Виберіть сторінку

Залучаємо практиків до навчального процесу

Залучаємо практиків до навчального процесу

28 травня 2020 р. для студентів І курсу СО «Магістр» освітньої програми «Аналітична хімія» в рамках навчальної дисципліни «Сучасні аналітичні методи дослідження природних і промислових об’єктів» було проведено теоретичне заняття з залученням фахівця-практика – Максимова Павла Олексійовича, спеціаліста з аналітичного обладнання фірми «ALT Україна». На сьогодні ALT Україна постачає обладнання для усіх лабораторій України: криміналістичних, харчової галузі, нафтохімічної, металургійної, лакофарбової промисловості тощо. 

Павло Олексійович представив лекцію на тему «Аналізатори для металургії та промисловості». Доповідач зосередив увагу на аналізі металів і сплавів з однорідною та неоднорідною структурою, феросплавів і сталей різного складу, а також мінералів. Під час лекції детально було проаналізовано можливості, переваги та недоліки рентгенофлуоресцентного й іскрового оптико-емісійного методів аналізу, типи градуювальних моделей, які використовуються під час інтерпретації результатів аналізу, вимоги до градуювальних зразків тощо. 

Павло Максимов ознайомив студентів зі стаціонарними та портативними оптико-емісійними спектрометрами, портативними рентгенофлуоресцентними спектрометрами, портативними лазерно-індукованими спектрометрами, їх можливостями і конкретними прикладами їх практичного використання. 

Це заняття виявилося не тільки плановим, а й відкритим, оскільки в ньому взяли участь студенти бакалаври І–Ікурсів, які навчаються за освітньою програмою «Хімія». Крім цього, воно було корисним і цікавим у розрізі практичного застосування сучасних аналітичних методів для доцента кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Наталі Леонової, аспіранта кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Євгенії Бахалової, завідувача науковою частиною НДЧ Сергія Радіо. 

Здобувачі освіти проявили зацікавленість до отриманої інформації, активно ставили питання доповідачеві. Студенти виявили бажання проведення подібних зустрічей зі спеціалістами у галузі аналітичної хімії в подальшому. 

Випускник-хімік ДонНУ імені Василя Стуса 2007 року Павло Максимов наприкінці заняття привітав рідну Alma Mater із 83-м Днем народження. 

Сергій Радіо та Наталя Леонова 

Архіви

Приєднуйтеся до нас