Виберіть сторінку

Засідання Ради з якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса

Засідання Ради з якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 27 березня проведено чергове засідання Ради з якості вищої освіти Університету.

Його відкрив голова Ради з якості вищої освіти, ректор ДонНУ імені Василя Стуса Ілля Хаджинов.

Голова рейтингового комітету Олена Скопова доповіла про підсумки опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін за результатами зимової сесії 2023–2024 н. р.

Завідувач навчального відділу Павло Римар проінформував щодо корегування навчального плану та графіку навчального процесу для здобувачів 2024 року набору.

Голова комітету із соціального партнерства Максим Прихненко окреслив специфіку Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та запропонував Раді з якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса рекомендувати його до затвердження Вченою радою Університету.

Провідний фахівець навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті Сергій Сегеда презентував результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності індивідуальною освітньою траєкторією з метою корегування підходу до її формування в ДонНУ імені Василя Стуса.

Ілля Васильович подякував усім за жваве обговорення питань порядку денного та змістовні пропозиції до проєкту ухвали.

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас