Виберіть сторінку

Дуальна освіта

Дуальна освіта

Значною проблемою сучасності є невідповідність знань, які дає система освіти, вимогам ринку, що є основоположними для розвитку світової економіки і загальнолюдського прогресу. Така тенденція притаманна більшості європейських країн і наша країна не є виключенням. Проте низка країн знайшла шлях подолання дисбалансу між системою освіти і вимогами ринку завдяки впровадженню дуальної освіти.

Україна теж вирішила перевірити ефективність цієї системи у вищій та професійній освіті. 19 вересня 2018 року Уряд затвердив Концепцію дуальної освіти, що має на меті об’єднати навчання та роботу в професійній і вищій освіті. Особливостями впровадження дуальної освіти в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса поділилася директор навчально-практичного центру кар’єри та професійного зростання Вікторія Копельчук.

 • Вікторіє Петрівно, розкажіть, будь ласка, що являє собою дуальна освіта?
 • Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання здобувачів вищої освіти в університеті з навчанням на робочих місцях підприємств в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.
 • Внаслідок чого виникла проблема впровадження дуальної освіти?

У період ринкової трансформації економіки відбулося знецінення традицій практичної підготовки здобувачів вищої освіти, поширилась імітація та фальсифікація практики, чимало організацій взагалі відмовилися працювати зі студентами, посилаючись на збереження комерційної таємниці. Внаслідок чого, випускники вишів не адаптовані до свого першого робочого місця. За період незалежності країни з кожним роком зростає  парадоксальність ситуації – виші випускають усе більше спеціалістів, а ринок праці усе менше задоволений якістю їхньої освіти, що веде до збільшення дефіциту кваліфікованих спеціалістів.

 • Де вперше була запроваджена  така форма навчання?
 • Дуальна форма навчання з’явилася в 60-х роках минулого століття в Німеччині внаслідок пошуку більш ефективної форми співпраці між закладами освіти і замовниками кадрів та для оптимізації видатків на освіту. Результатом стало введення в педагогічну термінологію визначення «Дуальна освіта». Успішність цієї форми навчання була перейнята Канадою, Австрією, Швейцарією, а на сьогодні країнами Східної Азії (Китаєм, Південною Кореєю).
 • Що, на Вашу думку, необхідно запозичити з системи дуальної освіти, запровадженої закордоном?
 • Потрібно брати найкраще і адаптовувати його під свої реалії. Якщо б ми проаналізували, як реалізовується ця форма навчання у вищенаведених країнах, мали б наступне: законодавча база на рівні країни, тісна співпраця між державою, підприємством, закладом освіти, фінансове стимулювання/заохочення з боку держави.
 • Яким чином дуальна освіта впроваджується в Україні?
 • Дуальна освіта в нашій країні вже декілька років впроваджується в систему професійної освіти, проте лише нещодавно Кабінетом Міністрів України була схвалена «Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», яка дає можливість закладам вищої освіти на законодавчому рівні працювати в цьому напрямі. Водночас, дуальна форма здобуття освіти не повинна абсолютизуватися. Слід розуміти межі, в яких дуальна освіта є ефективною. Такий вид навчання спрямовується лише на адаптацію здобувача освіти до першого робочого місця, адже ми розуміємо, що переважна кількість випускників впродовж життя будуть не раз змінювати робочі місця, професії та види діяльності. Також ми маємо пам’ятати, що в ідеалі дуальна освіта – це замовлення підприємством підготовки фахівців вишу. Тобто абітурієнт не просто обирає спеціальність, а вже має певні зобов’язання  щодо свого першого робочого місця.
 • Яких професій, освітніх напрямів торкнеться дуальна освіта?
 • На сьогодні світ і вимоги до спеціалістів дуже швидко змінюються, тому сказати однозначно, яких професій  торкнеться чи не торкнеться дуальна освіта, як на мене, неможливо. Мало того, ми бачимо постійну трансформацію та зміну самих професій.
 • Чи є Донецький національний університет імені Василя Стуса майданчиком для впровадження дуальної освіти?

Ми є новаторами в регіоні та, напевно, у першій п’ятірці в Україні щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти на рівні вищої освіти. Наш Університет вже більше року працює з провідними підприємствами, установами регіону в цьому напрямку, зокрема: холдинг «UBC груп», ДП «Електричні системи», ТОВ «Аграна Фрут Україна», Горілчана компанія «Nemiroff», ТОВ «Сперко Україна», ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «Автомир-Вінниця». Наші студенти отримують практичну підготовку під час проходження практики та стажування. Наразі в ДонНУ імені Василя Стуса проводяться консультації щодо юридичних аспектів впровадження дуальної освіти.

 • Пані Вікторіє, чи ефективні, на Вашу думку, відпрацювання по завершенню навчання для студентів-дуальників?
 • Якщо мова йде про підготовку фахівця за дуальною формою здобуття освіти, то здобувач освіти укладає тристоронній договір і відповідно виконує вимоги цього договору (у договорі прописуються усі вимоги і зобов’язання учасників), тому розуміння відпрацювання втрачає свою суть.
 • Розкажіть, будь ласка, яким чином зміниться якість підготовки фахівців?
 • На мою думку, така форма підготовки фахівців дасть можливість для удосконалення практичної підготовки випускників; підвищення якості підготовки до реальних вимог ринку праці; підвищення рівня конкурентоспроможності випускників; посилення  ролі/відповідальності роботодавців у системі підготовки фахівців.
 • Як зміниться мотивація студентів до навчання із впровадженням дуальної освіти?
 • Ситуація на сьогодні наступна: абітурієнт, приймаючи рішення про навчання на певній освітній програмі, не має жодних зобов’язань щодо успішності навчання, освоєння професії, після отримання диплому працевлаштуватись, а не стати безробітним. Як було сказано вище, дуальна форма здобуття освіти – це укладання трьохстороннього договору між здобувачем освіти, закладом освіти та роботодавцем, що вже дасть зобов’язання та мотивацію для навчання студенту. Крім того, поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою дає синтез залученості студента у виробничі процеси.

Отже, дуальна освіта ще на етапі розробки та впровадження, проте Донецький національний університет імені Василя Стуса уже активно працює над її реалізацією.

Архіви

Приєднуйтеся до нас