Виберіть сторінку

Травневе засідання Ради з якості вищої освіти

Травневе засідання Ради з якості вищої освіти
Сьогодні у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Ради з якості вищої освіти.
Відкрила засідання перший проректор Стусівського університету Тетяна Нагорняк.
Проректор з наукової роботи Ілля Васильович Хаджинов проінформував про роль Національних контактних пунктів програм ЄС в активізації міжнародної академічної мобільності. Ілля Васильович детально проаналізував основні завдання НКП та розповів про результати їхньої роботи, зокрема окреслив діяльність Національного контактного пункту «Дії Марії Склодовської-Кюрі для розвит¬ку навичок, навчання та кар’єри» Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020», що діє в Університеті з червня 2011 р. Проректор з наукової роботи підкреслив, що головним перспективним напрямом роботи НКП є ефективне та активне залучення до заходів Європейської Комісії щодо програми «Горизонт Європа».
Завідувач навчального відділу ДонНУ імені Василя Стуса Оксана Євтухова доповіла про результати втілення нової моделі індивідуальної траєкторії навчання здобувача всіх рівнів. Оксана Володимирівна наголосила на зміні філософії вибору дисциплін для здобувачів освіти: докторів філософії, здобувачів СО «Магістр», «Бакалавр». Також завідувач навчального відділу розповіла про отримання гранту Програми Fulbright Ukraine на розробку електронного сервісу «Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти» та надання здобувачам максимальних можливостей вибору за рахунок широкого переліку програм minor, сертифікатних освітніх програм, дисциплін, альтернативних практик, курсових робіт.
Декан економічного факультету Тетяна Орєхова рекомендувала до затвердження Вченої радою Університету проєкт «Положення про управління освітніми програмами у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Тетяна Вікторівна наголосила, що Положення про управління освітніми програмами визначає порядок призначення/зміни, права, функціональні обов’язки та відповідальність гаранта і проєктної групи освітньої програми, групи забезпечення і керівника спеціальності з метою упорядкування питань управління освітніми програмами, за якими провадиться освітня діяльність в Університеті.
Перший проректор Тетяна Нагорняк акцентувала увагу на Поданнях гарантів освітніх програм щодо якісного складу забезпечення ОП у 2021-2022 навчальному році, відповідності науково-педагогічних працівників ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та освітнім компонентам. Тетяна Леонтіївна подякувала завідувачу кафедри політології та держуправління  Олені Чальцевій  та завідувачу кафедри фінансів і банківської справи Олександрі Лактіоновій за взірцеву подачу документів.
Завідувач відділу якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса Олена Скопова звернулася до деканів факультетів із проханням активізувати залученість студентів до допитування Ф.О.Р.У.М.
Перший проректор Стусівського університету Тетяна Нагорняк подякувала членам Ради з якості вищої освіти за плідну роботу та завершила засідання.

Архіви

Приєднуйтеся до нас