Виберіть сторінку

Засідання Вченої ради Стусівського університету

Засідання Вченої ради Стусівського університету

У  Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 25 вересня відбулося засідання Вченої ради Університету.  Воно традиційно розпочалося з урочистостей. Ректор Роман Гринюк вручив викладачам Стусівського університету почесні грамоти Міністерства освіти і науки України. За багаторічну сумлінну працю і плідну науково-педагогічну діяльність грамотами нагороджено: доцента кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки економічного факультету Інну Олександрівну Ахновську, доцента кафедри фінансів і банківської справи  економічного факультету  Нелю Іванівну Волкову, доцента кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Ліну Миколаївну Дорошенкодоцента кафедри психології філологічного факультету Вікторію Анатоліївну Оверчук професора кафедри ботаніки та екології факультету хімії, біології і біотехнологій Юрія Георгійовича Приседського та старшого викладача кафедри ботаніки та екології факультету хімії, біології і біотехнологій Катерину Сергіївну Решетник. За традицією  Роман Федорович привітав іменинника, члена Вченої ради Університетузавідувача кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Георгія Михайловича Розанцева з Днем народження. 

Ректор ДонНУ імені Василя Стуса оголосив перелік питань насиченого порядку денного та запропонував перейти до їхнього обговорення.  

Про затвердження плану Вченої ради Університету на 2020-2021 навчальний рік проінформував Роман Федорович. Члени Вченої ради одноголосно прийняли проєкт плану за основу.  

 Наступним питанням порядку денного став розгляд конкурсних справ щодо про присвоєння вчених звань «професора»«доцента» викладачам Стусівського університету. Учасники засідання заслухали конкурсні справи про присвоєння вченого звання доцента: по кафедрі міжнародних економічних відносин кандидату економічних наук Валерії Валеріївні Лимар,  по кафедрі міжнародних економічних відносин кандидату економічних наук Оксані Анатоліївні Шлапак, по кафедрі теорії та історії держави і права та адміністративного права кандидату юридичних наук Юрію Вікторовичу Гоцуляку, по кафедрі неорганічної, органічної та аналітичної хімії кандидату хімічних наук Сергію Вікторовичу Радіо, про присвоєння вченого звання професора по кафедрі теорії та історії держави і права та адміністративного права доктору юридичних наук Тетяні Вікторівні МіхайлінійШляхом таємного голосування члени засідання підтримали запропоновані кандидатури.  

Про підсумки роботи екзаменаційних/кваліфікаційних комісій у ДонНУ імені Василя Стуса за 2019-2020 навчальний рік (літній випуск СО «Бакалавр», СО «Магістр») доповіла голова комісії з підготовки питання Ольга Дороніна. Ольга Анатоліївна окреслила план роботи комісії, згідно з яким аналізувався якісний склад голів екзаменаційних комісій,  атестація за двома ступенями освіти «Бакалавр» і «Магістр», проводився огляд зауважень голів екзаменаційних комісій і пропозицій щодо удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти. Доповідач акцентувала увагу на особливостях проведення атестації у дистанційному форматі, наповненні абітурієнтами контингенту магістратури з кола випускників бакалаврату. Ольга Анатоліївна підкреслила, що влітку в Університеті працювали 38 екзаменаційних комісій за 23 спеціальностями та 40 освітніми програмами; у якості голів комісій було запрошено 28 високопрофесійних керівників, фахівців і науковців, зокрема представників органів державної влади і місцевого самоврядування. Спікер детально проаналізувала організацію роботи екзаменаційних комісій, які працювали у дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  Ольга Анатоліївна зосередила увагу членів Вченої ради на якості знань та успішності випускників 2020 року. Найвищі показники якості знань продемонстрували випускники фізико-технічного факультету, факультету хімії біології і біотехнологій та філологічного факультетуДипломи з відзнакою отримали 109 бакалаврів, лідерами за кількістю червоних дипломів стали  економічний та юридичний факультети. Окремо доповідач зупинилася і на наповненості контингенту магістратури та рівні працевлаштування випускників. На завершення своєї доповіді, Ольга Анатоліївна презентувала пропозиції щодо удосконалення підготовки бакалаврів, серед них: покращення і збільшення практичної підготовки бакалаврів; покращення якості завдань (однозначність відповідей на тести, уніфікація кількості варіантів, які пропонуються студентам); створення навчальних посібників для підготовки до державної атестації. 

У обговоренні взяла участь професор кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Надія Теміровакотра запропонувала ініціювати розробку методичних рекомендацій для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальними освітніми програмами. 

 Ректор акцентував увагу на проблемах наповнення контингенту магістратури та освітніх новаціях щодо зміни підходу до оцінювання знань магістрів за допомогою внутрішнього та зовнішнього фахового іспитів. 

Про стан готовності освітньо-наукових програм до зовнішньої акредитації Національного агентства з якості вищої освіти проінформував проректор з наукової роботи Ілля ХаджиновВін констатував, що цьогоріч Стусівський університет подав 7 заявок на акредитацію, 6 з яких планується реалізувати вже у листопаді. Ілля Васильович окреслив основні результати підготовки, зокрема: проведено ідентифікацію  «критичної маси дослідників»; проведено аудит контингенту здобувачів освітньо-науковго рівня; визначено ОНП, що відкрили конкурсні пропозиції для 2020 р. н.; сформовано звіт про інформаційне забезпечення підготовки здобувачів; консолідовано інформацію щодо внутрішньої системи забезпечення вищої освіти;  перевірено та оприлюднено  ОНП, НП та РНП за 2016- 2020 роки; проведено аудит протоколів засідань кафедр щодо обговорення ОП всіх років набору. Також проректор з наукової роботи розповів про перелік підготовчих робіт, які виконуються наразі, та акцентував увагу подальших перспективах. Ілля Васильович подякував колегам, представникам кафедр, факультетів, гарантам за колосальну роботу, яка була проведена.  

Роман Федорович проінформував про «Положення про організацію опитування внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса»нові редакції освітніх програм: «Публічна політика та адміністрування» СО «Магістр», «Міжнародні відносини» СО «Бакалавр»«Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях» СО «Магістр»; «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання» СО «Магістр», що були подані на розгляд Вченої ради Радою з якості вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса.  

Члени Вченої ради розглянули та підтримали клопотання щодо зарахування інформальної освіти як підвищення кваліфікації в обсязі 30 год. (1 кредиту ЄКТС) для 12 викладачів Стусівського університету. 

Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса доповів Ілля Хаджинов 

Під час засідання також були розглянуті подання щодо утворення разових спеціалізованих рад, затвердження результатів проміжного звітування аспірантів 2019 і 2020 років вступу та підсумки атестації аспірантки третього року навчання 2015 року вступу та затверджено склад Науково-технічної ради ДонНУ імені Василя Стуса. Останнім питанням засідання стало затвердження рекомендацій до друку, зокрема: монографії «Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики» за загальною редакцією доктора юридичних наук Ірини Федорівни Коваль (Вінниця: ТВОРИ, 2020. – 290 с.); Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки. №5. 2020 рік. 

Насамкінець Роман Федорович окреслив формат роботи наступних засідань Вченої ради, який безпосередньо буде залежати від епідеміологічної ситуації, та привітав колег з прийдешнім Днем працівників освіти. 

 Олена Топчій 

Архіви

Приєднуйтеся до нас