Виберіть сторінку

Чергове засідання ректорату

Чергове засідання ректорату

14 травня у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання ректорату. Традиційно відкрив засідання ректор Роман Гринюк, підкресливши, що травень дуже насичений на події та івенти, оголосив питання порядку денного.

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова проінформувала присутніх про стан підготовки до закінчення 2018-2019 навчального року та початку 2019-2020 навчального року. Вона ознайомила членів ректорату з відповідним проектом наказу. Оксана Володимирівна нагадала деканам факультетів/директору інституту, що по завершенні поточного навчального року варто провести наради з питань підготовки до літньої екзаменаційної сесії, додаткові консультації, привести в належний стан аудиторії, документацію щодо організації семестрового контролю. Також варто сформувати розклад літньої екзаменаційної сесії, передбачивши не менше 3 днів на підготовку до кожного екзамену. Оксана Володимирівна підкреслила, що екзаменаційну документацію потрібно оформлювати в день проведення форм контролю, якщо екзамен усний, та протягом трьох днів, якщо екзамен письмовий; екзаменаційні відомості видавати особисто екзаменатору і контролювати їх своєчасне повернення до деканату; результати успішності студентів внести до АС «Деканат» не пізніше трьох робочих днів після подання екзаменаторами відомостей до деканату. Доповідач наголосила, що за поважних причин (лист непрацездатності, участь студента у програмі академічної мобільності), що викладені в особистій заяві студента на ім’я декана факультету/директора інституту, та за умови ухвали засідання кафедри студенти можуть складати екзамени у режимі online. Оксана Володимирівна акцентувала увагу присутніх на погодженні розкладу та екзаменаційної документації зі складання іноземними студентами підсумкової атестації з мовної підготовки відповідно до РНП та графіків навчального процесу з відповідними факультетами.

Розповідаючи про особливості підготовки до нового навчального року, Оксана Володимирівна окреслила важливість затвердження робочих навчальних планів усіх спеціальностей для студентів 2019 року набору, у тому числі РНП спеціальностей за якими буде здійснюватись набір іноземних громадян до 20 травня 2019 року.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зав’язків Тетяна Орєхова доповнила колегу щодо підготовки навчальних планів для іноземних студентів та підкреслила, що у нових вимогах ліцензування спеціальності на підготовку іноземних громадян МОН повертається до обов’язкової вимоги: включення української мови в навчальні плани як іноземної, зокрема для 1-4 курсу бакалавріату в обсягах вивчення української мови як іноземної визначено: 1 курс — 8 годин, 2 курс — 6 годин, 3-4 курс — 4 години з іспитом підсумкових у цьому семестрі; на СО «Магістр» ми маємо включити дисципліну Методика викладання української мови як іноземної (6 годин).

Роман Федорович підкреслив, що потрібно організовано провести сесію та звернути увагу на останній бакалаврський курс і провести профорієнтаційну роботу щодо підвищення мотивації студентів вступати до магістратури, вирішити питання щодо ліквідації заборгованості студентів до кінця червня — на початку липня.

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Тетяна Нагорняк наголосила на обов’язковому включенні додаткових компетентностей під час роботи над формуванням додатків до дипломів за умови наявності неформальної освіти нашого випускника, якщо вона ініційована Університетом.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення особливостей забезпечення обрання студентами дисциплін за вибором: напрямів імплементації Закону України «Про вищу освіту». Оксана Володимирівна підкреслила, що порядком обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса” визначено процедуру формування кафедрами переліку вибіркових дисциплін та процедуру обрання здобувачами вищої освіти вищезазначених дисциплін. Відповідно до нього будь-яка кафедра Університету може запропонувати певні дисципліни циклу загальної підготовки, що будуть запропоновані здобувачам вищої освіти для вибору на наступний навчальний рік. Завідувач навчального відділу наголосила, що поточному навчальному році кафедрами Університету було запропоновано 56 дисциплін, зокрема: загальноуніверситетські кафедри — 7, факультет математики та ІТ — 3, біологічний — 2, філологічний — 2, факультет

іноземних мов — 8, історичний — 21, економічний — 12, юридичний — 1. Доповідач відзначила наступне: всі дисципліни, що пропонуються здобувачам вищої освіти, повинні бути «універсальними», тобто формувати певні загальні компетентності здобувача освіти будь-якої ОП. Оксана Володимирівна зазначила, що у поточному навчальному році запропоновано «нульовий» вибір, для проведення якого було залучено деканів факультетів, викладачів, представників студентського самоврядування. Всього у «нульовому» етапі взяло участь 132 особи: 98студентів та 34 викладачі. За результатами «нульового» етапу було відібрано 35 дисциплін. Відповідно до РНП, у наступному навчальному році дисципліни за вибором студента циклу загальної підготовки будуть вивчати студенти другого курсу всіх факультетів, 3 курсу — ННІ хімії, студенти 4 курсу; факультетів математики та ІТ, іноземних мов, спеціальності «Психологія» — загальна кількість — 852 особи.

