Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Вченої ради Університету. Відкрив засідання Голова Вченої ради Анатолій Загнітко. Анатолій Панасович від імені Вченої ради Стусівського університету привітав іменників: Олександру Лактіонову, Володимира Шевченка, Вадима Христіановського, Ірину Зайченко та Дмитра Кудінова.
Ректор Стусівського університету Роман Гринюк презентував звіт про роботу колективу в 2021 році та перспективні завдання розвитку ДонНУ імені Василя Стуса. Роман Федорович акцентував увагу у своїй доповіді на викликах у діяльності Університету, зумовлених карантинними обмеженнями, окреслив структуру звіту, зокрема: інструменти сучасного менеджменту в діяльності Університету, прагматизацію освітньої діяльності та вдосконалення культури якості в Університеті, Університет як науково-інноваційний простір реалізації можливостей, Університетський світоглядний простір living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом). Ректор Стусівського університету підкреслив, що 2021 рік став екватором реалізації Стратегії ДонНУ імені Василя Стуса, завдяки якій Університет вдосконалюється, задає інноваційні тренди системі вищої освіти, зміцнює освітнє середовище України. Окремо Роман Федорович подякував проректорам, керівникам структурним підрозділів, які були залучені до формування звіту.
Голова Вченої ради Анатолій Загнітко презентував членам Вченої ради унікальне видання у трьох томах «Російсько-український словник» 1924 – 1933 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова, книгу «Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразеологією та стилістикою)» Сергія Смеречинського, подароване Центру Стусознавства, кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету та Науковій бібліотеці ДонНУ імені Василя Стуса завдяки активній підтримці і лобіюванню Ростислава Воронезького, одного із упорядників видання. Анатолій Панасович від імені колективу ДонНУ імені Василя Стуса подякував Ростиславу Воронезькому та Видавничому дому Дмитра Бураго за цінні подарунки.
Роман Гринюк поінформував присутніх про кошторис Донецького національного університету імені Василя Стуса на 2022 рік, акцентувавши увагу на фінансовій стійкості та залученні коштів позабюджетного фінансування.
Члени Вченої ради розглянули клопотання щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі германської філології факультету іноземних мов кандидату філологічних наук Олені Білецький, щодо зарахування інформальної освіти як підвищення кваліфікації в обсязі 1 кредита ЄКТС професору кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету Жанні Краснобаєвій-Чорній, доценту кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Ірині Гарбері, доценту кафедри господарського та адміністративного права юридичного факультету Анжеліці Краковській.
Про оновлення локальних «Правил призначення академічних та соціальних стипендій у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» поінформувала завідувач навчального відділу Оксана Євтухова.
В.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Анна Осмоловська винесла на обговорення зміни в науковому керівництві аспірантами та уточнення теми дисертаційної роботи аспірантки.
Голова Вченої ради Анатолій Загнітко додав про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Катерині Калаченковій, рекомендацію до друку монографії «Поетонімія текстів романів сучасних українських письменниць: семантико-стилістичний аспект» та трьох навчальних посібників.
Голова Вченої ради анонсував проведення наступного засідання Вченої ради Університету 25 лютого, подякував усім за плідну роботу.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас