Виберіть сторінку

Відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету

Відбулося чергове засідання Вченої ради Стусівського університету

Чергове засідання Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса розпочалося з урочистостей. Голова Вченої ради Університету Анатолій Загнітко привітав оновлений склад Студентської ради Стусівського університету і підкреслив важливу роль студентських голосів у прийнятті колегіальних рішень Вченої ради Університету.  Ректор Роман Гринюк привітав усіх учасників засідання Вченої ради та урочисто вручив атестати доцентів Григорію Євгеновичу Ковальському – кандидату філософських наук, доценту кафедри філософії, Вікторії Олександрівні Клочковській – кандидату економічних наук, доценту кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Наталії Валеріївні Буркіній – кандидату педагогічних наук, доценту кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики. Також Роман Федорович вручив ще одну нагороду  – пам’ятну відзнаку Національної академії наук України на честь 100-річчя НАНУ члену-кореспонденту НАНУ, професору, доктору філологічних наук Анатолію Загнітку. Команда історичного факультету була нагороджена грамотами за зайняте ІІІ місце у VII Всеукраїнському студентському турнірі з історії, що проходив у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Після урочистостей члени засідання Вченої ради Університету перейшли до обговорення насиченого порядку денного.

Перше питання порядку денного передбачало заслуховування конкурсних справ на заміщення вакантних посад професора та доцента різних кафедр відповідних факультетів. Секретар Вченої ради Олена Важеніна представила кандидатів.

Наступним питанням порядку денного стало обговорення питання прагматизації освітніх програм та організації освітньої діяльності Університету в контексті реформування вищої освіти в України. Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Тетяна Нагорняк окреслила глобальні і національні тенденції розвитку вищої освіти. Вона наголосила, що є дві теми, які простежуються в усіх документах, починаючи з 1999 року до Паризького комюніке 2018 року – це переосмислення місії Університету і тема якості освіти. Тетяна Леонтіївна підкреслила, що в комюніке 2007 року вперше з’явився термін студентоцентрована вища освіта,  і всі наступні документи наполягають на тому, що робочий навчальний план – це результат домовленості 4 стейкхолдерів, тобто студентів, роботодавців, адміністрації закладу вищої освіти і безпосередньо випускових кафедр за визначеною освітньою програмою. Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій зазначила, що з 2009 року чітко простежується тенденція поліпшення якості викладання, а починаючи з 2010 року постає питання про оптимізацію закладів вищої освіти. Також вона зауважила, що об’єднання ЗВО з метою згуртування

ресурсів, критичної маси студентів, активів заради того, щоб зміцнити фінансування, отримати більш високий рейтинг – це практика останніх 10 років в Європі. Тетяна Леонтіївна констатувала, що 2013 рік став роком залучення студентів як активних учасників свого процесу і свого навчання. 2015 рік – це описи результатів навчання, навчального навантаження, гнучкі траєкторії студентського успіху і відповідні методики викладання та оцінювання. Доповідач переконана, що тенденції 2018 року, зокрема інтернаціоналізація навчання, міжнародна співпраця, академічна мобільність студентів і викладачів, електронне навчання, баланс між викладанням і дослідженням, залучення зовнішніх стейкхолдерів, удосконалення  навчального середовища, розроблення та імплементація інституційних політик, дуже скоро стануть вимогами сучасності.

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова розповіла про місце Стусівського університету в контексті розвитку освітньої діяльності, вищої освіти в межах європейського і національного освітнього простору. Вона наголосила, що одним із трьох ключових напрямків діяльності Стусівського університету є прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості, студентоцентрованості та конкурентоспроможності. Оксана Володимирівна підкреслила, що прагматизація освітньої діяльності передбачає: по-перше, раціональне формування переліку освітніх програм, максимально ефективне використання кадрових та фінансових ресурсів Університету для їх відкриття, реалізації, забезпечення відповідності ліцензійним вимогам; по-друге, забезпечення прикладного характеру  освітніх результатів, їхньої відповідності потребам ринку та споживачів освітніх послуг шляхом посилення практичної складової освітніх програм.

У детальному обговоренні питання прагматизації освітніх програм та організації освітньої діяльності Університету взяли участь в. о. директора Навчально-наукового інституту хімії Олександр Шендрик, завідувач кафедри журналістики Олена Тараненко, декан історичного факультету Юрій Теміров та ректор Стусівського університету Роман Гринюк.

Роман Федорович виніс на розгляд Вченої ради Університету подання щодо внесення змін до Положення про ректорат Донецького національного університету імені Василя Стуса та затвердження у новій редакції «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса».

Проректор з наукової роботи Ілля  Хаджинов проінформував членів засідання про атестацію аспірантів 3 та 4 років навчання у Стусівському університеті. Ілля Васильович також доповів про рекомендацію наукових робіт до участі у конкурсі на здобуття премій НАН України для студентів і молодих учених у 2018 році. Члени засідання Вченої ради заслухали звіти докторантів 3 року навчання.

Ще одним актуальним питанням порядку денного стало затвердження оновленого складу редакційних колегій наукового журналу «Правничий часопис Донецького університету», фахового збірника наукових праць «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies», фахового видання «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки». Також членами Вченої ради Університету розглянуто перелік видань, рекомендованих до друку: начальних посібників, монографій, наукових фахових видань ДонНУ імені Василя Стуса, міжнародних фахових збірників наукових праць, загальнополітичних, навчальних, наукових, науково-популярних фахових журналів.

Засідання Вченої ради Університету завершилося оголошенням результатів голосування щодо конкурсних справ на заміщення вакантних посад доцентів і професорів різних структурних підрозділів ДонНУ імені Василя Стуса.

Тож вітаємо викладачів Стусівського університету з обранням на вакантні посади:

Попова Володимира Юрійовича – професора кафедри філософії;

Козловського Сергія Володимировича – професора кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки;

Білецького Віталія Володимировича – доцента кафедри філософії;

Клочковського Олександра Владиславовича – доцента кафедри менеджменту та поведінкової економіки;

Таранича Андрія Володимировича – доцента кафедри маркетингу;

Юрчишену Людмилу Вікторівну – доцента кафедри фінансів і банківської справи;

Дутову Наталю Валентинівну – доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту;

Буркіну Наталю Валеріївну – доцента кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики;

Ткаченко Віру Сергіївну – доцента кафедри загальної фізики і дидактики фізики;

Нікітенко Лілію Олександрівну – доцента кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права;

Дорошенко Ліну Миколаївну – доцента кафедри цивільного права і процесу;

Петренко Ганну Олександрівну – доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права;

Смоктія Кирила Вікторовича – доцента кафедри прикладної математики і теорії систем управління;

Васюк Катерину Миколаївну – доцента кафедри психології;

Пузь Ірину Володимирівну – доцента кафедри психології;

Жильцову Світлану Віталіївну – доцента кафедри біохімії та фізичної хімії;

Лесишину Юлію Остапівну – доцента кафедри біохімії та фізичної хімії.

Архіви

Приєднуйтеся до нас