Виберіть сторінку

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЗВІТУЄ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЗВІТУЄ

20 червня відбулося засідання кафедри педагогіки та управління освітою, на якому основним питанням був звіт завідувача кафедри, Лілії Асхатівни Мартинець про роботу кафедри за три останні роки. На засідання було запрошено окрім членів кафедри проректора з наукової роботи І. В. Хаджинова, завідувача навчальною частиною О. В. Євтухову, методиста вищої кваліфікаційної категорії М. І. Петрову, аспірантку Н. В. Бейліс та ін.

Дотримуючись основних напрямів Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017-2025, кафедра здійснювала основну навчальну, наукову і виховну роботу зі студентами ступеня освіти «магістр» галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» та 07 «Управління та адміністрування», а також з магістрами та бакалаврами всіх факультетів Університету. Лілія Мартинець у виступі зазначила, що кафедра педагогіки та управління освітою за останні роки продемонструвала значну динаміку розвитку за напрямами навчально-методичного, науково-дослідного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення кафедри.

Завідувач кафедри відмітила основні тенденції розвитку кафедри і винесла на обговорення проект Програми розвитку кафедри педагогіки та управління освітою на період до 2021 року.

Одноголосно роботу кафедри і завідувача — Л. А. Мартинець було визнано задовільною. У заключному слові проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов зауважив, що попри незначний склад викладачів, кафедра виконує таку роботу, як деякі факультети, тому запевнив, що Університет зі свого боку буде робити кроки назустріч щодо розвитку перспектив кафедри, про які зазначила у звіті завідувач Л. А. Мартинець.

Архіви

Приєднуйтеся до нас