Виберіть сторінку

Тарас Фініков

Напередодні травневих свят до Донецького національного університету завітав надзвичайно цікавий гість — Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, екс-заступник Міністра освіти і науки України, професор Тарас Фініков*. 29 квітня 2016 року Тарас Володимирович прочитав дві лекції для студентів і викладачів, які були присвячені трансформації змісту вищої освіти в сучасному світі. Ці лекції — це не просто теоретичні напрацювання, це результат багаторічного досвіту роботи у сфері реформування освітніх інституцій. Маючи викладацький досвід за кордоном (США, Нідерланди, Польща, Чехія) та будучи добре обізнаним із системою вищої освіти в Україні «зсередини», пан Тарас запропонував новий погляд на майбутнє вищої школи та нові підходи до взаємовідносин між університетом та студентом, студентом та викладачем.

Сьогодні в усьому світі, але насамперед у країнах Заходу, відходить у минуле модель освіти, в центрі якої перебував викладач, на її місце заступає студентоцентрична модель, що обертається навколо особистості студента. «Студент — це вісь, навколо якої обертається навчання», — зазначає експерт. «Але це накладає й нові вимоги на самого студента, який повинен докладати зусиль, бути більш самостійним та ініціативним».

Cтарий директивний метод побудови освітнього процесу вже не є ефективним. Враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій, у студента є можливість не обмежуватись одним підручником та конспектом лекцій, а отримувати додаткові знання з багатьох інших джерел. Це, на думку пана Тараса, змінює роль викладача, який повинен все більше дослухатись до студентів, вести з ними діалог, розуміти їх потреби та прагнення, а також орієнтуватись не так на передачу знання, як на розвиток навичок, компетенцій, умінь, здібностей. Викладач повинен виступати справжнім партнером.

Водночас свої вимоги накладає і специфіка сучасної економіки, а також зростання взаємних зв’язків і залежності між різними країнами, що обумовлює необхідність у розвитку академічної мобільності в університетах, вдосконаленні мовної підготовки, посиленні орієнтації на ідею «безперервного навчання» або «освіти протягом життя», вихованні поваги до відмінностей.

Прийнятий у 2014 році Закон про вищу освіту в Україні розширює можливості студентів у визначенні змісту освітніх програм, але у більшості випадків зберігається монополія ВНЗ на визначення вибіркової частини змісту освіти. Подальший рух до студентоцентричної моделі є цілком можливим, але залежати він буде не лише від державних інституцій, а й від самих ВНЗ — тобто від взаєморозуміння та взаємодії менеджменту вишів, викладачів і студентів.

Також Тарас Володимирович зустрівся з ректором та проректорами ДонНУ. Під час зустрічі були обговорені питання налагодження співпраці, зокрема з проведення методологічних семінарів та консультацій в контексті впровадження нового ЗУ «Про вищу освіту» у Донецькому національному університеті.

* Тарас Володимирович Фініков — президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики. Кандидат історичних наук, професор. Екс-заступник міністра освіти і науки України, член Колегії Міністерства освіти та науки України, член Акредитаційної Комісії України, робочої групи з координації польсько-українсько-німецької академічної співпраці під егідою Конференції ректорів академічних ВНЗ Польщі (CRASP), Німецької ректорської конференції (HRK), Спілки ректорів ВНЗ України (URHEIU), член Наглядової Ради Харківського національного університету ім. В.Каразіна, заступник Голови Наглядової Ради Сумського державного університету, голова Організаційного комітету з скликання Всеукраїнського З’їзду приватних вищих навчальних закладів, гостьовий професор Варшавського університету.

Детальніше про Тараса Володимировича

Приєднуйтеся до нас