Виберіть сторінку

Засідання Ради з якості вищої освіти

Засідання Ради з якості вищої освіти

Сьогодні в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання Ради з якості вищої освіти.
Відкрив засідання ректор Стусівського університету Роман Гринюк.
Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова розповіла про доцільність ліцензування нових ОП освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, про перерозподіл ліцензованих обсягів у межах освітніх рівнів та підготовку освітніх програм 2022–2023 навчального року.
Оксана Євтухова та заступник завідувача навчального відділу Людмила Войт доповіли про результати моніторингу вкладки «Експерту з якості вищої освіти» та «Інформаційного пакета ЄКТС» на офіційному сайті Університету.
Помічник ректора з організаційно-правових питань Владислав Бурдига проінформував про результати експерименту із впровадження електронного підпису.
Завідувач відділу навчально-методичного забезпечення якості вищої освіти
Олена Скопова окреслила можливість урахування результатів диверсифікації джерел фінансування кафедрами під час рейтингування їхньої діяльності.
В.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Анна Осмоловська проінформувала про реалізацію права на участь у програмі міжнародної академічної мобільності учасника освітнього процесу ДонНУ імені Василя Стуса в 1 семестрі 2021-2022 н.р.

Архіви

Приєднуйтеся до нас