Виберіть сторінку

Круглий стіл «Документознавець чи менеджер з інформації?»

Круглий стіл «Документознавець чи менеджер з інформації?»

У контексті вимог сучасного ринку праці та інтеграції до європейського освітнього простору одним із шляхів оновлення змісту освітніх програм підготовки фахівців є його побудова на основі сучасних освітніх підходів, передусім компетентнісного.

Здобувачі освіти мають бути ознайомлені з освітньою програмою й розуміти можливості формування власної освітньої траєкторії, а також брати участь в її розвитку та вдосконаленні. Стейкголдери та роботодавці зацікавлені у появі на ринку праці фахівців із сучасним підходом до вирішення робочих питань, які володіють до того ж і м՚якими навичками.

Зважаючи на це, кафедрою інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса та кафедрою інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету 14 лютого було проведено круглий стіл «Документознавець чи менеджер з інформації?», що зібрав стейкґолдерів, здобувачів, викладачів, гарантів обох університетів для обговорення особливостей освітніх програм «Документознавство та інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Оскільки за такими освітніми програмами готують фахівців, як у ДонНУ імені Василя Стуса, так і у ЗУНУ, керівник спеціальності Oльга Анісімова та гарант д.іст.н., проф. Леся Біловус  акцентували увагу на важливості обговорюваних освітніх програм, їхній специфіці у межах наших ЗВО, зважаючи також і на регіональний контекст, список нормативних фахових і вибіркових дисциплін, що формують необхідні компетентності.

Стейкґолдери, які мають досвід у царині інформаційної діяльності та документознавства, засвідчили актуальність підготовки таких фахівців, їхню затребуваності на сучасному ринку праці, вказали на перспективи підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою.

Студенти поділилися своїми враженнями від навчання. Найбільше імпонує здобувачам відповідність форм та методів навчання і викладання, студентоцентричний підхід та принципи академічної свободи, реалізація міжнародної студентської мобільності, навіть сьогодні. У процесі обговорення особливо жваво розгорнулася дискусія щодо кількості та якості викладання іноземної мови.

Насамкінець обговорили висловлені від учасників круглого столу пропозиції до покращення підготовки за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність». Зокрема, студенти висловили побажання мати більше тренінгів із професійних дисциплін, здобувачі ЗУНУ запропонували дисципліну «Діловодство», а здобувачі ДонНУ дисципліну «Архівознавство» зробити більш практикоорієнтованою.

Дякуємо здобувачам вищої освіти: Юлії Погорілій, Олексію Стебелєву, Алісі Мисаці, Ірині Машталяр, Мар’яні Шовдрі, Мар’яні Мариняк, Ірині Бек, Катерині Яхван за активну участь у підготовці заходу, викладачам випускових кафедр спеціальності 029: завідувачу кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ Недошитко Ірині, декану соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ та професору кафедри Оксані Гомотюк, доценту кафедри Патряк Олександрі, заступнику декана факультету інформаційних і прикладних технологій, професору кафедри Лесі Ковальській, професору кафедри Галині Лукаш, старшому викладачеві Олексію Прігунову за активну участь в обговоренні, коментарі та експертні судження; випускникам спеціальності, Світлані Яковишенко, Вікторії Свірській, Олені Артьоменковій, за поради щодо вдосконалення та відгуки про освітню програму; стейкґолдерам: заступнику начальника відділення «Укрпошти» №50 м. Вінниця Людмилі Білащук, директору наукової бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса Тетяні Міщан, Голові громадської спілки «Українська культурна спадщина», директору ТОВ «Архів організацій», члену колегії ЦДАВО України Олексію Новікову, фінансовому експерту страхових програм Марині Стебелєвій за висвітлені компетентності, на які потрібно звернути увагу здобувачам та усім присутнім – завдяки вам цей захід перетворився на цікаву та корисну подію!

Кафедра інформаційних систем управління

Архіви

Приєднуйтеся до нас