Виберіть сторінку

Вручення сертифікатів і додатків слухачкам сертифікатної освітньої програми “Методика викладання української мови та літератури в школі” 2020 року набору

Вручення сертифікатів і додатків слухачкам сертифікатної освітньої програми “Методика викладання української мови та літератури в школі” 2020 року набору

11 лютого 2021 року відбулося вручення сертифікатів і додатків слухачкам сертифікатної освітньої програми “Методика викладання української мови та літератури в школі” 2020 року набору (керівник СОП – проф. Л.М. Коваль, координатор – к. філол. н. Д.В. Козловська, викладачі курсів – проф. В.А. Просалова, доц. І.М. Зарішняк, доц. І.Р. Домрачева, доц. О.В. Пуніна, к. філол. н. О.Г. Важеніна, Д.В. Козловська, М.А. Реутова, ст. викл. Н.А. Митько). Курси прослухали 13 студенток СО “Бакалавр” і “Магістр” освітньої програми “Українська мова та література”. Сертифікатна освітня програма тривала протягом жовтня – грудня 2020 року. Впродовж цього періоду здобувачки опанували дисципліни трьох блоків: педагогічного, лінгвістичного й літературознавчого. Вони оволоділи загальною педагогікою й основами педагогічної майстерності, методикою викладання розділів сучасної української мови, окремими аспектами вивчення літератури в школі тощо, а наприкінці програми захистили підсумкові проєкти з обраної дисципліни. Цьогоріч навчання мало дистанційний формат, вирізнялося елементами творчої гри, використанням інтерактивних технологій. Також слухачки програми були залучені до розробки цікавих завдань для наших абітурієнтів. Колектив кафедри української мови і культури та всього філологічного факультету дякує здобувачкам за співпрацю, жагу до знань і бажає, щоб набуті компетентності якнайкраще посприяли їм у вибудовуванні кар’єрного шляху! 

Архіви

Приєднуйтеся до нас