Виберіть сторінку

У перший день весни відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету

У перший день весни відбулося  чергове засідання Вченої ради Стусівського університету
1 березня відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса. Голова Вченої ради Анатолій Загнітко привітав усіх присутніх з першим днем весни та оголосив питання насиченого порядку денного.

Учасники засідання привітали новообраних членів Вченої ради, зокрема: Пруса Леоніда Івановича, кандидата сільськогосподарських наук, виконувача обов’язків директора філії Університету «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля»; Петришену Юлію Миколаївну, директора навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру; Ситар Ганну Василівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології.

Ректор Роман Гринюк від імені Міністерства освіти і науки України вручив дипломи переможцям Всеукраїнського студентського турніру з історії. Також Роман Федорович закликав викладачів і студентів Стусівського університету долучитися до обласної спартакіади. Ректор підкреслив, що наші колеги з різних факультетів (філологічного, юридичного, кафедри фізичного виховання спорту) уже приймають активну участь у спартакіаді та здобули перші перемоги з кулькової стрільби та баскетболу.

Першим питанням порядку денного стало висунення кандидатури та її наукової роботи на присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Шляхом таємного голосування члени Вченої ради обрали кандидатуру – ученого секретаря науково-дослідної частини ДонНУ імені Василя Стуса Ольгу Дмитрівну Трофименко.

Заступник голови комісії з підготовки питання Ольга Турченко доповіла про підсумки роботи екзаменаційних комісій (зимовий випуск СО «Магістр»). Вона підкреслила, що комісія з підготовки питання здійснила перевірку документів роботи екзаменційних комісій, зокрема провела характеристику кількісного та якісного складу голів екзаменаційних комісій, аналіз атестації здобувачів СО «Магістр», аналіз тематики магістерських робіт та якісного складу рецензентів, стислий огляд та аналіз зауважень екзаменаційної комісії щодо організації та проведення атестації здобувачів вищої освіти СО «Магістр». Ольга Григорівна подякувала представникам факультетів та Навчально-науковому інституту хімії за пророблену роботу, врахування рекомендацій наданих комісією. Доповідач наголосила, що питома вага докторів наук, професорів в якості голів екзаменаційних комісій дозволяє зробити висновок про тісний зв’язок випускових кафедр Університету з провідними закладами вищої освіти, академічними та науковими установами, розширення зв’язків наукових шкіл Університету. Варто зазначити, що залучення до роботи в екзаменаційних комісіях висококваліфікованих керівників, працівників організацій та установ як голів комісій підтверджує орієнтацію випускових кафедр на тісний зв’язок теорії та практики, відповідальність і готовність Університету звітувати перед замовниками щодо підготовки фахівців для різних сфер господарства. Зберігаються і розвиваються партнерські відносини з багатьма науковими школами України. На підставі аналізу підсумків атестації у навчальному році

2018-2019 комісія дійшла висновку, що головне своє завдання – підготовку висококваліфікованих фахівців для національного господарства і системи освіти України Стусівський університет виконав.

Проректор навчально-наукової роботи, стратегічного розвитку та інновацій Тетяна Нагорняк подякувала усім членам комісії, зокрема Ользі Григорівні, яка дуже фахово, лаконічно і змістовно доповіла про результати роботи, представникам факультетів та ННІ хімії. Також Тетяна Леонтіївна підкреслила: «Відповідно до Закону України випускник Стусівського університету СО «Магістр» має право претендувати на педагогічні та науково-педагогічні посади ЗВО і закладів освіти України. Відповідно, якась частина наших випускових робіт обов’язково має містити педагогічну складову. Буде дуже корисно, якщо частина наших випускних робіт буде вносити певні освітні ініціативи в контексті підготовки наших фахівців, які йдуть до освітніх закладів. В Паризькому Комюніке все більше акцентуєтеся увага на тому, що Університет має навадати компетентності, які не прив’язані до освітньої програми чи спеціальності не для першого робочого місця, а для шостого. Приблизно за аналізом людина протягом свого життя як мінімум 6 раз за сучасних умов змінює якщо не фах, то напрям своєї діяльності в межах фаху, тому наша кваліфікаційна робота – це такий індикатор компетентностей, які ми надали нашому випускникові».

Роман Гринюк запропонував розглянути це питання в аспекті реалізації Стратегії Університету, зокрема першого пріоритету, прагматизації освітньої діяльності. Також Роман Федорович запропонував колегам висловити свої судження щодо питання: «Що краще покаже готовність нашого випускника до фахової діяльності: магістерська робота чи іспит?»

Проректор науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного забезпечення Андрій Онищенко проінформував про стан, підсумки та перспективні завдання адміністративно-господарської діяльності Університету. Андрій Миколайович зазначив, що протягом 2018 року адміністративно-господарською службою Університету проведена робота, яка спрямована на поліпшення матеріально-технічної бази Університету, безперебійне забезпечення усіх об’єктів енергоносіями, проведення капітальних і поточних ремонтів, створення сприятливих умов для навчання і проживання студентів, підтримку та розвиток інфраструктури Університету. Станом на 1 січня 2019 року Університет продовжує орендувати 4 будівлі в м. Вінниця, 2 будівлі в Донецькій області (Костянтинівська та Маріупольська філії). В порівнянні з попереднім роком орендована площа будівель у м. Вінниця збільшилася на 3, 2% за рахунок оренди додаткових приміщень в навчальному корпусі № 3 по вул. Грушевського (було облаштовано 3 аудиторії на 90 посадкових місць, бібліотека з читальними залом на 20 міць та 2 кафедри). Протягом 2018 року було продовжено роботу, спрямовану на поліпшення санітарного та косметичного стану навчальних корпусів та інших об’єктів інфраструктури Університету: переобладнані світильники з люмінесцентних на світлодіодні лампи в кількості 675 штук, замінено люмінесцентні лампи в кількості 238 одиниць, змонтовано та демонтовано виділену лінію живлення для забезпечення безперебійної роботи Приймальної комісії на період її роботи, проведено ремонт зовнішнього освітлення, аварійні ремонтні роботи кабельних мереж, виконано поточний

ремонт та обслуговування приладів водопостачання та сантехнічних приладів, Ремонтні роботи щодо усунення протікання даху в головному корпусі Стусівського університету заплановані на літо 2019 року.

Про участь студентського самоврядування в управлінні Університетом доповіла Голова Студентської ради Університету Юлія Жлобницька. Вона розповіла, що завдяки ініціативи Студентської ради в Університеті було обговорено питання формування робочих навчальних планів освітніх програм, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті, на 2019-2020 навчальний рік, а саме: на підставі аналізу вивчення дисциплін за вибором закладу вищої освіти (Іноземної мови, Ділової української мови, Українознавчих студій та Філософії) у попередні навчальні роки, а також за результатами анкетування студентів предметом обговорення стало питання про збільшення годин на вивчення іноземної мови. Юлія підкреслила, що наразі продовжується робота над проектом «StudGraund», який було ініційовано студентами юридичного факультету, підготовлені та надіслані всі необхідні документи до офісу Британської ради для перерахунку виграного гранту на проект. Голова Студентської ради анонсувала новий проект студентів юридичного факультету проект «Форум Успішних» – це новий формат нетворкінгу та неформальної освіти, що має на меті зібрати в одному місці 30 найкращих учнів 10-11 класів Вінницької області, призерів регіональних конкурсів та предметних олімпіад та створити для них інтерактивну платформу для спілкування, де відомі люди поділяться своїм досвідом, що допоможе школярам збагнути важливість знаходити, розуміти та аналізувати свої помилки, вчитися на них та не соромитися того, що потерпіли невдачу.

Для розвитку студентського активу Студентською радою ініційовано створення школи лідерів, прототипом якої став перший з’їзд студенів «Nauka Weekends» у серпні 2018 року. З січня 2019 року Студентська рада Університету провела декілька тренінгів за участі представників різноманітних громадських організацій.

Ілля Хаджинов проінформував членів Вченої ради засідання щодо атестації наукової роботи стипендіатів, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Учасники засідання затвердили оновлений склад редакційної колегії щорічника «Донецький археологічний збірник» та збірника наукових праць «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах».

На завершення засідання Вченої ради Анатолій Загнітко ознайомив усіх присутніх з рекомендаціями до друку монографій, збірників наукових праць, наукових щорічників, політичного наукового журналу, збірника тез і доповідей та навчальних посібників.

Архіви

Приєднуйтеся до нас