Виберіть сторінку

Урочисте засідання Вченої ради Університету

Урочисте засідання Вченої ради Університету

З нагоди 83-ої річниці рідної Alma Mater 29 травня у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося урочисте засідання Вченої ради.

З вітальним словом до учасників засідання звернувся ректор Роман Гринюк: «Вітаю усіх нас з Днем народження нашого Університету. Ми сьогодні відзначаємо подвійне свято: 83 річницю створення Alma Mater і 55 річницю існування нашого ЗВО у статусі Університет. Мені б хотілося подякувати вам, шановні члени Вченої ради, проректори, декани, завідувачі кафедр, професори, доценти, керівники структурних підрозділів, студентський актив. Ви є агентами змін, і від вас залежить майбутнє нашого Університету. Мої щирі вітання почесним докторам, заслуженим професорам, нашим друзям і партнерам. Незважаючи на виклики часу, ми стали лідерами змін та новацій. Це все – завдяки Вам!» Роман Федорович у своїй промові наголосив, що Стусівський університет – університет майбутнього.

Голова Вченої ради Анатолій Загнітко приєднався до вітань, підкресливши, що 83 – це вже епоха, 55 – це славетна історія. Анатолій Панасович від імені колективу Вченої ради привітав колег з присвоєнням вчених звань, зокрема: доцента кафедри міжнародних економічних відносин Зорину Асланівну Атаманчук та доцента кафедри фінансів і банківської справи Олександра Ігоровича Добровольського з присудженням вченого звання доцент, професора кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Жанну Володимирівну Краснобаєву-Чорну з присудженням вченого звання професор. Також Анатолій Панасович привітав декана економічного факультету Ларису Володимирівну Шаульську з присвоєнням їй почесного звання «Заслужений працівник освіти України».

За традицією, Роман Федорович привітав іменників місяця, що спливає, членів Вченої ради – завідувача кафедри загальної фізики і дидактики фізики Володимира Федоровича Русакова і студента 2 курсу факультету історії та міжнародних відносин Ростислава Руслановича Бабенко, побажавши їм міцного здоров’я, наснаги, добра, благополуччя та здійснення заповітних мрій.

Першим питанням порядку денного стала презентація та обговорення результатів пілотного оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів у ДонНУ імені Василя Стуса. Голова робочої групи Лариса Шаульська детально проаналізувала результати оцінювання ефективності діяльності ректора, проректорів та структурних підрозділів. Доповідач презентувала декомпозицію КПЕ 2019, 2020, ознайомила з результатами виконання показників у 2019 році, провела ґрунтовний аналіз рівня виконання КПЕ та причин відхилень, розповіла про розширення зони планування КПЕ і КПЕ-на рівні завідувачів кафедр. Лариса Володимирівна підкреслила: «Результати виконання КПЕ (І рівень) стали предметом обговорення на стратегічних нарадах менеджменту Університету, підставою для пошуку та систематизації причин відхилень та актуалізації показників на наступний період. Доопрацювання системи у напрямі набуття специфічних корпоративних рис (змін показників, методика планування та оцінювання), адміністративна та функціональна диференціація) має стати підставою для підвищення ефективності загальноуніверситетського менеджменту, сприяти інтеграції управлінської команди Університету та оптимізації його структури». ІІ рівень передбачає свідоме прагнення топ-менеджменту до пошуку та системного впровадження актуальних управлінських моделей, розвитку власної управлінської компетентності. На всіх рівнях визначення показників ефективності важливо дотримуватися зв’язку з пріоритетами та індикаторами реалізації Стратегії розвитку Університету». Варто відзначити, що впровадження КПЕ в Університеті забезпечує: спільну масову орієнтацію на стратегічні пріоритети (відповідальність, диференціація за функціоналом); контроль поточних та довгострокових показників діяльності Університету; об’єктивну оцінку ефективності на рівні Університету, підрозділів і працівників; раціональне використання ресурсів (грошових, матеріальних, часу); рефлексивно-активну управлінську культуру; культуру продуктивного діалогу. Лариса Володимирівна ознайомила членів Вченої ради з планом реалізації Стратегії на 2020-2021 рік та перспективами оцінювання ефективності діяльності ректора, проректорів, структурних підрозділів.

