Виберіть сторінку

Країнознавство і міжнародний туризм на Історичному

Країнознавство і міжнародний туризм на Історичному

Якщо Вас цікавить історія країн та регіонів, Ви захоплюєтеся подорожами та пам’ятками культури різних епох, запрошуємо опанувати додаткову спеціалізацію «Країнознавство і міжнародний туризм», що є квінтесенцією наукового та методичного потенціалу викладачів історичного факультету Донецького національного університету.

Відкриття додаткової спеціалізації відповідає вимогам сучасності у підготовці фахівців-країнознавців та професіоналів в сфері туристичного бізнесу.

Підготовка студентів має на меті поглиблене вивчення дисциплін, пов’язаних із сучасними політичними процесами, міжнародними відносинами, туристичною складовою та етнорелігійним компонентом розвитку окремих регіонів світу. Дисципліни додаткової спеціалізації Ви зможете опанувати впродовж навчання на ІII-IV курсах. Спеціалізація, насамперед, розрахована на студентів гуманітарних спеціальностей.

Спеціалізація «Країнознавство і міжнародний туризм» передбачає підготовку:

 • консультантів із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • експертів з окремих країн та регіонів;
 • гідів;
 • консультантів з подоржей;
 • фахівців з туристичного бізнесу.

До підготовки за навчальним планом спеціалізації можуть залучитись студенти вищих навчальних закладів Вінниці, починаючи з ІІІ курсу, які навчаються на спеціальностях гуманітарного циклу.

Підготовка здійснюється на контрактній основі. Після закінчення навчання Ви зможете отримати сертифікат міжнародного зразка.

Підготовка за спеціалізацією «Країнознавство і міжнародний туризм» забезпечується науковим і фаховим потенціалом професорсько-викладацького складу кафедри всесвітньої історії. Д.і.н., професор Роман Олександрович Литвиненко має багаторічний досвід викладання історії країн Азії, Африки та Латинської Америки, є автором багатьох спеціальних курсів, пов’язаних з історією та релігією. Д.і.н., професор Іваницька О.П. багато років викладала «Сучасну історію країн Західної Європи та Північної Америки», її авторські методичній розробки відображені у кількох підручниках із зазначеної дисципліни. Також Іваницька О.П. розробила й успішно реалізувала у навчальному процесі цілу низку спеціальних курсів дотичних до глобалізаційних процесів та сучасних міжнародних відносин. К.і.н., доцент Віталій Миколайович Завадський у навчальному процесі реалізує результати власних наукових досліджень в галузі європейської інтеграції, історії повсякденного життя країн Західної Європи та Північної Америки. Окрім цього, він є співавтором навчальних посібників з Нової та Сучасної історії країн Західної Європи та Північної Америки. К.і.н., доцент Антон Олександрович Лягуша є автором низки спеціальних курсів з історії країн Центральної та Східної Європи. К.і.н., доценти Ірина Анатоліївна Зайченко та Павло Тимофійович Кушнір втілюють у навчальний процес наукові та методичні доробки з історії країн Близького Сходу.

Ми пропонуємо Вам перелік цікавих та оригінальних предметів, викладання яких забезпечать спеціалісти високого науково-методичного рівня. Це, зокрема:

 • Теоретичні основи країнознавства
 • Політична географія світу
 • Основи міжнародного туризму
 • Історія світового туризму
 • Країнознавство (країни Європи та Америки)
 • Основи геополітики та геостратегії
 • Туристичний бізнес
 • Етнодемографія
 • Країнознавство
 • Інформаційні технології в туристичному бізнесі
 • Етнорелігійний чинник у світовій політиці
 • Глобалізаційні трансформації: сутність, наслідки та перспективи

Запрошуємо студентів гуманітарних спеціальностей!

З повагою колектив історичного факультету
Донецького національного університету

Архіви

Приєднуйтеся до нас