідовних етапів учасники навчання за професійною програмою опановували знання з основ місцевого економічного розвитку і демократичного врядування, стратегічних і тактичних інструментів МЕР; з’ясовували роль інвестицій у місцевому економічному розвитку та умови створення сприятливого бізнес-клімату для розвитку місцевого бізнесу; важливість кваліфікованих трудових ресурсів для МЕР; специфіку проведення маркетингу та брендингу територій; особливості застосування методів фінансування та оцінювання МЕР. А проведені практичні заняття налаштували учасників навчального курсу креативно та стратегічно мислити, застосовувати інноваційні підходи в роботі, бути відкритими до змін, озброїли вмінням бути гнучкими у розв’язанні управлінських завдань.

Слухачі курсів високо оцінили рівень професіоналізму наших тренерів, їх вміння зацікавити, створити позитивну та доброзичливу атмосферу, і в той же час – забезпечити змістовне і корисне навчання. Усі впевнені, що здобуті знання та практичні навички будуть затребуваними у професійній діяльності та втілені на практиці.

Компетентності нашого колективу – знання, уміння, навички, досвід, цінності – наш внесок в економічний розвиток Вінницької області та інших регіонів. Результати власного саморозвитку – підвищення кваліфікації, стажування, удосконалення тренінгових та комунікаційних професійних компетенцій – одразу впроваджуються у навчальний процес. На економічному факультеті було реалізовано магістерську освітню програму «Управління відновленням територій та регіональним розвитком» для фахівців з Донецької та Вінницької областей. У поточному навчальному році стартував новий міжкафедральний і міжфакультетський проєкт для Вінницької та Хмельницької областей – магістерська освітня програма «Публічна політика та адміністрування» за спеціальністю 281, зміст якої є квінтесенцією нового, актуального та перспективного. Наш колектив глибоко переконаний, що підготовка фахівців на перспективу неможлива без власного постійного професійного зростання та саморозвитку. І це є однією з найбільших наших конкурентних переваг.

У публікації використано матеріали Проєкту ПРОМІС: http://pleddg.org.ua/

Матеріал підготувала Вікторія Біркентале

Архіви

Приєднуйтеся до нас