Виберіть сторінку

Квітневе засідання Вченої ради Стусівського університету

Квітневе засідання Вченої ради Стусівського університету

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 28-29 квітня відбулося чергове засідання Вченої ради Університету у змішаному режимі.

28 квітня члени Вченої ради обрали кількісний і персональний склад лічильної комісії та провели таємне голосування щодо присвоєння вчених звань 3 науково-педагогічним працівникам Стусівського університету.

Голова Вченої ради Анатолій Загнітко 29 квітня відкрив засідання та запропонував перейти до обговорення питань порядку денного.

Перший проректор Стусівського університету Тетяна Нагорняк доповіла про результати рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр, факультетів Донецького національного університету імені Василя Стуса за 2021 рік.

Ректор Роман Гринюк виконав почесну місію, оголосивши переможців у персональному рейтингу викладачів, рейтингу кафедр та факультетів.

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, Вчена рада Університету рекомендувала ректору відзначити персональними преміями науково-педагогічних працівників-переможців рейтингу (Топ-25), заохочувальними призами – кафедри і факультет, що стали переможцями у рейтингуванні; провести засідання кафедр та вчені ради факультетів для відзначення кращих викладачів та визначення ключових напрямів роботи щодо покращення наукової, інноваційної, навчально-методичної, організаційної, виховної діяльності; взяти до уваги результати рейтингу під час коригування перспективних планів розвитку та прийняття управлінських рішень в частині розподілу навчального навантаження між викладачами кафедр та у процесі заміщення вакантних науково-педагогічних посад.

Члени Вченої ради оголосили результати таємного голосування щодо присвоєння вчених звань:

– професора по кафедрі інформаційних систем управління доктору історичних наук Лесі Андріївні Ковальській;

– доцента по кафедрі конституційного, міжнародного і кримінального права кандидату юридичних наук Інні Євгенівні Ждановій;

– доцента по кафедрі міжнародних економічних відносин кандидату економічних наук  Юлії Анатоліївні Іщук. 

Також Вченої радою Університету затверджено подання Ради з якості вищої освіти, ухвалено рішення щодо видачі диплома філософії ДР № 004122 Ксенії Леонідівні Гуржи зі спеціальності 033 «Філософія» (галузь знань 03 «Гуманітарні науки»).

Анатолій Загнітко подякував усім за плідну роботу та завершив засідання.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас