Виберіть сторінку

Випускники математичного факультету

Випускники математичного факультету

Шановні колеги!

Випускники математичного факультету 1999 року щиро вітають свою Alma mater з 50-річчям у статусі університету!

Пригадуючи зараз ті часи, коли ми у стінах ДонНУ здобували фундамент математичної освіти, усе здавалося закономірним. Але в далекому 1965 році, коли здійснився перехід нашого вишу від педагогічного інституту до Університету класичного зразка, не все було так просто. Рівень Університету вимагав існування наукових шкіл, з’явилося багато нових, фундаментальних курсів, які треба було викладати на певному рівні. Саме в ті часи до молодого університету-немовля були запрошені провідні науковці зі Львова, Дніпропетровська, Києва та Харкова, Новосибірську та Москви та інших міст, які сформували на нашому факультеті нові кафедри і наукові школи, саме в ті роки був закладений той фундамент, який вивів наш університет на новий рівень, надав йому поштовх на подальший розвиток та перспективи. За ці 50 років ДонНУ став провідним вишем України.

Символічним є те, що зараз, як і 50 років тому, перед нашим Університетом стоять нелегкі, але визначні завдання: по-перше, ми маємо зберегти всі набути за ці роки наукові традиції нашого вишу, зберегти наукові школи та напрямки, підсилити їх там, де це потрібно, а по-друге, вивести наш Університет на якісно новий рівень — рівень Європейського вишу. Зараз, як і 50 років тому, наш Університет стоїть на початку своєї нової історії — історії ДонНУ в Вінниці, історії розвитку Університету з Європейським традиціями та рівнем освіти. Ми раді з того, що стали причетні до цієї нової історії своєї Alma mater і щиро бажаємо Університету гідно увійти в нове 50-річчя оновленим, європейським університетом з набутими за всі ці роки традиціями і досвідом.

Ми щиро бажаємо своїм колегам з ДонНУ в цей переламний момент натхнення, творчих здобутків, міцного здоров’я та впевненості в свої сили. Все у нас вийде!

Слава Alma mater ДонНУ! Слава Україні!

CAM Assistant Adjunct Professor of the Department of Mathematics,
Каліфорнійський університет (м. Лос-Анджелес),
Cтарший науковий співробітник Інституту математики НАН України (м. Київ),
канд. фіз.-мат. наук Таранець Р.М.,

Старший науковий співробітник Інституту прикладної математики
і механіки НАН України (м. Київ),
канд. фіз.-мат. наук Карабаш І.М.,

Заступник декана ФМІТ ДонНУ з наукової роботи,
в.о. зав. каф. Математичного аналізу та диференціальних рівнянь,
канд.фіз.-мат наук, доцент Буряченко К.О.,

Доцент Національного авіаційного університету (м. Київ),
канд. фіз.-мат наук, Кириченко В.В.

Архіви

Приєднуйтеся до нас