Виберіть сторінку

Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики

Із засідання Комісії з питань
академічної доброчесності та корпоративної етики

21 листопада 2017 року відбулося засідання Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики, на якому розглянуто питання про критеріальні оцінки випадків порушення корпоративної етики в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Активну участь в обговоренні взяли члени Комісії Г.Є Ковальський, доцент кафедри філософії, Є.І. Турченко, начальник юридичного відділу, І.Ф. Саволюк, заступник начальника відділу кадрів, А.Г. Бобкова, декан юридичного факультету, академік НАПН України, В.І. Калініченко, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, О.М. Гуцол, голова Студентської ради Університету та ін. Після тривалої дискусії визначено структуру Критеріїв оцінки випадків порушення корпоративної етики, що охоплює:

  1. норми Кодексу академічної доброчесності і корпоративної етики, що регулюють порушення корпоративної етики;
  2. правила етичного спілкування відповідно до Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики;
  3. критерії оцінки випадків порушення корпоративної етики співробітником і студентом Університету.

Присутній на засіданні Комісії проректор з наукової роботи проф. І.В. Хаджинов на необхідності оприлюднення заявлених Критеріїв оцінки випадків порушення корпоративної етики.

Особливу увагу приділено на засіданні Комісії моніторингу публічності Кодексу корпоративної етики та академічної доброчесності та його дотримання на факультетах Донецького національного університету імені Василя Стуса. На сьогодні відсутнє активне інформативне насичення університетського простору про значущість Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики для усіх підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса, немає також окремих інформаційних стендів про чинний Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики. Низькою є також поінформованість співробітників і студентів Університету про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики. Для активізації діалогу Комісії з університетським співтовариством вирішено:

  1. створити спеціальний електронний ресурс для спілкування (електронна адреса буде доступна для кожного, хто бажає звернутися до Комісії чи з питанням, чи за певним поясненням);
  2. сформувати інформаційний бюлетень про функціонування Комісії з академічної доброчесності та корпоративної етики і розмістити його в усіх структурних підрозділах Університету;
  3. вважати за доцільне ініціювати зустрічі з окремим колективами для донесення вичерпної інформації про діяльність Комісії з академічної доброчесності та корпоративної етики.

Комісія відкрита до діалогу, її засідання відбуваються щомісячно (третій тиждень (вулиця Шістсотріччя, 21, кімн. 610) 0 17.00.

Анатолій Загнітко, голова
Комісії з питань
академічної доброчесності та корпоративної етики

Архіви

Приєднуйтеся до нас