Виберіть сторінку

Березневе засідання Ради з якості вищої освіти

Березневе засідання Ради з якості вищої освіти
Сьогодні в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося засідання Ради з якості вищої освіти.
Засідання відкрила перший проректор Тетяна Нагорняк та запропонувала перейти до обговорення питань порядку денного.
Завідувач кафедри фінансів і банківської справи Економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса та радник ректора з фінансових питань Олександра Лактіонова доповіла про ціноутворення на освітні послуги в Університеті на 2021 р. у контексті формульного фінансування вищої освіти України. Олександра Анатоліївна проаналізувала нормативні документи щодо розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між ЗВО, порядку формування мінімального розміру плати за навчання та зміни її у поточному році, окреслила собівартість навчання одного здобувача вищої освіти у 2020-2021рр. за спеціальностями Університету.
Завідувач навчального відділу ДонНУ імені Василя Стуса Оксана Євтухова проінформувала про оновлення документів інформаційного супроводу практичної підготовки та оцінювання знань здобувачів вищої освіти. Оксана Володимирівна закцентувала увагу на особливостях робочих програм навчальних дисциплін, силабусів та критеріях оцінювання знань здобувачів вищої освіти. Серед кращих запроваджених практик Оксана Євтухова відзначила практики 3 факультетів: факультету інформаційних і прикладних технологій, економічного та юридичного факультетів.
Про заходи вдосконалення якості викладання за підсумками опитування здобувачів розповіла завідувач відділу якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса Олена Скопова. Олена Іванівна узагальнила заходи вдосконалення якості викладання у розрізі факультетів. Відзначила кращі практики юридичного, економічного, філологічного факультетів, кафедри інформаційних систем управління і кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Про підсумки моніторингу та громадського обговорення ОП доповіла перший проректор Тетяна Нагорняк.
Наприкінці засідання Ради з якості вищої освіти завідувач науковою частиною Сергій Радіо поінформував колег про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової
(науково-технічної) діяльності.
Перший проректор Тетяна Нагорняк подякувала членам Ради з якості вищої освіти за плідну роботу, розуміння завдань та перспектив розвитку Стусівського університету.

Архіви

Приєднуйтеся до нас