Виберіть сторінку

Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст»

Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст»

14 квітня 2016 року на філологічному факультеті відбувся Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» (тема «Науково-парадигмальні основи прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика та лінгвоінформаційні системи»), в якому разом зі студентами та викладачами ДонНУ взяли участь науковці із Бєлградського університету (Сербія), Університету імені Палацького (м. Оломоуць, Чехія), Вроцлавського університету (Польща), а також зі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національного університету «Львівська політехніка».

Мета семінару: схарактеризувати коло надактуальних питань сучасної прикладної лінгвістики з виявом основних / неосновних методик створення лінгвістичних баз даних, їхнього внутрішнього структурування, визначенням значущості останніх у різноманітних лексикографічних практиках, з’ясувати напрями удосконалення традиційного і машинного перекладу з простеженням закономірностей взаємодії і взаємозв’язку типологійно різних перекладацьких практик; висвітлити основні тенденції динаміки дистанційної освіти та розширення її виявлюваності в сучасній загальноосвітянській і вишівській практиці, схарактеризувати основні структурні і змістові компоненти персонал-технологій вчителя української мови та інформатики з послідовним розкриттям розширення діапазону його функцій у сучасній школі.

Під час семінару працювали три секції: «Теоретико-прикладні проблеми функційної семантики лексичних і фразеологічних одиниць»; «Теоретико-прикладні проблеми лінгвістики тексту, дискурсології й комунікативної лінгвістики»; «Теоретико-прикладні проблеми лексикографії, термінознавства, корпусної лінгвістики, використання баз даних і аналітико-синтетичного опрацювання документів».

У межах семінару діяла виставка-презентація наукової та навчально-методичної літератури кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології ДонНУ: Серія «Бібліотека прикладної лінгвістики».

У центрі уваги постали актуальні проблеми прикладної лінгвістики, комп’ютерної граматики, лінгвістичних баз даних та сучасної лексикографії, моделювання мовних об’єктів, традиційного і машинного перекладу, лінгвістики тексту, дискурсології, корпусної лінгвістики, теорії мовленнєвого впливу та комунікативних стратегій. Учасники з цікавістю працювали у кількох секціях, де лунали зокрема й інтерактивні доповіді, вебінарі, активно обговорюючи власні наукові здобутки й доробок колег. Результати роботи вміщено також у збірнику «Лінгвокомп’ютерні дослідження».

У рамах семінару вирішено розпочати підготовку до ювілейного — Х Міжнародного науково-теоретичного і навчально-прикладного семінару «Лінгвіст-програміст».

Архіви

Приєднуйтеся до нас