Виберіть сторінку

Юні хіміки провели експрес-аналіз річкової води

Юні хіміки провели експрес-аналіз річкової води

Проводити хімічний аналіз різних об’єктів можна не лише у стінах хімічної лабораторії.  Сьогодні здобувачі освіти 1-го курсу СО «Бакалавр» спеціальності 102 «Хімія» на лабораторних заняттях з «Аналітичної хімії» проводили експрес-аналіз річкової води за допомогою портативних приладів.

На лабораторному занятті першокурсники навчилися використовувати нітратомір HORIBA LAQUAtwin NO3-11; кондуктометр ручний LAQUAtwin EC-33 і ручний прецизійний рН-метр LAQUAtwin PH-3 для швидкого аналізу водних об’єктів.

Встановлено, що рН досліджуваної води знаходиться в межах 8,06-8,92, а вміст нітрат-іонів – 9-13 ppm.

Крім того, за допомогою якісних реакцій здобувачі визначили наявність катіонів Кальцію, Магнію, а також сульфат- і хлорид-аніонів у річковій воді.

Першокурсники із цікавістю відбирали проби води у різних частинах річки і аналізували відібрані проби. Здобувачам освіти дуже сподобалася лабораторне заняття на свіжому повітрі!

Усе буде Україна!

Факультет хімії, біології і біотехнологій

Архіви

Приєднуйтеся до нас