Виберіть сторінку

Прийнято «Положення щодо протидії булінгу у Донецькому національному університету імені Василя Стуса»

Прийнято «Положення щодо протидії булінгу у Донецькому національному університету імені Василя Стуса»

ДонНу імені Василя Стуса – світоглядний простір, що надає можливість жити, працювати, навчатися, гармонійно розвиватися за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму!

У Стусівському університеті прийнято «Положення щодо протидії булінгу у Донецькому національному університету імені Василя Стуса» та введено в дію наказом від 02.05.2022 № 117/05.  Серед розробників цього важливого документу – члени Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики  Владислав Бурдига й Ілля Хаджинов.

Основною метою Положення є забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод усіх учасників освітнього процесу, формування в Університеті середовища, вільного від булінгу, дискримінації, сексуальних домагань, принижень честі та гідності особи як основи для гармонійного розвитку особистості, корпоративної лояльності та стратегічного пріоритету творення living-learning community (спільноти, що живе і навчається разом), а також профілактика і запобігання іншим проявам неетичної поведінки, формування негативного ставлення до булінгу, захист психологічного здоров’я учасників освітнього процесу.

Подання та розгляд (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування), встановлення та виявлення фактів, реагування на доведені випадки булінгу (цькування), а також взаємодії посадових осіб відбувається у порядку, що визначений цим Положенням, Кодексом академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса, Порядком розгляду звернень здобувачів вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Положення про омбудсмена з захисту прав здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та іншими локальними нормативними актами Університету, зокрема за аналогією із розглядом випадків порушення академічної доброчесності.

▶Ознайомитися з «Положенням щодо протидії булінгу у Донецькому національному університету імені Василя Стуса» можна за покликанням:

http://surl.li/byoyt

Прес-центр ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас