Виберіть сторінку

Граматичні читання – ІХ

25-26 квітня 2017 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, кафедра славістики Бєлградського університету, Познанський університет імені Адама Міцкевича, Університет Палацького в Оломоуці спільно проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Граматичні читання — ІХ».

Проведення граматичної конференції на філологічному факультеті нашого університету вже стало доброю традицією. Перші Граматичні читання відбулися в 2000 році, вони були присвячені 65-річчю визначного вченого-граматиста професора Івана Романовича Вихованця. Треті Граматичні читання у 2005 році набули статусу Міжнародної конференції.

До програми цьогорічної конференції включено біля 80 доповідей, які підготували вчені з Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та викладачі провідних університетів України, Білорусі, Росії, Польщі та Сербії.

Сьогодні ми раді вітати 30 учасників конференції. Це представники всіх регіонів і центрів граматичної думки України — Київ, Харків, Дніпропетровськ, Вінниця, Черкаси, Одеса та ін.

Уже стало доброю традицією проводити «Граматичні читання» за такими напрямками:

  • Проблеми філософії та феноменології мови, теорії та історії мови.
  • Теоретичні питання морфології і синтаксису.
  • Актуальні проблеми семантики мовних одиниць.
  • Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу.
  • Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження.

На пленарному засіданні з вітальним словом до учасників конференції звернулися заступник голови оргкомітету Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса; Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса; декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса Володимир Мозгунов. Слова особливої подяки було звернуто до гостей конференції, які не просто взяли участь у науковій конференції, але й підтримали Донецький національний університет університету імені Василя Стуса, висловили солідарність з науковими пошуками представників Донецької граматичної школи у вигляді доповідей та активних обговорень заявлених лінгвістичних проблем.

Пленарне засідання було розпочато доповіддю «Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації» Тетяни Космеди, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри україністики Інституту російської та української філології факультету неофілології Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща). Далі виголосив доповідь на тему «Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка» ідейний натхненник та головний організатор конференції Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Ґрунтовною, переконливою та емоційно насиченою була доповідь «Односкладові українські прізвища», яку виголосив Анатолій Поповський, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна).

Велике зацікавлення в аудиторії викликали виступи «Явища аглютинації у системі службових слів» Алли Лучик, доктора філологічних наук, професора кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна), «Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного речення в сучасній українській літературній мові» Людмили Коваль, доктора філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна), «Тенденції в інновативному дієслівному словотворенні української мови» Олени Олексенко, кандидата філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Харківського національного педагогічного університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна), «Тип межі і номіналізація дієслів в українській, російській і польській мовах» Олени Пчелінцевої, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української мови та загального мовознавства Черкаського державного технологічного університету (м. Черкаси, Україна).

Матеріали Граматичних читань опубліковано у збірнику наукових праць «Граматичні студії» (випуск 3) та доступні для наукової спільноти на офіційному сайті ДонНУ імені Василя Стуса.

Архіви

Приєднуйтеся до нас