Перший проректор Тетяна Нагорняк щиро подякувала Ларисі Володимирівні та робочій групі за підготовку питання, системній погляд, прозорість та глибокий аналіз. Тетяна Леонтіївна наголосила: «Результати пілотного проєкту впровадження ключових показників ефективності діяльності структурних підрозділів та напрацювання їх для наступного періоду – результат спільної роботи менеджерів різного рівня. Впровадження КПЕ, як і колись рейтингування, і опитувань здобувачів, випускників і стейкхлдерів – індикатори культури якості, інструменти конструктивного діалогу всіх, хто відповідає за якість освітньої діяльності, хто втілює Стратегію, роблячи Університет адаптивним, а його бренд переконливим».

Роман Федорович висловив пропозицію запатентувати результати пілотного оцінювання ефективності діяльності структурних підрозділів нашого Університету.

Про поточні результати реалізації функціональної Стратегії інтернаціоналізації діяльності Університету до 2025 р. доповіла проректор з науково-педагогічної і соціальної роботи та міжнародної співпраці Тетяна Орєхова. Вона презентувала результати пріоритетних напрямків Стратегії інтернаціоналізації, аргументувавши їх якісними показниками: 2019 рік – міжнародний рейтинг Східної Європи та Центральної Азії – підвищення рівня міжнародного визнання Університету у світовому освітньому просторі; розширення мережі партнерства Університету із закордонними ЗВО – угоди про співпрацю. Також Тетяна Вікторівна розповіла про підвищення ефективності імплементації існуючих двосторонніх та багатосторонніх угод співпраці, розширення міжнародної мобільності, проєктні заявки на 2020-2023 рр., програми подвійних дипломів, збільшення контингенту іноземних студентів, створення кроскультурного корпоративного середовища. Доповідач окреслила дорожні карти факультетів та презентувала план реалізації завдань Стратегії на 2020-2021 рр.

Роман Федорович акцентував увагу на проблемних моментах та закликав покращити показники міжнародної проєктної діяльності.

Ще одним актуальним питанням порядку денного стала презентація здобутків наукової школи професора Олександра Миколайовича Шендрика. Доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки Олександр Миколайович Шендрик розповів про етапи становлення, розвитку своєї наукової школи «Радикальні, радикально-ланцюгові та ензим-медіаторні процеси окиснення і трансфазного каталізу», провідних учених, дослідження механізму хімічних реакцій і створення теорії ланцюгових процесів. Наукова школа Олександра Миколайовича має вагомі здобутки в галузі теорії і практики радикально-ланцюгових процесів окиснення, дослідження їх радикальних інтермедіатів, встановлення механізмів подолання спінової заборони у реакціях молекулярного кисню з молекулами органічних сполук у синглетному електронному стані; створенні «зелених» ензим-медіатонрних систем різного призначення, зокрема: опублікувано понад 300 наукових праць, з них реферовано у Scopus – 40 ORCID – 40, WoS: Researcher ID K-5735-2018 – 53, Publons – 62; Google Scholar – 100; монографії – 3; патенти – 3; навчальні посібники – 10; впродовж 2002-2019 рр. виконувалися дослідження за шістьма фундаментальними НДР, що фінансувались держбюджетом через МОНУ; підготовано п’ять кандидатів хімічних наук; має аспірантуру за спеціальністю 102 «Хімія»; провадить наукову співпрацю з Інститутом фізико-органічної хімії і вуглехімї імені Л. М. Литвиненка НАН України у рамках спільної навчально-наукової лабораторії з дослідження радикальних реакцій та іншими освітніми і науковими установами України; підтримує активні наукові зв’язки з хімічними школами університету Поля Сабатьє Тулуза ІІІ, м. Тулуза, Франція; факультету теоретичної і прикладної хімії Університету Страсклайд, м. Глазго, Велика Британія, Університету Адама Міцкевича, м. Познань, Польща.

Тетяна Леонтіївна подякувала Олександру Миколайовичу за вагомий внесок у розвиток хімічної науки України: «Коли у Вас горять очі – я надихаюсь цим, схиляю голову перед тим, як Ви працюєте, ставитеся до науки, молодого покоління і Університету. Велике дякую, що Ви є, що Ви – поряд, що є взірцем для нашої Університетської спільноти».

Роман Федорович запевнив, що зробить все можливе для покращення матеріально-технічної бази для проведення подальших наукових досліджень та висловив сподівання, що ця наукова школа буде розвиватися завдяки учням Олександра Миколайовича, котрі будуть рухати науку, факультет, кафедри у Вінниці.

Про реорганізаційні зміни у структурі Університету проінформував Роман Гринюк. Серед реорганізаційних змін:

  • злиття кафедр української мови та кафедри української філології і культури та утворення кафедри української мови і культури з 01 липня 2020 року;
  • злиття кафедр математики і математичних методів в економіці та кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики та утворення кафедри економічної та управлінської аналітики з 01 липня 2020 року;
  • злиття навчально-методичної лабораторії математичного моделювання в економічних дослідженнях та навчально-методичної лабораторії бізнес-аналітики та управлінського консалтингу і утворення навчально-методичної лабораторії інформаційних технологій в аналітиці з 01 липня 2020 року;
  • приєднання кафедри зоології до кафедри біофізики і фізіології з 01 липня 2020 року;
  • утворення навчально-практичної лабораторії «Спортивний клуб» з 01 липня 2020 року.

Голова Вченої ради Анатолій Панасович Загнітко озвучив клопотання щодо зарахування 30 годин (1 кредиту) інформальної освіти як підвищення кваліфікації:

  • доктора економічних наук, професора, декана економічного факультету, професора кафедри менеджменту та поведінкової економіки Шаульської Лариси Володимирівни (участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету», (м. Варшава, м. Краків, Польща); з 04.11.2019 по 29.11.2019; загальний обсяг 120 год.);
  • кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту Гевлич Лариси Леонідівни (сертифікованого курсу «Освітні інструменти критичного мислення» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus) (60 годин; 2 кредити ЄКТС; форма навчання дистанційна);
  • старшого викладача Тарасенко Лілії Олександрівни (стажування на підприємстві ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ ЮКРЕЙН (м. Київ)»); з 24 лютого 2020 року по 24 березня 2020 року (обсяг 120 год.; 4 кредити ЄКТС)

Про затвердження 12 освітніх програм СО «Бакалавр» та 13 – СО «Магістр», 6 – СО «Доктор філософії» («Економіка», «Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини», «Політологія», «Хімія», «Філологія») проінформувала перший проректор Тетяна Нагорняк. Тетяна Леонтіївна наголосила: «У цьому році ми порційно виносимо освітні програми, не всі загалом, як це було зазвичай. Вони проходять серйозну перевірку: громадське обговорення, круглі столи. Минулого року з’явилися критерії оцінювання освітніх програм, які започаткували абсолютно новий вектор у зовнішньому оцінюванні освітньої діяльності ЗВО з боку Національного агентства якості вищої освіти, і серед них критерій 9: підпункт 9.2, що вимагає від ЗВО оприлюднювати для громадського обговорення проєкти освітніх програм та змін до них у відкритому доступі не пізніше як за 1 місяць до їх розгляду, а також таблицю пропозицій впродовж 1 тижня після закінчення громадського обговорення на підставі дійсних протоколів».

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов проінформував щодо проведення експертиз дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка», 081 «Право» та призначення рецензентів, затвердження дизайну диплома доктора філософії і додатка до нього, видачу диплома доктора філософії Павлу Георгійовичу Безуглому зі спеціальності 052 «Політологія» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), згідно рішенням спеціалізованої вченої ради ДФ 11.051.001, затверджено наказом МОН №627 від 14.05.2020.

Про внесення змін до Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2020 році» доповіла відповідальний секретар приймальної комісії Юля Окуньовська.

Анатолій Загнітко проінформував про рекомендації монографій та Вісника студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса до друку.

На завершення, члени Вченої ради переглянули альбом-подарунок від вокально-інструментального ансамблю «Оберіг».

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас