Виберіть сторінку

МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ У СУДОВІЙ СФЕРІ»

МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА    «МЕНЕДЖМЕНТ У СУДОВІЙ СФЕРІ»

Мрієте стати успішним управлінцем, професіоналом у судовій сфері, впроваджувати інноваційні підходи управління та адміністрування, продукувати прогресивні ідеї та здійснювати ефективні комунікації? Нова міждисциплінарна освітньо-професійна програма Донецького національного університету імені Василя Стуса «Менеджмент у судовій сфері» допоможе реалізувати Ваші амбітні плани та здійснити заповітні мрії.

Про унікальну освітньо-професійну програму підготовки магістрів «Менеджмент у судовій сфері» поговоримо з кандидатом економічних наук, доцентом кафедри менеджменту та поведінкової економіки, гарантом ОПП Олександром Клочковським.

– Шановний Олександре Владиславовичу, окресліть, будь ласка, специфіку освітньо-професійної програми «Менеджмент у судовій сфері».

– Особливістю освітньо-професійної програми «Менеджмент у судовій сфері» є забезпечення міждисциплінарної підготовки (управлінсько-правової) для формування комплексного підходу до управління діяльністю судів, що реалізується через формування умов динамічного, інтегрованого, інтерактивного навчання, поєднує управлінські та безпекові компоненти у діяльності судів. Програма орієнтована на практичну підготовку управлінців-професіоналів у судовій сфері.

– Хто матиме можливість навчатися за цією освітньо-професійною програмою? Які вимоги до вступу?

– Програма орієнтована на осіб, які мають диплом про освіту СВО «Бакалавр» за будь-якою спеціальністю. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у судовій сфері» здійснюється за результатами вступних випробувань у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування.

Програма фахового випробування охоплює низку питань, що в сукупності характеризують вимоги до знань і умінь вступника, котрий хоче навчатися у магістратурі, з метою здобуття ступеня освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у судовій сфері». Програма складена на основі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з менеджменту, водночас передбачає й певні знання з природно-наукової, загальноекономічної та правової підготовки, передусім з економічної теорії, управлінського аналізу, основ правознавства, системи судоустрою.

– Пане Олександре, окресліть, будь ласка, терміни та форму навчання за цією ОПП.

– Термін навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у судовій сфері» складає 1 рік і 4 місяці. Планується, що навчання здобувачів вищої освіти буде здійснюватися на денній і заочній формах.

– Які soft skills отримають студенти, навчаючись за ОПП «Менеджмент у судовій сфері»?

– Освітні компоненти, що складають програму підготовки магістрів з менеджменту, дозволяють здобувачам оволодіти комплексом соціальних навичок (soft skills), притаманних сучасному фахівцю, а саме: навички ділових комунікацій та командної взаємодії, навички самоорганізації, навички комплексного вирішення проблем і критичного мислення та інші.

– Олександре Владиславовичу, розкажіть, будь ласка, про перелік фахових дисциплін ОПП.

– Спектр дисциплін є достатньо широким. При виборі освітніх компонентів ми враховували сучасні тенденції ринку праці, а також думку стейкхолдерів. Отже, здобувачі вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент у судовій сфері» будуть вивчати: менеджмент організацій; менеджмент персоналу; інформаційні системи і технології в управлінні; стратегічне управління; юридичну психологію; менеджмент безпеки; організацію діяльності Служби судової охорони; систему судоустрою і статус суддів; правоохоронну діяльність у сфері безпеки судів і суддів та ін.

– Де здобувачі вищої освіти ОПП зможуть проходити практику?

– Кафедра менеджменту та поведінкової економіки, що забезпечує підготовку за цією освітньо-професійною програмою, має значну кількість підписаних договорів про співпрацю з підприємствами та органами влади міста і області, що дає змогу забезпечити ефективне проходження практики і здобуття практичних навичок.

–У якій сфері та на яких посадах зможуть реалізувати себе випускники цієї ОПП?

– Випускники освітньо-професійної програми «Менеджмент у судовій сфері» зможуть працювати: керівниками підприємств, установ та організацій, функціональних підрозділів, керівними працівниками апарату органу судової влади, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, менеджерами (управителями) з права, менеджерами (управителями) підприємств, установ, організацій та їхніх підрозділів, професіоналами з управління проєктами та програмами, а також професіоналами державної служби та місцевого самоврядування.

– Олександре Владиславовичу, назвіть, будь ласка, декілька основних причин обрати ОПП «Менеджмент у судовій сфері».

По-перше, це унікальність поєднання економіко-управлінських компонентів освітньо-професійної програми із юридичними компонентами.

По-друге, програма ідеально підходить для тих, хто хоче підсилити власну конкурентну позицію на ринку праці, хто працює у судовій сфері і мріє про кар’єрне зростання.

По-третє, при реалізації освітньо-професійної програми застосовуються інноваційні методи викладання, а саме практичні тренінги, кейсові методи та ін.

По-четверте, обираючи освітньо-професійну програму «Менеджмент у судовій сфері» на економічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ви гарантовано отримуєте якість, що підтверджується високими рейтинговими позиціями Університету та відгуками роботодавців.

Детальніше дізнатися про зміст освітньо-професійної програми «Менеджмент у судовій сфері» Ви зможете на сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/proyekt_op_073_menedzhment-u-sudovij-sferi.pdf

Спілкувалася Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас