Виберіть сторінку

Формування мережі агентів змін вищої освіти

Формування мережі агентів змін вищої освіти

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розпочало активну роботу над створенням пулу кваліфікованих експертів, агентів змін, готових якісно проводити акредитаційні експертизи освітніх програм, які базуються на європейський стандартах та кращих практиках.

Донецький національний університет імені Василя Стуса долучається до формування культури якості у новій парадигмі вищої освіти та активно бере участь у процесі створення та реалізації нових підходів до акредитації освітніх програм і визначення ролей експертів, галузевих експертних рад, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, закладів вищої освіти.

31 травня 2019 року стартував конкурсний відбір експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 5 вересня було оприлюднено офіційну інформацію про результати цього відбору. Згідно з нею серед попередньо відібраних кандидатів-експертів для акредитації освітніх програм з-поміж науково-педагогічних працівників 28 осіб – представники Донецького національного університету імені Василя Стуса, що є дуже показовим кількісним індикатором з поміж інших провідних ЗВО України.

Серед здобувачів вищої освіти від Стусівського університету до попереднього переліку експертів потрапила студентка юридичного факультету Катерина Поліщук.

Відзначимо, що загалом Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було отримано 3867 анкет, з числа яких 3393 анкети від науково-педагогічних працівників (НПП) та 474 анкети від здобувачів освіти. Питома вага представників Вінницької області – 4,1% науково-педагогічних працівників (де понад 1% – представники ДонНУ імені Василя Стуса) та 3,4% – здобувачів вищої освіти. Далі на кандидатів в експерти очікувало навчання та тестування за програмою підготовки, розробленою Секретаріатом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Навчання складалося з онлайн-курсу й тестування та очного тренінгу з тестуванням. У допущених до навчання кандидатів в експерти є можливість пройти сертифікацію впродовж вересня-грудня 2019 року. Після відповідного відбору за результатами тестування та сертифікації буде затверджено реєстр експертів з акредитації освітніх програм.

Варто зазначити, що Донецький національний університет імені Василя Стуса представляють фахівці різних спеціальностей з професорсько-викладацького колективу. Це дасть змогу, у випадку їхньої остаточної сертифікації в статусі експертів, забезпечити присутність фахівців ДонНУ імені Василя Стуса в акредитаційних комісіях освітніх програм.

Знаково, що в результаті складного конкурсного відбору членів галузевих експертних рад доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Лариса Володимирівна Шаульська стала членом галузевої експертної ради у галузі знань 05 «Поведінкові та соціальні науки», доктор педагогічних наук, доцент Лілія Асхатівна Мартинець – членом галузевої експертної ради у галузі 01 «Освіта/Педагогіка». Це є свідченням довіри та неупередженої фаховості професорсько-викладацького складу Стусівського університету.

Наразі триває черговий етап відбору експертів – серія регіональних тренінгів, присвячених формуванню культури якості у вищій освіті й нової системи акредитації.

Зростаймо та вдосконалюймо систему вищої освіти України!

Адже Ім’я зобов’язує!

За матеріалами Прес-центру

Архіви

Приєднуйтеся до нас