Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса

Засідання Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса

У перший день весни в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Вченої ради Університету.

Його відкрив ректор ДонНУ імені Василя Стуса Ілля.

Ілля Васильович прозвітував про роботу колективу у 2023 році та окреслив перспективні завдання розвитку ДонНУ імені Василя Стуса.

Проректор з наукової та навчальної роботи Сергій Радіо доповів про результати наукової та науково-технічної діяльності Університету за 2023 рік. Сергій Вікторович детально проаналізував пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних досліджень Університету, роботу наукових підрозділів НДЧ та спільних науково-дослідних лабораторій, окреслив проєкти-переможці конкурсів МОН України та НФД України, наукову проєктну діяльність наукових колективів Університету, міжнародні наукові проєкти, ініціативні НДР, інформаційну підтримку проведення досліджень, рейтинг Університету за показниками Scopus, наукові фахові видання України (категорії Б).

Завідувач відділу аспірантури та докторантури Ганна Петренко проінформувала щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації з метою присудження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 052 «Політологія».

Члени Вченої ради ухвалили:

– присвоїти вчене звання доцента доктору технічних наук Михайлу Прокофьєву по кафедрі прикладної математики та кібербезпеки та кандидату хімічних наук Ксенії Ютіловій по кафедрі неорганічної, органічної та аналітичної хімії;

– підтримати кандидатури випускників нашого Університету: доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, члена-кореспондента НАН України, директора державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України» Володимира Устименка для участі в конкурсі на обрання академіком НАН України за спеціальністю «Право» по Відділенню історії, філософії та права НАН України; доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу теорії функцій Інституту прикладної математики і механіки НАН України Володимира Рязанова на обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Обчислювальний та прикладний аналіз»; члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, доцента, директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України Ігоря Скрипніка на обрання дійсним членом НАН України за спеціальністю «Математика»;

– зарахувати інформальну освіту як підвищення кваліфікації 3 науково-педагогічним працівникам ДонНУ імені Василя Стуса;

– рекомендувати до друку монографію «Управління інтелектуальним капіталом бізнес-спільноти в умовах цифрової трансформації» та збірник тез доповідей міжнародної конференції «Хімічні проблеми сьогодення» 2024.

Ілля Васильович подякував членам Вченої ради за плідну роботу та побажав гарного завершення робочого тижня.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас