Виберіть сторінку

Навчальна практика – ще одна сходинка до професійного зростання

Навчальна практика –  ще одна сходинка до професійного зростання

У січні студенти 2 курсу освітніх програм «Прикладна лінгвістика» та «Міжкультурна лінгвістика» Донецького національного університету імені Василя Стуса проходили навчальну практику. Цього року практика була особливою. По-перше, через карантин вона відбувалась у дистанційному режимі. Консультування онлайн (через Skype, Zoom, Telegram), які ще недавно були чимось винятковим, поступово ввійшли в наше життя. Здається, це вже норма.

По-друге, у нас з’явилась нова база практики. Крім уже традиційного для останніх кількох років опановування технології створення дистанційних курсів на платформі Moodle на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, ми вперше співпрацювали з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України. І це був без перебільшення цікавий досвід.

Метою практики було анотування мовленнєвої бази даних для озвучення українськомовних текстів на основі підходу «глибоке навчання» (архітектури: Tacotron2, FastSpeech2, Flowtron, Parallel Wave GAN, WaveGlow) та анотування мовленнєвих актів у текстових документах для створення систем смислової інтерпретації текстів.

Результатом практики стало опрацювання студентами складників мовленнєвих інформаційних систем / експертна оцінка бази даних і знань (або її частини). Загалом відредаговано анотації до понад 8000 звукових файлів із наявної бази даних, додано до анотації потрібні фонетичні характеристики мовлення диктора: синтагматичні та фразові наголоси, спосіб вимови слів, спосіб наголошування слів та ін. Проанотовано та розмічено 4 художні твори, загальний обсяг яких складає понад 1500 сторінок тексту. Був створений загальний реєстр персонажів, розроблена система позначок для анотації.

Дякую нашим партнерам ‒ завідувачу відділу розпізнавання та синтезу звукових образів Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Миколі Сажку й науковому співробітнику відділу розпізнавання та синтезу звукових образів Валентині Робейко за можливість долучитися до створення нового синтезованого голосу «Ніна» на ґрунті підходу «глибоке навчання». І окремо – за справжність прикладних пошуків і щире захоплення автоматичним опрацюванням мовлення. Відкрию секрет – це передається 😊

Ганна Ситар, завідувач кафедри загального та

прикладного мовознавства і слов’янської філології

У січні не лише святкують, а й працюють! Закінчення першого місяця 2021 року стало продуктивним і пізнавальним для студентів 2 курсу

ОП «Прикладна лінгвістика» Донецького національного університету імені Василя Стуса. У період з 18 до 30 січня ми вперше проходили навчальну практику: відчуття повноцінного працівника, нові знання і вміння, почуття відповідальності за власну роботу, внесок у реалізацію лінгвістичних завдань та перший звіт. І це далеко не всі незабутні моменти за такий короткий період часу. А все починалося от як…

Я отримала нагоду попрактикувати власні вміння й навички в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України. Якщо раніше працівниками таких серйозних і престижних закладів уявляла лише поважних професорів і досвідчених науковців, то потім я зрозуміла, що маю змогу не лише виконати певні завдання в Центрі, які потім перевірятимуть, а й зробити внесок у його дослідження та крок вперед до створення синтезатора українського мовлення.

З тих пір мої очі засяяли, хоча й почуття невпевненості в результаті все ще залишалось. Сумніви почали розвіюватися вже під час роботи, коли я в ролі експерта намагалася анотувати мовленнєву базу даних. Чесно кажучи, я не зразу зрозуміла основного призначення нашого завдання. Здавалось би, для чого це знадобиться, але вже після перших зустрічей з нашим керівником Валентиною Василівною Робейко збагнула, що анотування – актуальне на сьогоднішній день завдання, адже саме анотована бази даних є підґрунтям для створення синтезатора мовлення на основі підходу «глибоке навчання» та на підставі статистичних підходів. Тобто стояло конкретне цільове завдання в лінгвістичній сфері, і бажання виконати його максимально правильно й досконало переповнювало мене.

Оскільки така діяльність належить саме до компетентностей прикладного лінгвіста, виконувати її було цікаво, корисно й не дуже важко, хоча це іноді займало багато часу через те, що я завжди переслуховувала суперечливі моменти й постійно перевіряла зроблене, розуміючи всю відповідальність цієї значущої справи. У результаті я навчилася анотувати мовленнєву базу даних і опрацювала вісім папок (по 200 аудіозаписів у кожній), а також закріпила теоретичні знання з фахових дисциплін. Проходження навчальної практики також допомогло навчитися проводити прикладні дослідження з анотування баз даних, покращити уміння лінгвістичного аналізу тексту та відпрацювати навички визначення словесних і синтагматичних наголосів у реченні. Всього за два тижні стільки нових вмінь, незабутніх вражень та яскравих емоцій! Я вдячна за такий цінний досвід Міжнародному науково-навчальному центрe інформаційних технологій і систем!

Іванна Непийвода,

студентка 2 курсу ОП Прикладна лінгвістика

Навчальна практика ‒ це важливий крок у житті кожного студента. Ми отримуємо саме той досвід, який обов’язково знадобиться в роботі за фахом. Чудова нагода відчути всі переваги та недоліки майбутньої спеціальності і оцінити свої можливості у цій сфері.

Моя навчальна практика проходила в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології. Моїм керівником з 18 січня до 30 січня була доцент кафедри теорії та історії української та світової літератури Кравченко Елла Олександрівна. На жаль, практика проходила дистанційно через карантинні обмеження, але ми активно підтримували зв’язок із наставником та чітко виконували нашу роботу.

Моє завдання на навчальній практиці полягало в тому, щоб покращити та полегшити навчання аспірантам онлайн та аспірантам, які вимушені навчатись дистанційно через пандемію. Звісно, робота відповідальна, але я чудово усвідомлювала, що від мене буде залежати якість знань здобувачів освіти у ЗВО.

Я наполегливо працювала на платформі дистанційного навчання Moodle Донецького національного університету імені Василя Стуса над створенням курсу «Методика та організація наукових досліджень». Елла Олександрівна надавала мені весь потрібний матеріал для наповнення курсу, який я, під її чіткими вказівками, розміщувала на сайті. Для мене було цікавим спробувати себе в ролі розробника курсу, який повинен забезпечити якісною та повною інформацією. У цьому дистанційному курсі я розмістила такі компоненти:

1) вступний компонент: пояснювальна записка, методи контролю і оцінювання знань, критерії оцінювання, основна література, допоміжна література, інформаційні ресурси в Інтернеті, орієнтовні питання до іспиту, календарний план, перелік кандидатських та докторських дисертацій з філології, зразки тестових завдань, відповіді до тестових завдань;

2) плани до тем;

3) лекції;

4) завдання для самостійної роботи;

5) індивідуальні завдання;

6) списки основної, додаткової, допоміжної літератури.

Проблем із наповненням дистанційного курсу в мене не виникло, тому я залишилась задоволена проходженням практики. Я сподіваюсь, що наступного разу я зможу відчути себе повноцінним працівником Донецького національного університету імені Василя Стуса. На мою думку, цей досвід допоможе мені і в подальшому навчанні і професійній діяльності, тому я вдячна, що мій університет надав мені таку чудову можливість для проходження практики!

Олександра Андрєєва,

студентка 2 курсу ОП Міжкультурна лінгвістика

Архіви

Приєднуйтеся до нас