Виберіть сторінку

Обговорення освітньої програми «Українська мова та література»

Обговорення освітньої програми «Українська мова та література»

16 грудня в Skype відбулося обговорення освітньої програми «Українська мова та література». Участь у заході взяли здобувачі вищої освіти 2, 3, 4 курсів СО «Бакалавр» та викладачі – д. філол. н., доц., професор кафедри, в. о. завідувача кафедри української мови і культури Л. М. Коваль, к. філол. н., доц., доцент кафедри І. Р. Домрачева, к. філол. н., старший викладач кафедри Д. В. Козловська, старший викладач кафедри Н. А. Митько, к. філол. н., доц., доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури Н. М. Урсані. Доцентом І. Р. Домрачевою було попередньо сформульовано питання для дискусії.

Учасники розглянули різні аспекти організації освітнього процесу, як-от: доцільність уведення певних нових дисциплін у навчальний процес; оцінка видів практичної підготовки, апробованих студентами; міра прозорості процесу вибору дисциплін здобувачами; обов’язковість або можлива зайвість дисциплін навчального плану; достатність обсягу дисциплін професійної та практичної підготовки; переваги й недоліки дуальної освіти; роль студента як суб’єкта освітнього процесу; рівень задоволеності системою інформування про навчальний процес; специфіка процесу оцінювання успішності; структура силабусу та робочої програми навчальної дисципліни; роль викладача в освітньому процесі.

Кожен присутній мав змогу висловити свої погляди, окреслити проблеми, що хвилюють, поділитися досвідом, враженнями, пропозиціями тощо. Будемо й надалі вдосконалювати нашу освітню програму з урахуванням думки всіх учасників освітнього процесу. Дякуємо всім за небайдужість і активну співпрацю!

Дар’я Козловська

Архіви

Приєднуйтеся до нас