Виберіть сторінку

Неперевершений у слові: імена, які «говорять» про Василя Стуса…

Неперевершений у слові: імена, які «говорять» про Василя Стуса…

У 2019 р. колектив науковців філологічного факультету започаткував роботу над «Словником власних імен поетичних творів Василя Стуса», усвідомлюючи, що дослідження творчої спадщини Василя Стуса є надактуальним для сучасного українського державного простору і обов’язковим для Донецького національного університету, названому на честь духовного лідера Нації, Громадянина і Поета.

У першому томі словника (Кравченко Е.О. Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса. Т. 1. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 272 c.) зібрано і прокоментовано 668 власних імен поезій В. Стуса, які ввійшли до поетичних збірок «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», «Круговерть», а також оніми поетичних творів, не включених автором до збірок. Другий том «Словника власних імен поетичних текстів Василя Стуса» (Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса. Т. 2. Ред. кол. : А. П. Загнітко (гол. ред.), Д. В. Козловська, Е. О. Кравченко, Г. В. Ситар. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 232 c.) включає близько 500 номінативних одиниць поезій Василя Стуса і перекладів з Й. Ґете, які ввійшли до поетичної збірки «Час творчості». Словникові статті вміщують статистичну інформацію, «адресу» ілюстративних прикладів, енциклопедичну інформацію для похідних власних імен, контексти з поетонімом, ономапоетичний коментар, перелік функцій та ін.

Створення «Словника власних імен поетичних текстів Василя Стуса» стане проміжною ланкою для студіювань, пов’язаних з пізнанням і потрактуванням мовної особистості шляхом встановлення «кола читання, інших вподобань автора», особливостей самовияву поета через вибір імені в поетичному дискурсі (пор.: АДАМ, АНТЕЙ, УКРАЇНА, ВІНГРАНОВСЬКИЙ, ГОЛГОФА, КИЇВ, ЛЬВІВ, РАХНІВКА, ЛІР, МАВКА, СКОВОРОДА), смислові нарощення онімів, перетворення власних імен в індивідуально-авторський або загальнонаціональний символ і т. ін.

«Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса», виданий за редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора, декана факультету філології, психології та іноземних мов А. П. Загнітка, високо оцінений науковою спільнотою України. Рецензентами першого і другого тому Словника стали видатні вчені, відомі міжнародному загалу ономасти: д. ф. н., професор О. Ю. Карпенко, завідувач кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; д. ф. н., професор Л. М. Марчук, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету; д. ф. н., професор М. М. Торчинський, професор кафедри української філології Хмельницького національного університету.

Науковий пошук триває: укладено пробний зошит третього тому словника, який вміщує власні імена збірки В. Стуса «Палімпсести».

Робота над Словником пов’язана з діяльністю навчально-наукової лабораторії «Лінгвоперсонологія та ономастика» Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, є одним із вагомих завдань розвитку наукового напряму «Гуманітарні науки та мистецтво»: «Лінгвоперсона в мовно-національному просторі: категорійно-рівневий та аксіопрагматичний, психоестетичний виміри» (науковий керівник – професор А. П. Загнітко; відповідальний виконавець – доцент Е. О. Кравченко).

Архіви

Приєднуйтеся до нас