Виберіть сторінку

Вітаємо Геннадія Олександровича Черніченка з 80-річним Ювілеєм!

Вітаємо Геннадія Олександровича Черніченка з 80-річним Ювілеєм!

Колектив Донецького національного університету імені Василя Стуса вітає з 80-річним Ювілеєм доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, Заслуженого працівника освіти України Геннадія Олександровича Черніченка!

Геннадій Олександрович очолював економічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса з 1986 по 2014 рік. За ці роки економічним факультетом було підготовлено понад 20 тисяч висококваліфікованих фахівців, які стали успішними практиками бізнесу, науковцями, державними службовцями, громадськими діячами! Вони зробили гідний внесок у розвиток країни та продовжують брати активну участь у становленні успішної та незалежної України! За ці роки було сформовано традиції та імідж економічного факультету як факультета-новатора.

Особливістю професійного шляху Геннадія Олександровича є прагнення до безперервної освіти та самовдосконалення, особистісного зростання та зорієнтованість на самовдосконалення якості праці: 2 вищі освіти; 10 міжнародних проєктів за програмами Європейської Комісії; 10 міжнародних проєктів за програмами Європейської Комісії (Tempus-TACIS) та Британської Ради в Україні (DFID/REAR)); стажування у Великобританії, Греції, Іспанії, Болгарії; очолює наукову школу з напряму еколого-економічного розвитку економіки промислових регіонів; під його особистим керівництвом підготовлено 7 кандидатів та 1 доктора економічних наук; загальна кількість його публікацій складає 205 праць (разом з іноземними: у Болгарії, Німеччині, Сербії), серед яких 15 монографій та навчальних посібників. Він входить до редакційної колегії трьох збірників наукових праць, які включено до переліку фахових видань.

Геннадій Олександрович є членом Президії НМК Міністерства освіти і науки України галузі знань «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування», членом Президії НМК класичних університетів з економіки та менеджменту, а також членом Експертної ради з економіки Державної акредитаційної комісії МОН України. У межах роботи у цих комісіях факультет брав безпосередню участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти в галузі знань «Економіка та підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування».

Шановний Геннадію Олександровичу, щиро бажаємо Вам мирного неба, довгих років життя у міцному здоров’ї та невичерпних джерел для Вашого оптимізму, любові до життя і людей!

З повагою колектив ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас