Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Університету: дбаємо про якість вищої освіти, впроваджуємо новації, окреслюємо перспективи розвитку Стусівського університету та наближаємо Перемогу України

Засідання Вченої ради Університету: дбаємо про якість вищої освіти, впроваджуємо новації, окреслюємо перспективи розвитку Стусівського університету та наближаємо Перемогу України

Попри ранкову повітряну тривогу, ми дбаємо про якість вищої освіти, впроваджуємо новації, окреслюємо перспективи розвитку Стусівського університету та наближаємо Перемогу України!

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося засідання Вченої ради Університету в режимі офлайн.

Відкрив засідання Голова Вченої ради Університету Анатолій Загнітко. Члени Вченої ради хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять кандидата економічних наук, доцента кафедри підприємства, корпоративної та просторової економіки Вороніна Антона Валерійовича.

Анатолій Панасович привітав завідувача відділу аспірантури та докторантури «Докторська школа» Наталію Прямухіну з присвоєнням вченого звання професора кафедри політології та державного управління, іменників-членів Вченої ради та представив нового члена Вченої ради Дзіміну Людмилу Іванівну.

Ректор Стусівського університету Роман Гринюк доповів про роботу колективу в 2022 році та перспективні завдання розвитку ДонНУ імені Василя Стуса. Роман Федорович коротко окреслив зміст звіту, анонсував проведення КТК 9 березня, наголосив, що Стусівський університет гідно тримає освітянський стрій, консультує переміщені ЗВО, навчає та навчається, впроваджує новації відповідно до Стратегії розвитку Університету.

Член комісії з підготовки питання Марина Савченко окреслила підсумки роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій з атестації здобувачів СО «Магістр» (зимовий випуск). Марина Василівна підкреслила, що на всіх факультетах створено належні умови для якісної підготовки здобувачів вищої освіти СО «Магістр», рівень організації роботи екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій відповідає національному законодавству у сфері вищої освіти та локальним нормативним актам Університету.

В обговоренні питання взяли учать Роман Гринюк, Тетяна Нагорняк та Анатолій Загнітко. Тетяна Леонтіївна акцентувала на нульовій толерантності до плагіату, необхідності запровадження наявності апробацій як обов’язкової умови для допуску до захисту кваліфікаційних (магістерських робіт), подякувала кафедрі політології та державного управління й економічному факультету за ґрунтовні міжгалузеві, міждисциплінарні й комплексні магістерські роботи. Анатолій Панасович запропонував впровадити уроки академічної майстерності та доброчесності. Роман Федорович порекомендував здобувачам СО «Магістр» у своїх наукових дослідженнях створювати продукти для розвитку кафедр та Університету загалом.

Заступник головного бухгалтера Людмила Леміш проінформувала щодо кошторису Університету на 2023 рік.

В обговоренні питання взяли участь Людмила Юрчишена та Роман Гринюк. Людмила Вікторівна зосередила увагу на розширенні фінансової автономії ЗВО та підсиленні фінансової стійкості Університету. Роман Федорович запропонував активніше наповнювати спецфонд Університету за рахунок додаткових освітніх програм, грантів та участі у проєктній діяльності.

Роман Гринюк проінформував про внесення на Конференцію трудового колективу ДонНУ імені Василя Стуса проєкту Статуту ДонНУ імені Василя Стуса у новій редакції, затвердження Положення про обрання представників для участі у виборах ректора ДонНУ імені Василя Стуса з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками та виділення коштів для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування на 2023 календарний рік.

Перший проректор Стусівського університету Тетяна Нагорняк проінформувала щодо затвердження у новій редакції «Положення про практичну підготовку, стажування та працевлаштування здобувачів вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса».

Завідувач Навчальний відділ ДонНУ імені Василя Стуса  Павло Римар окреслив внесені зміни до «Порядку переведення на вакантні місця державного замовлення у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Завідувач навчально-методичного відділу Олена Скопова проінформувала щодо затвердження у новій редакції «Положення про рейтингування показників діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Завідувач відділу аспірантури та докторантури «Докторська школа ДонНУ імені Василя Стуса» Наталія Прямухіна запропонувала затвердити результати публічного звітування здобувачів ступеня доктора філософії перед Комісією Вченої ради з публічного звітування аспірантів та докторантів, перевести здобувачів ступеня доктора філософії на наступний рік підготовки, ознайомила з результатами  моніторингу наукових видань ДонНУ імені Василя Стуса.

Члени Вченої ради:

-затвердили кошторис Університету на 2023 рік;

-шляхом таємного голосування підтримали кандидатури на присвоєння 4 НПП ДонНУ імені Василя Стуса вчених звань, зокрема:

– кандидату філологічних наук Вірі Ігорівні Калініченко вченого звання доцента по кафедрі іноземних мов професійного спрямування;

– кандидату педагогічних наук Тетяні Михайлівні Яворській вченого звання доцента по кафедрі інформаційних систем управління;

– доктору філологічних наук Людмилі Михайлівні Коваль вченого звання професора по кафедрі української мови, теорії та історії української та світової літератури;

– доктору юридичних наук Лілії Петрівні Амелічевій вченого звання професора по кафедрі цивільного права і процесу.

-зарахували інформальну освіти як підвищення кваліфікації доценту кафедри обліку, аналізу і аудиту Ларисі Гевлич та доценту кафедри інформаційних технологій Тетяні Січко.

-рекомендували до друку фаховий науковий журнал «Політичне життя. Political Life» №1 (2023).

Анатолій Загнітко подякував членам Ради за плідну роботу, ґрунтовну підготовку питань та прийняття колегіальних рішень для розвитку вищої освіти Університету!

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас