Виберіть сторінку

Погляд на міжнародні стандарти фінансової звітності як перспективи розвитку бізнесу в Україні

Погляд на міжнародні стандарти фінансової звітності як перспективи розвитку бізнесу в Україні

На економічному факультеті кафедра обліку, аналізу і аудиту розпочала цикл професійно-орієнтованих заходів, у складі яких заплановані науково-практичні семінари, «круглі столи», тренінги із залученням роботодавців та спеціалістів сфери бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування.

Науково-практичний семінар «Погляд на міжнародні стандарти фінансової звітності як перспективи розвитку бізнесу в Україні» провела Тетяна Вікторівна Мельник, сертифікований аудитор, директор ТОВ «Український центр з обліку і аудиту «ВЄДА», викладач курсу «Фінансовий облік за Міжнародними стандартами фінансової звітності» міжнародної сертифікаційної програми CAP / CIPA, сертифікований спеціаліст програм CAP, CertIFRS, ACCA DipIFR (rus) та її команда. Багатий досвід та професіоналізм доповідача дозволили розкрити нову сутність стандартизації МСФЗ, яка не ставить на меті деталізацію всіх процедур та механізмів фінансового обліку, а в багатьох випадках віддає перевагу довірі до професійної самостійності бухгалтерів, які при вирішенні багатьох питань мають покладатися на службове сумління та особисті професійні судження.

Фундаментальні знання, отримані студентами в аудиторіях, при проведенні досліджень, написанні наукових робіт – далеко не єдиний плюс навчання на економічному факультеті. Спілкування з фахівцями, колегами-практиками, потенційними партнерами та наставниками – особлива цінність професійно-орієнтованих заходів, важлива складова нетворкінгу.

Викладачі, аспіранти економічного факультету, студенти спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси та банківська справа» та інші гості взяли участь в обговоренні викликів, пов’язаних з внесенням змін в Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», перспектив розвитку бізнесу країни з переходом на МСФЗ та можливостей для майбутніх спеціалістів з обліку і оподаткування в нових реаліях часу.

Іонін Євген Євгенович

Архіви

Приєднуйтеся до нас