Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради у Стусівському університеті

Засідання Вченої ради у Стусівському університеті

Сьогодні у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Вченої ради у змішаному режимі.

Відкрив засідання ректор Роман Гринюк та за традицією привітав березневих іменників-членів Вченої ради: декана факультету хімії, біології і біотехнологій Олександра Шендрика, декана факультету інформаційних і прикладних технологій Артема Баєва, декана юридичного факультету Ірину Коваль та побажав їм міцного здоров’я, життєвої наснаги та високих професійних здобутків.

Роман Федорович оголосив питання порядку денного та запропонував перейти до їх обговорення.

Про діяльність факультету інформаційних і прикладних технологій за основними напрямами роботи та перспективи його розвитку доповіли декан факультету Артем Баєв та голова комісії з підготовки питання Оксана Євтухова.

Артем Вікторович проаналізував структуру, основні напрями діяльності факультету інформаційних і прикладних технологій, якість професорсько-викладацького складу, динаміку контингенту здобувачів вищої освіти, результати практичної підготовки студентів, випуск здобувачів вищої освіти, наукову та публікаційну активність, наукові досягнення, перспективи розвитку наукових шкіл кафедр, міжнародну співпрацю, проєктну діяльність, навчально-методичну, виховну та соціальну роботу, перспективні завдання факультету на 2021-2022рр., відповідно до пріоритетів розвитку Університету.

Питання готувала ще й комісія, яку очолювала завідувач навчального відділу Оксана Євтухова. Вона зазначила, що факультет інформаційних і прикладних технологій здійснює освітню діяльність у 7 галузях науки, презентувала основні результати роботи комісії за основними показниками діяльності факультету і результати аналізу соціально-психологічного опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників факультету. Оксана Володимирівна запропонувала розробити систему заходів щодо усунення недоліків діяльності факультету.

В обговоренні питання взяли участь декан факультету хімії, біології і біотехнологій Олександр Шендрик, проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов, перший проректор Тетяна Нагорняк та ректор Роман Гринюк.

Вчена рада визнала роботу колективу факультету інформаційних і прикладних технологій за всіма напрямами діяльності задовільною та доручила Раді з якості заслухати результати виправлення зауважень.

Проректор з адміністративно-господарської роботи Андрій Онищенко проінформував про стан, підсумки та перспективні завдання адміністративно-господарської діяльності ДонНУ імені Василя Стуса.

Андрій Миколайович зазначив, що адміністративно-господарська діяльність Донецького національного університету імені Василя Стуса, яка здійснюється Центром адміністративно-господарських послуг, сприяє утриманню матеріально-технічної бази університету в належному експлуатаційному стані та створенню необхідних умов для навчальної і наукової діяльності здобувачів вищої освіти та співробітників.

Андрій Миколайович окреслив результати господарського обслуговування підрозділів Університету, розповів про планування і забезпечення матеріально-технічного постачання для задоволення потреб функціонування всіх напрямів діяльності Університету, роботу Тендерного комітету ДонНУ імені Василя Стуса, позабюджетне фінансування адміністративно-господарської діяльності Університету, проаналізував витрати на комунальні послуги та оренду та визначив першочергові завдання для покращення матеріально-технічної бази в рамках загальної Стратегії розвитку Університету.

В обговоренні питання взяли участь Тетяна Нагорняк та Роман Гринюк. Перший проректор запропонувала провести аудит виконання ЗВО ЛУ в частині технологічних вимог, насамперед комп’ютерної техніки та відповідності її технологічним вимогам, закликала посилити проєктну діяльність з метою забезпечення навчально-практичних лабораторій сучасним мультимедійним обладнанням та робочих місць – сучасним комп’ютерним забезпечення.

Роман Федорович акцентував увагу на необхідності покращення матеріально-технічного забезпечення та подякував благодійникам і меценатам.

Члени Вченої ради розглянули та підтримали подання щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі цивільного права і процесу доктору юридичних наук Ірині Федорівні Коваль.

Також вони підтримали 4 кандидатури у члени-кореспонденти НАН України.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов проінформував про результати атестації аспірантів та звернення аспірантів про призначення структурних підрозділів для проходження попередніх експертиз наукових кваліфікаційних праць на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент». Члени Вченої ради розглянули також перелік перелік рекомендацій до друку, серед яких: монографії, хрестоматія, навчальні посібники, матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції 13-14 травня 2021 року «Граматичні читання – ХІ», Наукове фахове видання «Економіка і організація управління. Economics and organization of management». Вісник №1, збірник наукових праць «Лінгвокомп’ютерні дослідження».

Роман Федорович подякував членам Вченої ради Університету за плідну роботу та високий рівень організації засідання.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас