Виберіть сторінку

Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – ХІ»

Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – ХІ»

13-14 травня 2021 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови, теорії та історії української і світової  літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України,  Український мовно-інформаційний фонд НАН України,  кафедра славістики Бєлградського університету, кафедра україністики Познанського університету імені Адама Міцкевича, Вроцлавський університет, Університет Палацького в Оломоуці спільно провели Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Граматичні читання – ХІ».

Проведення граматичної конференції на філологічному факультеті нашого Університету вже стало доброю традицією. Перші Граматичні читання відбулися в 2000 році. Вони були присвячені 65-річчю визначного вченого-граматиста професора Івана Романовича Вихованця. Треті Граматичні читання у 2005 році набули статусу Міжнародної конференції.   

До програми цьогорічної конференції включено близько 100 доповідей,  які підготували вчені з Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та викладачі провідних університетів України, Польщі, Сербії та Чехії.

13 травня відбулося пленарне засідання в режимі онлайн на платформі Microsoft Teams. З вітальним словом виступили проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор Ілля Хаджинов, організатор та ідейний натхненник конференції, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса Анатолій Загнітко.

Жваве зацікавлення аудиторії та низку питань викликали ґрунтовні доповіді. На пленарному засіданні виступили:

Наталія Дарчук – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з доповіддю «Комп’ютерна параметризація в Корпусі української мови»;

Анатолій Загнітко – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса, декан філологічного факультету з доповіддю «Силові поля граматичної семантики: сучасні студії»;

Пшемислав Юзвікевич – доктор габілітований, професор Вроцлавського університету, керівник кафедри україністики Інституту слов’янської філології Вроцлавського університету з доповіддю «Епоніми в мікології (про походження латинських, українських і польських офіційних назв макроскопічних грибів)»;

Мар’яна Оленяк – кандидат філологічних наук, доцент, в.о. декана факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса з доповіддю «Мова та мовлення як мета і засіб у контексті пошуку універсалій. Доказовість універсалій»;

Марія Конюшкевч – доктор філологічних наук, професор з доповіддю «Обчислюваність показників синтаксичного зв’язку як чинник їх категорійності в системі мови»;  

Елла Кравченко – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, теорії та історії української і світової  літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса з доповіддю «Історико-культурні імена в поезії Василя Стуса».

На завершення пленарного засідання учасники конференції переглянули презентацію Тетяни Космеди – доктора філологічних наук, професора, професора титулярного, завідувача кафедри україністики Університету імені Адама Міцкевича в Познані на тему «Фундаментальна граматика Анатолія Загнітка та його наукової школи: багатоликість архітектоніки». Виступ було присвячено 30-річчю Граматичної школи Анатолія Загнітка.

Після перерви роботу продовжено на секційних засіданнях:

  1. Теоретичні питання морфології і синтаксису.
  2. Функційна семантика лексичних і фразеології мовних одиниць.
  3. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження.
  4. Етнолінгвістика, міжкультурна лінгвістика, лінгвоаксіологія та лінгвоперсонологія
  5. Комунікативна лінгвістика.

У межах конференції було проведено засідання круглих столів:

  1. Поезія і поетика власних імен стусівського тексту (модератор – доктор філологічних наук, доцент Елла Кравченко).
  2. ОП «Прикладна лінгвістика» СО Бакалавр і СО Магістр: традиції наукових шкіл прикладної лінгвістики і досвід вишівської практики викладання (модератори – гарант ОП «Прикладна лінгвістика» СО Магістр доктор філологічних наук, доцент Жанна Краснобаєва-Чорна, гарант ОП «Прикладна лінгвістика» СО Бакалавр доктор філологічних наук, доцент Ганна Ситар).
  3. ОНП «Філологія»: український і зарубіжний досвід модератор – гарант ОНП «Філологія», доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Анатолій Загнітко).
  4. Український мовно-інформаційний фонд НАН України – 30 років: фундаментальні здобутки, наукові перспективи, горизонти всеукраїнської та міжнародної співпраці (модератори – доктор технічних наук, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України Анатолій Широков, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства Маргарита Надутенко.

Матеріали Граматичних читань опубліковано у збірнику «Граматичні читання-ХІ».

Щиро дякуємо всім учасникам за цікаві доповіді, обмін ідеями та справжню наукову дискусію!

До зустрічі на «Граматичних читаннях-ХІІ»!

Філологічний факультет

Архіви

Приєднуйтеся до нас