Виберіть сторінку

«ОСВІТНІЙ WEEKEND» або навчаємося критично мислити

«ОСВІТНІЙ WEEKEND»  або навчаємося критично мислити

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою факультету хімії, біології і біотехнологій ДонНУ імені Василя Стуса завжди підтримує інноваційний освітянський поступ. У святковий для педагогічних працівників день, п’ятого жовтня, завідувач кафедри Лілія Асхатівна Мартинець відвідала тренінг, організований навчальним центром для освітян України «ОСВІТНІЙ WEEKEND» (м. Київ). У центрі уваги було питання розвитку критичного мислення у контексті вимог Нової української школи.

Освітян навчали творчо мислити, впроваджувати інновації в освітній процес, вчити не просто запам’ятовувати та відтворювати інформацію, а й сумніватися, шукати аргументи та дискутувати, приймати виважені рішення, вміло ставити запитання з метою одержання більш детальної інформації або її перевірки, оцінювати надійність джерел інформації, виділяти важливу інформацію та обробляти її, розглядати проблеми з різних точок зору та порівнювати різні позиції й підходи до їх вирішення, застосовувати набуті навички в конкретних життєвих ситуаціях, висловлювати власну позицію, влучно обирати мовленнєві засоби для побудови висловлювань, бути толерантними до думок інших, усебічно освіченими, здатними знайти вихід з будь-якої ситуації та зважитись на відповідне рішення, творити власну реальність. Так освітян знайомили з технологією розвитку критичного мислення. Саме ця технологія забезпечує умови щодо формування компетентної особистості із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями.

Тренери створювали умови щодо підвищення мотивації постійного самовдосконалення педагога у професійному полі, навчали підвищувати рівень самоосвітньої та творчої активності освітян, формували вміння упроваджувати технології, які рекомендовані для використання в Новій українській школі в освітню практику.

Учасники тренінгу дізналися про історію виникнення критичного мислення, особливості організації та впровадження стратегій розвитку критичного мислення в освітньому процесі. Особливий інтерес викликали методики використання різних стратегій для формування ключових компетентностей особистості Нової української школи. Учасниками тренінгу було розроблено умови створення ефективного освітнього середовища, що спрямовані на формування правильної комунікації у навчально-виховному процесі. Велику увагу було приділено організації освітнього процесу на основі компетентнісного підходу.

Отже, навчальний тренінг, орієнтований на здобуття слухачами всіх необхідних теоретичних знань стосовно розвитку критичного мислення у контексті вимог Нової української школи, допомагає педагогам виробити практичні уміння й навички щодо стратегії й тактики з формування ключових компетентностей не тільки учня Нової української школи, але й самого вчителя.

Архіви

Приєднуйтеся до нас