Виберіть сторінку

Конференція трудового колективу ДонНУ імені Василя Стуса

Конференція трудового колективу ДонНУ імені Василя Стуса

В актовій залі нашої Alma Mater 21 березня 2024 року проведено Конференцію трудового колективу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Відкрив засідання КТК проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку Максим Прихненко.

Під час засідання обрано робочі органи Конференції трудового колективу Донецького національного університету імені Василя Стуса. До складу Президії КТК увійшли: проректор з наукової та навчальної роботи Серій Радіо (голова Президії), проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку Максим Прихненко, старший викладач кафедри інформаційних систем управління Олексій Прігунов, голова студентської ради факультету інформаційних і прикладних технологій Антон Верховий. До складу Лічильної комісії дообрано: директора Наукової бібліотеки Тетяну Міщан та доцента кафедри господарського та адміністративного права Анжеліку Краковську. До секретаріату КТК дообрано методиста вищої категорії Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Світлану Любченко. До Редакційної комісії дообрали завідувача кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури Людмилу Коваль.

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса Ілля Хаджинов доповів про роботу колективу Університету у 2023 році та перспективні завдання розвитку ДонНУ імені Василя Стуса. Ілля Васильович докладно окреслив ключові напрями діяльності колективу відповідно до Стратегії розвитку Університету – 2025, проаналізував ресурсне забезпечення Університету, контингент здобувачів, результати профорієнтаційної діяльності, наукову та інноваційну діяльність ДонНУ імені Василя Стуса, додаткові освітні послуги, результати забезпечення якості освітньої діяльності, підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, практичної підготовки здобувачів, розповів про внутрішню академічну мобільність, інтернаціоналізацію освітньої діяльності, living-learning-community, ключові наративи іміджевої стратегії Університету, місце ДонНУ імені Василя Стуса у міжнародних та національних рейтингах та презентував перспективні завдання розвитку нашої Alma Mater.

В обговоренні звіту взяли участь: проректор з наукової та навчальної роботи Сергій Радіо, декан факультету хімії, біології і біотехнологій Олександр Шендрик, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Людмила Юрчишена, в. о. декана факультету філології, психології та іноземних мов Олена Білецька,  завідувач кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури Людмила Коваль, в.о. директора навчально-науково інституту розвитку академічного потенціалу Світлана Жильцова, голова студентської ради факультету інформаційних і прикладних технологій Антон Верховий.

На підставі клопотань факультетів та об’єднаних зборів трудових колективів члени КТК дообрали членів Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Конференція трудового колективу ДонНУ імені Василя Стуса постановила:

– затвердити звіт ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса Іллі Хаджинова про роботу колективу Університету за 2023 р. та перспективні завдання розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса;

– оцінити діяльність ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса як задовільну;

– ввести до складу Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса:

– від юридичного факультету кандидата юридичних наук, доцента, завідувача кафедри цивільного права і процесу Еллу Писарєву;

– від факультету інформаційних і прикладних технологій доктора технічних наук, доцента, професора кафедри інформаційних технологій Романа Бабакова;

– від факультету філології, психології та іноземних мов кандидата філологічних наук, в.о. завідувача кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури Дарину Ігнатенко; кандидата педагогічних наук, доцента, в.о. завідувача кафедри теорії і практики перекладу Олесю Бойван;

– від об’єднаних зборів трудових колективів: в.о. завідувача науковою частиною НДЧ Олену Артеменкову; в.о. директора Філії Донецького національного

університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» Людмилу Гундерук; завідувача аспірантури та докторантури відділу аспірантури та докторантури «Докторська школа» Ганну Петренко.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас