Виберіть сторінку

Міжнародний круглий стіл «Регіональна політика та політика згуртованості в ЄС» у межах проєкту «Збалансований територіальний розвиток в ЄС» (BOON)

Міжнародний круглий стіл «Регіональна політика та політика згуртованості в ЄС» у межах проєкту «Збалансований територіальний розвиток в ЄС» (BOON)

На базі Донецького національного університету імені Василя Стуса 5 грудня 2023 року в онлайн-форматі проведено міжнародний круглий стіл «Регіональна політика та політика згуртованості в ЄС» у межах проєкту «Збалансований територіальний розвиток в ЄС» (BOON) (101127100-BO

ON-ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH), який реалізується за підтримки програми ERASMUS+ Модуль Жан Моне.

На круглий стіл завітали європейські експерти: Андрій Захарієв, доктор філософії, професор, декан факультету фінансів Господарської академії імені Д. А. Ценова, м. Свиштов (Болгарія); Моніка Добська, доктор філософії, професор Познанського університету економіки та бізнесу (Польща); Жанета Сіманавічене, професор, керівник лабораторії бізнес-інновацій Університету Миколаса Ромеріса (Литва), щоб поділитися кращими кейсами впровадження європейської політики на місцях у стратегічному плануванні збалансованого розвитку територій, підтримки малого та середнього бізнесу, соціального захисту найбільш вразливих категорій населення, формування комунікацій між громадами, впровадження принципів сталого розвитку та захисту навколишнього середовища.

До заходу також приєдналися колеги з інших ЗВО України, які впроваджують проєкти за підтримки програми ERASMUS+ Жан Моне: Олена Будякова  (Київський національний університет технологій та дизайну) та Олександра Мандич (Державний біотехнологічний університет).

У круглому столі також узяли участь викладачі та здобувачі кафедр міжнародних економічних відносин, менеджменту та поведінкової економіки, фінансів і банківської справи ДонНУ імені Василя Стуса.

Відкрила захід керівник проєкту, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса Тетяна Орєхова. Вона наголосила: «Шановні колеги, я рада вас вітати на нашому круглому столі, що присвячений презентації проєкту «Збалансований територіальний розвиток в ЄС» (BOON) та обговоренню європейського досвіду політики територіальної згуртованості. Серед присутніх є багато наших колег, нових і старих друзів, які підтримували і продовжують підтримувати нас упродовж усіх буремних та важких для нас років».

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся Сергій Радіо, проректор з наукової та навчальної роботи ДонНУ імені Василя Стуса. Сергій Вікторович підкреслив: «Ми раді вітати серед учасників круглого столу друзів нашого Університету з Болгарії, Литви та Польщі. Серед актуальних тем цього заходу є питання основних пріоритетів і програмних документів ЄС, що лежать в основі політики сталого розвитку територій та охорони навколишнього середовища. Ця тематика є надзвичайно актуальною для нашої країни, зокрема під час післявоєнного відновлення. Нещодавно я брав участь у міжнародному проєкті «Sc!ence at R!sk!», де ми розробляли питання політик повоєнного відновлення науки в Україні. Відповідні документи незабаром будуть опубліковані, і ми обов’язково поділимося ними з вами. Надважливим є й те, що круглий стіл окреслює політику підтримки розвитку малого та середнього бізнесу й  підприємництва у країнах Європейського Союзу, і це також є важливим для України. Тож бажаю вам, шановні колеги, цікавих доповідей та дискусій!»

Професор Тетяна Орєхова презентувала проєкт «Збалансований територіальний розвиток у ЄС», окреслила його мету, актуальність, загальні та конкретні цілі та познайомила з командою його виконавців: професором, доктором економічних наук Ольгою Дороніною; доцентом, кандидатом економічних наук Олександром Трегубовим; доцентом, кандидатом політичних наук Юлею Окуньовською.

Тетяна Вікторівна підкреслила: «Проєкт «Збалансований територіальний розвиток у ЄС» присвячений дослідженню та викладанню політики територіальної згуртованості в ЄС. Він дасть можливість студентам, академічній спільноті та широкій громадськості України отримати знання про рушійні сили та основні компоненти підходу до територіальної згуртованості, сприятиме зменшенню відмінностей між регіонами, забезпеченню узгодженості галузевої політики та зміцненню зв’язків між територіями. Політика згуртованості Європейського Союзу забезпечує переваги для всіх регіонів і міст у ЄС, сприяючи економічному зростанню, створенню робочих місць, конкурентоспроможності бізнесу, сталому розвитку та захисту навколишнього середовища. Цілями нашого проєкту є: дослідження регіональної політики та політики згуртованості в ЄС; розробка та впровадження в навчальний процес міждисциплінарного модуля «Збалансований територіальний розвиток в ЄС» для студентів ДонНУ імені Василя Стуса та інших ЗВО України; імплементація отриманих студентами знань щодо збалансованого територіального розвитку в країнах ЄС у фінальних консалтингових проєктах щодо розвитку територій, постраждалих від військової агресії рф проти України; розвиток діалогу між академічною спільнотою та суспільством, зокрема органами місцевого, регіонального, державного та європейського рівня щодо обговорення політики та практики збалансованого територіального розвитку в ЄС; поширення знань про європейську політику територіальної згуртованості серед громадськості».

Учасники проєкту поділилися своїми планами щодо викладання курсу «Збалансований територіальний розвиток в ЄС» для студентів економічного факультету.

Тетяна Орєхова  доповіла про специфіку модуля «Strategy of balanced territorial development in EU countries» («Стратегія збалансованого територіального розвитку в країнах ЄС»), коротко окресливши його тематику, зокрема: методику планування збалансованого розвитку територій; методи стратегічного аналізу територіального розвитку; міжнародні інтегральні показники для вимірювання територіальних відмінностей; найкращі практики розробки стратегій збалансованого територіального розвитку в країнах ЄС.

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління факультету інформаційних і прикладних технологій ДонНУ імені Василя Стуса Юля Окуньовська розповіла про специфіку модуля «Communications in the policy of territorial cohesion» («Комунікації в політиці територіальної єдності»).

Кандидат економічних наук, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної і просторової економіки економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса Олександр Трегубов окреслив специфіку модуля «Development of small and medium-sized entrepreneurship as a driver of structural transformations in EU» («Розвиток малого та середнього підприємництва як драйвер структурних перетворень у ЄС»).

Доктор філософії, професор Познанського університету економіки та бізнесу (Польща) Моніка Добська акцентувала на формуванні комунікацій у громадах «How are communications formed in communities?» («Як формуються комунікації в громадах?»)

Доктор філософії, професор, декан факультету фінансів Господарської академії імені Д. А. Ценова Андрій Захарієв презентував доповідь на  тему: «What are the principles of territorial development strategies formation in EU countries?» «Які принципи формування стратегій територіального розвитку в країнах ЄС?»

Професор, керівник лабораторії бізнес-інновацій Університету Миколаса Ромеріса (Литва) Жанета Сіманавічене презентувала доповідь «What levers of state and local policy support the development of small and medium-sized businesses and entrepreneurship in EU countries?» («Які важелі державної та місцевої політики підтримують розвиток малого та середнього бізнесу та підприємництва в країнах ЄС?»). Вона розповіла про політику малого і середнього підприємництва в Литві, акцентувавши на необхідності використання досвіду Польщі щодо зниження цін на продукти харчування, наголосивши на потребі виходу з тіні малого та середнього бізнесу та підтримці підприємництва на законодавчому рівні.

Тетяна Орєхова зауважила: «Дослідження політики територіальної згуртованості ЄС дає цінну можливість для студентів, академічної спільноти та широкої громадськості в Україні отримати уявлення про основні принципи та ключові елементи підходу до територіальної згуртованості. Такі напрацювання досліджують способи усунення диспропорцій, пов’язаних із географічним положенням, рівнем економічного та соціального розвитку, узгодженістю галузевої політики та зміцненням зв’язків між територіями. Військова агресія росії проти України несе не лише людські жертви та окупацію окремих українських територій, а й значні збитки у вигляді руйнування міст, сіл та критичної інфраструктури. Післявоєнне відновлення територій залежить від повернення людей до нормальних умов життя. Ми маємо пам’ятати про внутрішньо переміщених осіб, фізичних осіб та підприємства, які переселяються з окупованих територій та зони бойових дій, а також про їхні проблеми адаптації у приймаючих громадах. Такі переміщення викликають структурні зрушення у галузевій спеціалізації районів. У таких умовах важливого значення набуває антикризове управління, пост конфліктне миробудівництво та формування розуміння серед працівників органів місцевого самоврядування принципів, що лежать в основі європейської політики територіального розвитку. 23 червня 2022 року Європейський Союз зробив важливий крок, надавши Україні статус кандидата на членство в ЄС. Це ще раз підтверджує потенціал України стати членом ЄС за умови узгодження політики та підходів до територіального розвитку».

Між учасниками заходу відбулася активна дискусія щодо національних практик територіального розвитку у країнах ЄС.

Після завершення основної частини круглого столу учасники мали можливість поставити запитання та отримати вичерпні відповіді, поділитися європейським досвідом політики територіальної згуртованості.

Тож працюємо задля того, щоб Європа стала ближчою для українського суспільства…

Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас