Виберіть сторінку

Наукова школа Михайла Григоровича Сеніва

Наукова школа Михайла Григоровича Сеніва

Важливим показником високого освітньо-наукового рівня будь-якого вищого навчального закладу є функціонування у його межах наукових шкіл. Як сімейні справи, що передаються від покоління до покоління, викликають у людей повагу і довіру, так і наукові школи, у межах яких виховуються покоління науковців, сприяють формуванню високого статусу факультету й Університету загалом. 

На факультеті іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса розробляється комплексна наукова тема «Типологічні та зіставні дослідження лексики і словотвору германських, романських і слов’янських мов (синхронно-діахронний аспект)», керівництво якою у такі непрості для факультету й Університету часи після переїзду до м.Вінниця, з рішучістю та самовідданістю узяв на себе доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Михайло Григорович Сенів. 

Надзвичайно активну участь у розвитку наукових досліджень на факультеті іноземних мов М.Г.Сенів провадив ще з 90-х років минулого століття. Результатом напруженої та надзвичайно скрупульозної роботи став захист у 1997 році докторської дисертації на тему «Система просторових і часових відношень (функціонально-семантичний аналіз на матеріалі латинської мови)» у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, яка була прийнята до захисту без зауважень і, на думку опонентів, стала подією в українському мовознавстві. 

Також завдяки його наполегливим зусиллям на факультеті було засновано фахові наукові видання «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах» (видається до сьогодні) і «Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання», впроваджено проведення щорічної наукової конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур», а також студентської наукової конференції (щорічно проводяться на факультеті іноземний мов дотепер). 

Науковий доробок професора М.Г.Сеніва є дуже обʼємним, він – автор понад 120 наукових праць, присвячених дослідженню словотвору, синтаксису, лексичних систем латинської, грецької, а також германських, романських і словʼянських мов, опублікованих у наукових фахових виданнях України і провідних зарубіжних наукових виданнях. Його праці є надзвичайно важливими для розвитку сучасної лінгвістичної науки. Варто зауважити, що незважаючи на такий значний теоретичний науковий доробок, Михайло Григорович був надзвичайно талановитим викладачем-практиком і щиро ділився своїми знаннями зі своїми учнями: студентами, аспірантами, докторантами, колегами. 

Під керівництвом професора М.Г.Сеніва успішно захистилося понад 20 кандидатів наук і 2 доктора наук, які працюють, продовжуючи наукову традицію цього видатного вченого в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, а також в інших українських і зарубіжних університетах. Так, вихованцями професора М.Г.Сеніва, які працюють у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса стали: М.Я.Оленяк – кандидат філологічних наук, доцентдекан факультету іноземних мов (член спеціалізованої Вченої Ради К 11.051.14 у ДонНУ імені Василя Стуса, авторка низки статей, опублікованих у журналах, що індексуються у Scopus та Web of Science)докторанти С.М.Кришталь – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики перекладу факультету іноземних мов та І.Ю.Проценко – кандидат філологічних наук, доцентдоцент кафедри романських мов і світової літератури факультету іноземних мов, який також є академічним координатором факультету післядипломної освіти Університету дель Норте (м.Асунсьйон, Парагвай); Д.Є.Ігнатенко – кандидат філологічних наукдоцент кафедри романських мов і світової літератури факультету іноземних мов (дисертацію захистила вже у м.Вінниця у 2018 р.). 

Крім того, у 2007 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка під керівництвом професора М.Г.Сеніва захистила докторську дисертацію Л.Л.Звонська, яка зараз працює на посаді професора кафедри загального мовознавства та класичної філології, а в 2018 р. у Харківському національному університеті імені В.М.Каразіна дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук захистила Є.С.Чекарева, яка зараз працює на посаді завідувача кафедри історії зарубіжної літератури та класичної філології цього ж університету. 

Професор М.Г.Сенів виховав і передав свій безцінний досвід молодим ученим факультету іноземних мов ДонНУ імені Василя Стуса, які стали його наступниками і продовжують розвивати нелегку, але надзвичайно цікаву й необхідну лінгвістичну науку. 

Факультет іноземних мов 

Архіви

Приєднуйтеся до нас