Виберіть сторінку

Засідання ректорату в Стусівському університеті

Засідання ректорату в Стусівському університеті

15 січня у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося перше в цьому семестрі засідання ректорату. Ректор Роман Гринюк привітав усіх присутніх та запропонував перейти до обговорення насиченого порядку денного.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов доповів про наукову компоненту у міжнародних та національних рейтингах університетів. Ілля Васильович наголосив, що питання наукової складової для нашого Університету стоїть дуже гостро. Він зосередив увагу учасників засідання на складниках рейтингу «QS World University Rankings», зокрема на репутації в академічному середовищі, індексі цитованості, співвідношенні викладацького складу та кількості студентів, репутації серед роботодавців, частці іноземних студентів та викладачів. Ілля Васильович закцентував увагу на показниках рейтингу «Топ-200»: якості науково-педагогічного потенціалу, показнику якості навчання і міжнародного визнання. Проректор з наукової роботи проаналізував вебометричний профіль нашого Університету. Ілля Васильович також повідомив, що з Навчально-наукового інституту хімії розпочнеться чистка пофілів, адже дуже часто в Google-академії викладачу підтягуються ті статті, які йому не належать. Розповідаючи про рейтингування викладачів, Ілля Васильович зазначив, що 56 наших викладачів мають публікації у «Scopus» і «Web of Science».

Роман Федорович підкреслив, що наукова компонента в рейтингах буде використовуватися як результат роботи колективу Університету для того, щоб отримати базове фінансування на розвиток науки.

Про динаміку змін контингенту студентів: стан і шляхи оптимізації прозвітувала завідувач навчального відділу Оксана Євтухова. Оксана Володимирівна розповіла про рух контингенту здобувачів вищої освіти, спричинений додатковим набором до магістратури, поновленням та відрахуванням студентів, виходом із академічних відпусток.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення виконання навчального навантаження кафедрами Університету за І семестр 2018-2019 н. р.

Оксана Володимирівна підкреслила, що всі звіти про виконання навчального навантаження були вчасно подані до навчального відділу та відповідали затвердженим нормам.

Про додаткові джерела фінансування та виконання договорів з партнерами доповіли проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов, директор Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку Юлія Пачос, директор Навчально-практичного центру кар’єри і професійного зростання Вікторія Копельчук та провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків Анна Осмоловська.

Вікторія Петрівна повідомила, що станом на 2019 рік Стусівський університет має 196 договорів про співпрацю, у 2018 році було заключено 51 договір, з яких: 28 договорів про проходження практики, стажування та подальшого працевлаштування студентів, 17 – договори, які задіяні в науково-дослідній та навчально-методичній сфері, 6 договорів – у соціально-культурній сфері. Також за ініціативи Навчально-практичного центру кар’єри і професійного зростання були заключені договори з навчальним центром «Alter Ego», який дав можливість проведення для наших студентів 2 безкоштовних семінарів на теми «Робота – мрія» та «Лідер і відкриття». Вікторія Петрівна зазначила, що у 2018 році укладено договір з Вінницьким міським центром зайнятості, який надав чудову можливість участі студентів Стусівського університету у ярмарках вакансій. Також Вікторія Петрівна підкреслила, що минулоріч Стусівський університет уклав договори про співпрацю з «UBC Group», ДП «Електричні системи», Вінницьким науково-дослідним науково-криміналістичним центром та ТОВ «Автомир-Вінниця». Варто зазначити, що 16 наших випускників з економічного, юридичного і фізико-технічного факультетів успішно працюють у ТОВ «Автомир-Вінниця».

Юлія Віталіївна розповіла про додаткові надходження від надання додаткових освітніх послуг: короткотермінових освітніх програм різної тематики та спрямування, сертифікатних освітніх програм, додаткової освіти на базі вищої освіти, підвищення кваліфікації і стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, атестації щодо рівня володіння державної мовою,

курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та закладів вищої освіти. Співдоповідач зазначила, що у порівнянні з попередніми роками простежується підвищення надходжень від надання освітніх послуг. Вона також підкреслила, що структурні підрозділи Стусівського університету беруть участь у грантових програмах. В минулому році ДонНУ імені Василя Стуса спільно з громадськими організаціями «Інформаціно-просвітницький центр «ВІСЬ» та «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ», «Філософія серця» за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації реалізував 5 проектів: 3 освітніх і 2 аналітичних. Юлія Віталіївна наголосила, що Стусівському університету вдається підтримувати образ надійного партнера і відкритої академічної спільноти.

Анна Олександрівна розповіла про міжнародну складову додаткових джерел фінансування та реалізацію міжнародних угод Стусівського університету. Вона наголосила, що на сьогодні діє 68 партнерських двосторонніх та багатосторонніх угод про співпрацю із 54 зарубіжними ЗВО-партнерами, організаціями та фондами. За 2018 рік Університет уклав 10 партнерських угод з провідними ЗВО та організаціями Європи та світу. У співпраці з факультетами Університету було розроблено 12 дорожніх карт з імплементацією угод з іноземними партнерами з Польщі, Литви, Болгарії, Сербії, Франції, Казахстану та іншими країнами. Також у 2018 році наш Університет уклав 7 нових міжінституційних угод за програмою Європейської комісії ERASMUS+, напрям Міжнародна кредитна мобільність. Загалом Університет має 9 партнерів за цією програмою. В 2018 році завершено реалізацію проекту «Інтернаціоналізація вищої освіти» від Британської ради.

Узагальнив доповіді попередніх співдоповідачів Ілля Хаджинов та закцентував увагу на напрямках надання додаткових освітніх послуг: складанні кандидатських іспитів, проведенні консультацій з написання дисертаційних робіт, проведенні передзахистів та рецензуванні робіт, а також захистів таких дисертацій сторонніми особами. Ілля Васильович наголосив на співробітництві

з Інститутом НАН України, де наші науковці виступають як субпідрядники цих інститутів для виконання певної частки роботи.

Роман Федорович розповів про роботу над проектом постанови КМУ«Про затвердження формули розподілу обсягу видатків загального фонду державного бюджету між ЗВО на підготовку кадрів на умовах держзамовлення та забезпечення діяльності їх баз практики», який набуде чинності з 1 січня 2020 року. Ректор наголосив, що будуть враховуватися показники діяльності за 2019 рік. Також Роман Гринюк закликав деканів факультетів ознайомитися з прикінцевими положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Досить жваво учасники засідання обговорювали організаційні питання щодо церемонії вручення дипломів магістрам, яка проходитиме 25 і 26 січня в актовій залі Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Архіви

Приєднуйтеся до нас