Виберіть сторінку

У Стусівському університеті відбулося засідання ректорату

У Стусівському університеті відбулося засідання ректорату

13 листопада в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося чергове засідання ректорату. Роман Гринюк привітав усіх присутніх і запропонував перейти до обговорення насиченого порядку денного.

Про наукові фахові видання Донецького національного університету імені Василя Стуса: відповідність вимогам МОН України та перспективи розвитку доповів проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов. Ілля Васильович закцентував увагу на результатах аналізу відповідності фахових видань Стусівського університету новим вимогам, розроблених Міністерством освіти і науки України. Проректор з наукової роботи підкреслив, що відповідно останньої постанови МОН можливо поєднання декількох наук в одному виданні з метою виконання нових вимог. Варто заначити, що у Стусівському університеті видається 12 фахових видань, 5 серед яких пройшли перереєстрацію у Вінниці, зокрема: «Економіка і організація управління», «Політичне життя», «Лінгвістичні студії», «Нові сторінки історії Донбасу», «Фінанси, облік, банки». Жваво обговорювалися питання щодо вимог до членів редакційних колегій. За вимогами законодавства вони мають мати до 3 статей протягом останніх 3 років або 5 статей протягом останніх 15 років, причому щонайменше одна з них має бути у «Web of Science» або «Scopus». Роман Федорович попросив членів ректорату звернути особливу увагу на склад редакційних колегій. Актуальним питанням засідання стала проблема зберігання рецензій та ідентифікації науковців у науковому просторі.

Начальник відділу кадрів Наталя Горелова розповіла про порядок, умови надання і графіки щорічних відпусток. Наталя Сергіївна закцентувала увагу на видах та термінах відпусток. Також вона наголосила, що у Стусівському університеті є 2 додаткові відпустки: за ненормований робочий день тривалістю 7 календарних днів та за шкідливі умови праці тривалістю 4 календарні дні.
Роман Федорович нагадав членам засідання ректорату, що потрібно завчасно розпланувати графік роботи приймальної комісії та своєчасно подавати заяви про відпустки.

Ректор та усі члени засідання привітали Юлію Жлобницьку з обранням її на посаду Голови Студентського самоврядування.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення питання щодо Студентського самоврядування у Стусівському університеті, проблем та перспектив його розвитку. Директор навчально-практичного центру культурно-естетичного розвитку та роботи зі студентами Вікторія Попова підкреслила, що органи студентського самоврядування пройшли декілька етапів формування, починаючи з 2014 роки і по теперішній час. Представники Студентської ради, окрім Вченої ради, Конференції трудового колективу, брали участь у засіданні робочих органів Університету, таких як: ректорат, конкурсна комісія Вченої ради, стипендіальна комісія, робоча група з організації 80-річчя Університету та інші робочі групи щодо написання нормативних документів Університету тощо. Студентською радою спільно з Навчально-практичним центром культурно-естетичного розвитку та роботи зі студентами проведено низку заходів, що сприяють всебічному розвитку студентів, це дебюти першокурсника, екватор, фестиваль «Don Arts», тренінги з написання проектів за програмою активних громадянин, Форум для молодіжних лідерів, було започатковано проведення щорічної студентської «Stud Awards», де нагороджуються кращі студенти. Також проводиться активна робота Студентської ради в напрямку академічної доброчесності. Студентська рада брала активну участь у написанні нового положення про стипендії, розробила таблицю додаткових балів. Крім того, студенти Стусівського університету відвідали навчальні заклади Польщі, Великої Британії, Чехії та інших вишів України. Знаково, що Студентська рада нашого університету подала заявку та стала колективним членом Української асоціації студентів.

Голова Студентської ради Юлія Жлобницька прозвітувала про результати діяльності Студентської ради. Вона наголосила, що влітку 2018 року було створено телеграм-канал Студентської ради Стусівського університету. Юлія Жлобницька підкреслила, що Студентська рада продовжує співпрацювати з американськими радами.

Також у ході ректорату Роман Гринюк закцентував увагу на тому, що потрібно підтримувати спортивні досягнення наших студентів та облаштовувати спортивні майданчики для тренувань.

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова окреслила особливості анкетування у зв’язку з проведенням прагматизації освітніх програм.

Ілля Хаджинов попросив посприяти проведенню опитування з академічної доброчесності, яке будуть проводити американські ради.

Отже, засідання ректорату було насиченим та плідним на креативні ідеї та інноваційні рішення.

Архіви

Приєднуйтеся до нас