Про офіційні інформаційні ресурси Університету доповіла директор навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру Юлія Петришена. Вона окреслила основні завдання Навчально-практичного інформаціно-комунікаційного центру та наголосила, що з метою просування в інформаційно-комунікаційному просторі образів Університету, як провідного центру освіти, науки та інновацій, конкурентоспроможного на національному та міжнародному рівнях; надійного та соціально відповідального партнера; університетської родини з власним корпоративним духом і світоглядним простором центром здійснюються наступні кроки: системний моніторинг та аналіз інформаційної присутності Університету в медіа-просторі задля виявлення існуючих образів та цільових груп; координація роботи структурних підрозділів Університету щодо дотримання інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики, фірмової символіки та стилю, елементів брендбуку; комунікація з державними органами влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації та іншими зацікавленими особами й організаціями в контексті реалізації інформаційно-комунікаційної та іміджевої політики Університету; напрацювання практики створення та поширення контенту про освітню, наукову, інноваційну, експертну діяльність Університету, виходячи зі

стратегічних пріоритетів Університету. Юлія Миколаївна зауважила, що важливою складовою у формуванні публічного іміджу Університету залишається присутність ДонНУ імені Василя Стуса в інформаційному просторі, зокрема у 2018 році в регіональних, національних і міжнародних ЗМІ діяльність Стусівського університету знайшла відображення у 772 матеріалах, 8 з яких вийшли у виданнях міжнародного рівня (1,04%), 277 — національного (35,88%), 487 (63,08%) — регіонального рівня. Доповідач проаналізувала тональність матеріалів у ЗМІ та експертне середовище Стусівського університету як важливий чинник формування іміджу Університету, інформаційно-комунікаційну діяльність Університету, відвідування та статистику сайту Університету, сайту новин «Університетські вісті», роботу над корпоративною газетою «Університетські вісті» тощо. Юлія Миколаївна підкреслила, що одним із інноваційних проектів ДонНУ імені Василя Стуса став спільний медіа-продукт студентів та викладачів Стусівського університету на хвилях «Радіо Місто над Бугом 101,8FM», програма «Stud_voice» виходить у ефір щосереди о 16.30, впродовж 20 хвилин.

В. о. декана біологічного факультету Юлія Овчиннікова ознайомила присутніх з діяльністю першої у Вінниці станції глибокого сортування твердих побутових відходів «Ecohope», яку відкрили 8 травня, де сортується вторинна сировина на 20 фракцій, як у Японії.

Тетяна Леонтіївна анонсувала Міжнародний форум соціальної дії «Захист прав дітей під час окупації та збройних конфліктів», присвячений захисту прав дітей на окупованих територіях та під час збройних конфліктів, який стартує 1 червня у головному корпусі нашого Університету. В контексті цієї події передбачено дві виставки: фотовиставка військового журналіста Андрія Дубчака «Життя на нулі», нагородження переможців конкурсу обласного конкурсу дитячого малюнка «Донбас і Крим — місце зустрічі — Україна».

Директор Навчально-практичного центру культурно-естетичного розвитку та роботи зі студентами Вікторія Попова анонсувала літературно-мистецький проект «Пограниччя.308» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», який відбудеться 16 травня. Вікторія Геннадіївна окреслила план заходів, присвячених Дню Європи, зокрема участь студентів у фестивалі «Вінницька студентська весна» та тижню, присвяченому Дню народженню Стусівського університету.

Роман Федорович акцентував увагу на кадровому питанні та повідомив, що в. о. декана фізико-технічного факультету обраний Олексій Ігорович Барибін та представив нового відповідального секретаря Приймальної комісії Юлію Вікторівну Окуньовську.

Останнім питанням порядку денного стало обговорення проекту порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Архіви

Приєднуйтеся до нас