Виберіть сторінку

У Стусівському університеті проведено Конференцію трудового колективу, засідання ректорату та Вченої раду університету

У Стусівському університеті проведено Конференцію трудового колективу, засідання ректорату та Вченої раду університету

Минулий тиждень у Стусівському університеті був доволі насиченим. Попри російсько-українську війну ми продовжуємо працювати та наближати Перемогу України. 17-18 березня у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса в онлайн-форматі було проведено Конференцію трудового колективу, засідання ректорату та Вченої раду Університету.

Засідання Конференції трудового колективу Університету.

Шляхом електронного голосування було затверджено звіт ректора ДонНУ імені Василя Стуса про роботу колективу університету за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 та перспективні завдання розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також обрано членів Вченої Університету.

Засідання ректорату:

Під засідання члени ректорату розглянули низку питань порядку денного:

  • про підсумки опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами Університету за результатами зимової сесії 2021–2022 навчального року;
  • про укладення персональних контрактів із науково-педагогічними працівниками як успішний кейс реалізації першого пріоритету Стратегії розвитку 2017–2025 рр.;
  • про впровадження та використання ігрового компонента в навчальному та науковому процесах.

Матеріали ректорату готували: ректор Роман Гринюк, перший проректор Тетяна Нагорняк  , проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов, завідувач навчально-методичного відділу Олена Скопова, в.о. начальника відділу кадрів Ірина Саволюк, методист вищої кваліфікаційної категорії навчального відділу Марина Петрова.

 Засідання Вченої ради Університету:

Члени Вченої ради ознайомилися з матеріалами засідання та шляхом онлайн-голосування підтримали ухвали щодо підсумків роботи екзаменаційної комісії (зимовий випуск СО «Магістр»); фінансової діяльності Університету, завдань з її удосконалення та перебігу виконання функціональної стратегії ресурсного забезпечення (фінансової діяльності).

Також під час засідання ухвалено ще низку важливих рішень:

– про призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти; про внесення змін до квот для формування Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса;

– про виділення коштів органам студентського самоврядування;

– про оновлення складу постійно діючих комісій Вченої ради Університету;

– про оновлення складу редакційної колегії наукового журналу «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса»;

– про уточнення тем дисертацій здобувачів ступеня доктор філософії;

– про рекомендацію до друку наукових журналів, наукового посібника, збірника наукових праць та тез доповідей міжнародної конференції.

Прес-центр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас