Виберіть сторінку

Концептуальні виміри сучасної граматики

Концептуальні виміри сучасної граматики

15 квітня 2016 року на базі ДонНУ спільно з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України було проведено Міжнародний науковий семінар «Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми». Тема цьогорічного семінару «Моделювання граматичних одиниць та процесів» перебуває у фокусі пошуків Донецької школи граматики, очолюваної доктором філологічних наук, професором, член-кореспондентом НАН України, в.о. завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології ДонНУ Анатолієм Загнітком.

До програми семінару включено 25 доповідей, які підготували викладачі провідних університетів України, Сербії, Польщі, Росії та вчені з Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Участь у семінарі взяли представники всіх регіонів і центрів граматичної думки України — Києва, Івано-Франківська, Вінниці, Львова, Чернівців, Харкова, Одеси, Херсона та ін.

На пленарному засіданні з вітальним словом до учасників семінару звернулися кандидат філологічних наук, доцент, перший проректор ДонНУ Наталя Пирлік; кандидат філологічних наук, професор, декан філологічного факультету ДонНУ Володимир Мозгунов; доктор філологічних наук, професор, віце-президент з науково-педагогічної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія» Василь Ожоган.

Пленарне засідання було розпочато доповіддю доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директора Інституту українознавства Василя Ґрещука «Моделювання процесу творення слова в дериватології», у якій проаналізовано історію моделювання процесу творення похідного слова в дериватології та зроблено висновок про сукупність логіко-номінативної, синтаксичної та модифікаційної моделей як таку, що найповніше відтворює словотворчі процеси.

Жваве обговорення викликали доповідь доктора філологічних наук, професора кафедри методики філологічних дисциплін та стилістики української мови Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Ніни Іваницької, присвячена проблемам динаміки й відносності теоретичних постулатів у лінгвістиці та лінгводидактиці; виступ «Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків» кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» Наталі Кобченко; доповідь «Моделі словотвору іменників у гуцульських говірках (на матеріалі словника „Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові“)» кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентини Ґрещук; розвідка «Морфосинтаксичні моделі речень з партиципами в сучасній німецькій мові» аспірантки кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету, викладача кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Олени Боровської; доповідь «Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів української мови» кандидата філологічних наук, доцента, докторанта кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології ДонНУ Ганни Ситар; виступ «Типологія локатива у структурі речення: особливості реченнєвого моделювання» доктора філологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, в.о. завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології ДонНУ Анатолія Загнітка.

Учасники семінару відзначили важливість подібних наукових заходів для розвитку мовознавчої науки та дійшли згоди провести наступний граматичний семінар у ДонНУ за два роки.

Архіви

Приєднуйтеся до нас